086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335

ทัวร์จีน Chengdu Jiuzhaigou (230663)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
11,888 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆราคาถูก แพคเกจทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ เที่ยวจีนเส้นทางอื่นๆ เที่ยวจีนเส้นทางอื่นๆราคาถูก

ทัวร์จีนโปรโมชั่นราคาถูก 2563/2020

ภูเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอู่หลง อลังการผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆคุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆราคาถูก แพคเกจทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ เที่ยวจีนเส้นทางอื่นๆ เที่ยวจีนเส้นทางอื่นๆราคาถูก นำท่านชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมขอนครฉงชิ่ง ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย ภูเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอู่หลง อลังการผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง วัดหลัวฮั่น เมืองโบราณฉือชีโข่ว กุ้ยหลิน เที่ยวเมืองหลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง เยือนเมืองหยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง ริมแม่น้ำหลีเจียง โชว์ไฮไลท์ DREAM LIKE LI JIANG ชมโชว์ใหม่ล่าสุด แสงสีเริดหรู ในโรงละครหลีเจียง MIRAGE GUILIN นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน

ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ

( 8 )
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง จีน จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ ACH53-16
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2020/2563 เที่ยวชมเมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซี เที่ยวชมเมืองจงเตี้ยน พร้อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าดินแดนแห่งความฝัน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบตและชมช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO เข้าชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี เยี่ยมชมเมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
เมษายน 2563
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง จีน จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ ACH53-17
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,888

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2020/2563 เยือนเมืองลี่เจียง เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เที่ยวชมอุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยวชมทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์ ชมสระมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก พร้อมชมเมืองโบราณลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 เปิดประสบการ์ณเดินสะพานแก้วลี่เจียง สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
เมษายน 2563
05-08 / 12-15 *วันสงกรานต์ / 19-22 / 26-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง จีน จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ ACH54-16
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,888

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2563/2020 เยือนเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำเจียหลิงกับแม่น้ำแยงซี ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก รถไฟฟ้าที่มีความแปลกไม่เหมือนใคร เที่ยวเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ ชมระเบียงแก้วขนาดใหญ่ ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ
เมษายน 2563
03-05 / 04-06 / 25-27 /
พฤษภาคม 2563
01-03 / 08-10 /
มิถุนายน 2563
13-15 / 20-22 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง จีน จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ ACH53-18
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,888

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2020/2563 เยือนเมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งแรกแม่น้ำแยงซี ชมช่องแคบเสือกระโจน ชมเมืองโบราณจงเตี้ยน เที่ยวชมวัดลามะซงจ้านหลิง เยือนเมืองลี่เจียง เที่ยวชมเมืองโบราณซู่เหอ อีกเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง ชมสระมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เยี่ยมชมอุทยานน้ำหยก ชมทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ตัดกับวิวต้นไม้ ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เดินชมเมืองโบราณลี่เจียง
เมษายน 2563
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 เม.ย.-03 พ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง จีน จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ ACH51-12
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999

ทัวร์จีน เที่ยวฉงชิ่ง ทัวร์จีนราคาถูก เยือนเมืองฉงชิ่ง ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เที่ยวเมืองอู่หลง เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง ชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง เยี่ยมชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจีน เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง ลักษณะคล้ายๆกับตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ เดินเล่นตลาดหงหยาต้ง ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ที่เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจียหลิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวเมืองฉงชิ่งเมืองฉงชิ่งเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชมพิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
เมษายน 2563
02-05 / 09-12 สงกรานต์2020 / 10-13 สงกรานต์2020 / 11-14 สงกรานต์2020 / 30 เม.ย.-03 พ.ค. วันแรงงาน /
พฤษภาคม 2563
01-04 วันแรงงาน / 02-05 / 14-17 / 21-24 / 28-31 /
มิถุนายน 2563
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง จีน จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ ACH53-19
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2020/2563 เที่ยวเมืองแชงกรีล่า ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ชมเมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต เยี่ยมชมเมืองเต๋อซิง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมภาพแห่งความสวยงามของภูเขาหิมะเหม่ยลี่ในยามเช้า เยี่ยมชมวัดเฟยไหล เป็นวัดทิเบตที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง เยือนหมู่บ้านหมิงหย่ง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง นั่งรถแบตเตอรี่ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ที่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำที่สุดของจีน ชมวิวทุ่งหญ้านาพาไห่ ชมช่องแคบเสือกระโจน เที่ยวเมืองลี่เจียง เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าหลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เดินชมเมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า
เมษายน 2563
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 เม.ย.-03 พ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง จีน จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ ACH51-07
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์จีน2563/2020 เที่ยวเมืองเฉิงตู เป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงในเรื่องของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็น1ใน มรดกโลก ชมวัดเป้ากั๋ว เป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง๊อไบ๊ เยือนยอดเขาจิงติ่ง สัมผัสกับความงามจากยอดเขามองออกไปท่านจะได้พบกับทะเลเมฆที่งดงาม ชมธรรมชาติดุจสรวงสวรรค์ นมัสการองค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ องค์พระโพธิสัตย์องค์นี้มีพระพักตร์10พระพักตร์ ถูกสร้างไว้ประดิษฐานบนหลังช้าง4เศรียร ตั้งเด่นสง่า เดินเล่นถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ ของเฉิงตู
มีนาคม 2563
31 มี.ค.-04 เม.ย. /
เมษายน 2563
01-05 / 02-06 / 03-07 / 07-11 / 08-12 / 09-13 สงกรานต์2020 / 10-14 สงกรานต์2020 / 11-15 สงกรานต์2020 / 12-16 สงกรานต์2020 / 13-17 สงกรานต์2020 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 28 เม.ย.-02 พ.ค. วันแรงงาน / 29 เม.ย.-03 พ.ค. วันแรงงาน /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง จีน จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ ACH51-08
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวเมืองฉงชิ่ง ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของจีน เยี่ยมชมอุทยานเขานางฟ้า ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอูเจียง เยือนเมืองอู่หลง เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง เดินเล่นถนนคนเดินเจียฟางเป่ย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น ชมตลาดหงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวเมืองฉงชิ่งเมืองฉงชิ่งเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านตลอดทั้งเมือง เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง ชมพิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำนครฉงชิ่งเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เมษายน 2563
04-07 / 11-14 / 12-15 / 24-27 /
พฤษภาคม 2563
01-04 / 03-06 / 08-11 /
กรกฎาคม 2563
03-06 /
กันยายน 2563
18-21 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X