ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์โปรนางฟ้า / ทัวร์ไฟไหม้

ทัวร์โอซาก้า เดือนตุลาคม2024
รหัสทัวร์ : AJP72-03
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888
พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า2024
รหัสทัวร์ : AMM111-02
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
8M
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
10,999
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะเดือนตุลาคม
รหัสทัวร์ : AJP72-02
จำนวนวัน : 5วัน 3คืน
FD
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888
ทัวร์ฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี2024/2567
รหัสทัวร์ : AJP72-08
จำนวนวัน : 6วัน4คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
29,888
ต.ค.
05-10 / 12-17 / 19-24 / 23-28 / 26-31 / 30 ต.ค.-04 พ.ย. /
ทัวร์จีน ลี่เจียง เต๋อชิง
รหัสทัวร์ : ACH50-13
จำนวนวัน : 6วัน5คืน
DR
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,888

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน พาท่านชมความงามของกรุงอัลมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน เมืองมาดาบาศูนย์กลางการทำโมเสก โบสถ์เซนต์จอร์จ เมาท์เนโบชมเมืองเครัค ยุคไมเชนไทน์ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ปราสาทแห่งเมืองเครัค ชมนครเภตรา นครศิลาสีกุหลาบ ซึ่งตัวเมืองสลักขึ้นจากภูเขา เช่น วิหาร สุสาน โรงละคร วังและบ้านเรือน มหาวิหารศักิด์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอลคาชเนท์ วิหารเอลเดียร์ ชมกรุงอัมมาน ผ่านชมสุเหร่ากษัตริย์ฮุสเซน ตึกทำเนียบรัฐสภา ป้อมปราการวิหารเฮอร์คิวลิส วังเก่าสมัยอุมเมยาด โรงละครดรมันเธียเตอร์ ทะเลสาบเดดซี ปราสาทอัสลุน ชมเมืองจีราช เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน สนามแข่งม้าฮิบโปโดรม โรงละคร โรมัน วิหรอาร์ทีมีส
angel

ทัวร์จอร์แดน

7 ทัวร์
รหัสทัวร์ :AJD359-01
จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
G9
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
53,995

ทัวร์จอร์แดน เที่ยวจอร์แดน ทัวร์จอร์แดน2567/2024 เที่ยวตลาดทอง หนึ่งในตลาดยอดนิยมในกรุงอัมมาน เดินชมและช้อปปิ้งต่อที่ Souk Mango ตลาดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงอัมมาน เยือนเมืองมาดาบา เข้าชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ เยี่ยมชมยอดเขาเมาท์เนโบ เที่ยวชมเดดซี ทะเลที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม ทะเลทรายทางใต้ของประเทศจอร์แดน ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ เยี่ยมชมมหานครเพตรา สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ พบกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ ขึ้นชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
จอร์แดน
รหัสทัวร์ :AJD351-01
จำนวนวัน : 6วัน 3คืน
RJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
57,988

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน2024/2567 ทัวร์จอร์แดนราคาถูก ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เมืองเดดซี DEAD SEA สู่ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย  ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สู่เมืองเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ ถนนเข้าเมือง THE SIQ เมืองมาดาบา อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมัน ชมยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน ชมพิพิธภัณฑ์รถหลวง กรุงอัมมานหลังจากนั้นอิสระ ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL- CARREFOUR 
ก.ค.
20-25 วันเข้าพรรษา / 27 ก.ค.-01 ส.ค. /
ส.ค.
10-15 วันแม่ /
ก.ย.
21-26 /
ต.ค.
12-17 วันออกพรรษา /
ทัวร์จอร์แดน2024/2567

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน2024/2567 เที่ยวจอร์แดน ทัวร์จอร์แดนธันวาคม  กรุงอัมมาน  เมืองเพตรา ขี่ม้า มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ เมืองอคาบา เที่ยวชมทะเลแดง ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ ภูเขาคาซารี วาดิรัม อัลเครัค  ปราสาทเครัค ทะเลเดดซี เดดซี  มาดาบาโบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ  ภูเขาเนโบ โบสถ์อนุสรณ์โมเสส  นครเจราช  ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน  โรงละครโรมันโบราณ  เที่ยวอัมมาน  ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน 
ก.ย.
24-29 /
ต.ค.
10-15 / 19-24 /
พ.ย.
07-12 /
ธ.ค.
03-08 / 19-24 /
จอร์แดน
รหัสทัวร์ :AJD351-03
จำนวนวัน : 6วัน 3คืน
RJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
59,988

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน2024/2567 ทัวร์จอร์แดนราคาถูก สู่เมืองเพตร้า PETRA 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ สู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ คลังสมบัติของฟาโรห์ เอล คาซเนท์ สู่ เมืองอควาบา AQABA เรือท้องกระจก BOAT CRUISE ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย  WADIRUM JEEP TOUR ค้างคืนในแค้มป์กลางทะเลทราย WADIRUM CAMP วาดิรัม  KERAK CASTLE ปราสาทเครัค  DEAD SEA เดดซี   
ก.ค.
20-25 / 27 ก.ค.-01 ส.ค. /
ส.ค.
10-15 /
ก.ย.
21-26 /
ต.ค.
17-22 /
พ.ย.
23-28 /
ธ.ค.
07-12 / 26-31 / 28 ธ.ค.-02 ม.ค. /
จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน2024/2567 ทัวร์จอร์แดนราคาถูก สู่เมืองมาดาบา อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมัน สู่ยอดเขาเมาท์เนโบ ทะเลเดดซี ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน สู่เมืองเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ สู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ  ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองกีซ่า ชมมหาพีระมิดกีซา ชมตัวสฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ ตลาดข่าน เอล-คาลิลี บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมเมืองอเล็กซานเดรีย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ 
ก.ค.
20-27 / 25 ก.ค.-01 ส.ค. /
ส.ค.
10-17 /
ก.ย.
21-28 /
ต.ค.
12-19 /
จอร์แดน
รหัสทัวร์ :AJD357-01
จำนวนวัน : 8วัน 5คืน
RJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
89,979

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน2024/2567 ทัวร์จอร์แดนราคาถูก ชมความยิ่งใหญ่ของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล  คาซเนท์  ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน  วิหารเฮอร์คิวลิส  พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง  พักผ่อนสบายๆที่ทะเลสาบเดดซี ตามรอยอารยธรรมโบราณดินแดนไอยคุปต์ หนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พีระมิดกีซา เมืองไคโร ซัคคาร่า พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณ อเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล ตลาดข่านเอลคาลีลี พิเศษรับประทานอาหารค่ำ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้อง บินรอบเดียวเที่ยว 2 ประเทศ สายการบิน 5 ดาว โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อยรวบรวมทุกไฮไลท์ พัก4ดาว 
ก.ย.
24 ก.ย.-01 ต.ค. /
ต.ค.
04-11 / 11-18 / 18-25 / 25 ต.ค.-01 พ.ย. /
พ.ย.
15-22 / 29 พ.ย.-06 ธ.ค. /
ธ.ค.
06-13 / 13-20 / 20-27 / 27 ธ.ค.-03 ม.ค. /
จอร์แดน
รหัสทัวร์ :AJD358-01
จำนวนวัน : 8วัน 5คืน
RJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
139,900

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน2024/2567 ทัวร์จอร์แดนราคาถูก กรุงอัมมาน เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว  เพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ทะเลสาบเดดซี ทะเลสาบน้ำเค็มที่สุดในโลก ทะเลทรายวาดิรัม เปิดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย  นครเจอราช หรือ เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน  อาคาบา ล่องเรือกระจก ดำน้ำ ชมปะการังในทะเลแดง