ทัวร์คิวชูฟูกุโอกะ

ทัวร์โปรนางฟ้า / ทัวร์ไฟไหม้

ทัวร์จีน ลี่เจียง เต๋อชิง
รหัสทัวร์ : ACH50-13
จำนวนวัน : 6วัน5คืน
DR
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,888
ทัวร์โอซาก้า เดือนตุลาคม2024
รหัสทัวร์ : AJP72-03
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888
ทัวร์ฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี2024/2567
รหัสทัวร์ : AJP72-08
จำนวนวัน : 6วัน4คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
29,888
ต.ค.
05-10 / 12-17 / 19-24 / 23-28 / 26-31 / 30 ต.ค.-04 พ.ย. /
ทัวร์ซานย่า2567
รหัสทัวร์ : ACH49-16
จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
AQ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
9,888

ทัวร์คิวชูฟูกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู อีกหนึ่งเมืองใหญ่ ณ ดินแดนเกาะใต้ของญี่ปุ่นหรือที่รู้จักกันในนาม ฟุกุโอกะ และเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนั่นคือ เบปปุที่มีชื่อเสียงในเรื่องของบ่อน้ำร้อน และการอบทรายร้อ ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และความทรงจำ ธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในเมืองเล็ก ที่อยู่กันอย่างสงบลงตัวกับธรรมชาติที่ส่วนงามของเกาะนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ภูเขาไฟอะโสะ ที่ยังไม่ดับสนิท, สวนสันติภาพ เป็นสถานที่รำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2 รวมถึงปราสาทคุมาโมโต้ที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 413 ปี เมืองเปปปุสวรรค์ของนักเดินทางที่ชื่นชอบการแช่ออนเซ็นและการท่องเที่ยวยามราตรี เป็นวิธีที่เรียบง่ายของผู้คนสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัส


angel

ทัวร์คิวชูฟูกุโอกะ

10 ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู2024/2567
รหัสทัวร์ :AJP75-16
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
VZ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,900

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์คิวชู2024/2567 เที่ยวญี่ปุ่นคิวชู2567/2024 เที่ยวจังหวัดซากะ  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่ของ จังหวัดซากะ ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ  ศาลเจ้าโออุโอะ  แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ร้านดิวตี้ฟรี  กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ ตามอัธยาศัย ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะ  ย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องร้านสาเกและโรงงานทำสาเกอันโด่งดัง 
ก.ค.
10-14 / 26-30 /
ส.ค.
08-12 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. /
ทัวร์คิวชู2024/2567
รหัสทัวร์ :AJP75-05
จำนวนวัน : 5วัน3คืน - VZ001
VZ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,900

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู เที่ยวญี่ปุ่น2024/2567 ทัวร์คิวชูฟุกุโอกะ2024 ชมด้านนนอกของ ปราสาทคุมาโมโตะ  ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน เดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองในจังหวัดโออิตะ ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล เที่ยวทะเลสาบคิริน เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน้ำร้อนเบปปุป  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ร้านดิวตี้ฟรี ชมกันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ ตามอัธยาศัย
ก.ค.
03-07 / 25-29 / 31 ก.ค.-04 ส.ค. /
ส.ค.
14-18 /
ก.ย.
04-08 / 18-22 /
ต.ค.
10-14 / 16-20 /
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ เที่ยวญี่ปุ่น2024/2567 ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567  ถ่ายรูปดานนอก ปราสาทคุมาโมโตะ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่และงดงามมาก เดินทางสู่ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน ชมบ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ  แวะชม สระบัวก่อนได้ ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อน สีฟ้าเหมือนน้ำทะเล เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น  ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เที่ยววัดนันโซอิน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
ก.ค.
18-22 / 20-24 / 25-29 /
ส.ค.
22-26 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. / 29 ส.ค.-02 ก.ย. /
ก.ย.
05-09 / 19-23 / 26-30 /
ต.ค.
03-07 / 08-12 / 12-16 / 17-21 / 18-22 /
ทัวร์ฟุกุโอกะ2024

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567 เที่ยววัดนันโซอิน เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักของเมืองซาซะกูริ จังหวัดฟูกุโอกะ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ ทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง ชม บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ เมืองดาไซฟุ ชมศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท เป็นเอ้าท์เล็ท ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ ช้อปปิ้งร้านค้าDUTY FREE ศูนย์การค้า ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง 
ก.ค.
04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 /
ส.ค.
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. /
ก.ย.
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 /
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะเดือนตุลาคม

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567 เที่ยวฟุกุโอกะเดือนตุลาคม เมืองซาซากุริ  ชมพระนอน วัดนันโซอิน  ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ  Tosu Premium Outlet พักออนเซ็น คุมาโมโต้  ปราสาทคุมาโมโต้ โจไซเอ็น จุดชมวิวไดคันโบ เยือน ยูฟูอิน หมู่บ้านยูฟูอิน ชมความสวยของทะเลสาบคินริน  เมืองฟุกุโอกะ  ช้อปปิ้งDuty Free Shop อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม 
ก.ค.
11-15 / 19-23 / 26-30 /
ก.ย.
12-16 / 26-30 /
ต.ค.
03-07 / 10-14 / 11-15 วันหยุด / 17-21 / 18-22 /
ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก2024/2567  สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ชม บ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ เที่ยว หมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป วัดนันโซอิน วัดพระนอน เป็นวัดพุทธที่โด่งดังอยู่ในเมืองซาซากุริ จังหวัดฟุกุโอกะ พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ2024/2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567 ทัวร์ญี่ปุ่น2024/2567 สัมผัสความชิลที่ คุสะเซนริ ทุ่งหญ้าบนปากปล่องภูเขาไฟความสูงระดับ 1,000 เมตร ชวนชม สวนดอกไม้คุจู พรมดอกไม้บานสะพรั่งท่ามกลางหุบเขาแสนโรแมนติค ยูฟุอิน ฟลอร์รัล หมู่บ้านสไตล์ยุโรปกลางหุบเขา มนต์เสน่ห์แห่งเกาะคิวชูที่ชวนหลงรัก สายมูความรักห้ามพลาด ศาลเจ้าลึกลับกลางป่าสนซีดาร์ คามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ ช้อปปิ้งจุใจ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะคิวชู
มิ.ย.
26-30 /
ก.ค.
05-09 / 18-22 / 25-29 /
ส.ค.
21-25 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. /
ก.ย.
04-08 / 11-15 / 25-29 /
ต.ค.
02-06 / 16-20 /
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกโอกะ เปปปุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น2024/2567 ทัวร์ฟุกุโอกะ2024 เที่ยวฟุกุโอกะเปป เมืองดาไซฟุ ชมศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ ชม บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนี้คือบ่อน้ำสีฟ้าสดใส เหมือนท้องทะเล เมื่อเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้ำ พุ่งออกมาจากบ่อจำนวนมาก จุดชมวิวหุบเขาทาคาชิโฮ ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยาซากิ เป็นหุบเขาลึกที่เกิดขึ้นโดยการคุกรุ่นของภูเขาไฟอะโสะ ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ ตั้งอยู่บริเวณเมืองทาคะโมริ จังหวัดคุมะโมโตะ เมืองคุมาโมโต้ อิสระช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ ปราสาทคุมาโมโต้  โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท DUTY FREE ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 
ก.ค.
04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 /
ส.ค.
01-08 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. /
ก.ย.
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 /
ทัวร์คิวชู2024/2567
รหัสทัวร์ :AJP70-01
จำนวนวัน : 5วัน 3คืน
VZ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
33,990

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู2024/2567 ทัวร์ญี่ปุ่น2024/2567 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก สู่ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ  เดินทางต่อไปยัง Huis Ten Bosch หรือ หมู่บ้านฮอลแลนด์  เป็นธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมและแชะรูปเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ช้อปปิ้งโทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะ เที่ยวยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน ต้นแบบ OTOP ของประเทศญี่ปุ่น  ชมความงามของ ทะเลสาบคินริน  สัมผัสกับการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เดินทางชม บ่อนรกทะเลเดือด  วัดนันโซอิน  เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองซาซากุริ จังหวัดฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด ณ ห้าง LaLaport 
มิ.ย.
26-30 /
ก.ค.
05-09 / 18-22 / 25-29 /
ส.ค.
21-25 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. /
ก.ย.
04-08 / 11-15 / 25-29 /
ต.ค.
02-06 / 16-20 /
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะใบไม้เปลี่ยนสี2024
รหัสทัวร์ :AJP75-02
จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
TG
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
67,900

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม67  ปราสาทโคคุระ ปราสาทเก่าแก่มีอายุกว่า 400 ปี  ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ เมืองอิวาคุนิ เยี่ยมชมความงามของ สะพานคินไตเคียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโมมิจิดานิ  หรือหุบเขาใบไม้แดง นั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า เที่ยวชม อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ  เกาะชิโกะคุ เดินเล่นถนนโดโงะ ไฮคาระ ถ่ายรูปคู่กับ หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ ชม ปราสาทมัตสึยามะ ชม พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ ขอพร ศาลเจ้าโคโตฮิระกู เดินชม สวนริทสึริน เดินทางสู่ โอซาก้า ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ 
ต.ค.
11-17 / 18-24 /
พ.ย.
15-21 / 29 พ.ย.-05 ธ.ค. /