ทัวร์ตะวันออกกลางอื่นๆ

ทัวร์โปรนางฟ้า / ทัวร์ไฟไหม้

ทัวร์จีน ลี่เจียง เต๋อชิง
รหัสทัวร์ : ACH50-13
จำนวนวัน : 6วัน5คืน
DR
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,888
บัลแกเรีย
รหัสทัวร์ : AEU84-07
จำนวนวัน : 8วัน 6คืน
TK
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
62,900
ทัวร์ซานย่า2567
รหัสทัวร์ : ACH49-16
จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
AQ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
9,888
ทัวร์ฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี2024/2567
รหัสทัวร์ : AJP72-08
จำนวนวัน : 6วัน4คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
29,888
ต.ค.
05-10 / 12-17 / 19-24 / 23-28 / 26-31 / 30 ต.ค.-04 พ.ย. /

ทัวร์ตะวันออกกลางอื่นๆ


angel

ทัวร์ตะวันออกกลางอื่นๆ

2 ทัวร์
อิหร่าน

ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน2024/2567 ทัวร์อิหร่านราคาถูก สู่เมืองอิสฟาฮาน ชมความสวยงามของ วิหารแวงค์ ชมสะพานคาจู แวะถ่ายรูปสะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน ชมพระราชวังเชเฮล โซตุน จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน ชมพระราชวังอาลี คาปู สู่สุสานของพระเจ้าไซรัส ชมสุสาน 4 กษัตริย์  ชมเมืองโบราณเปอร์เซโปลิส ชมอนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ สู่สวนอีแรม ชมทะเลสาบสีชมพู หรือ “ดาร์ยาเซห์เยะอุรูมีเยะห์” ชมป้อมคาริม ข่าน ชมสุเหร่าสีชมพู สุเหร่า Ali Ibn Hamza Shrine ชมหอคอยออซอดี  IRAN MALL สู่กรุงเตหะราน พระราชวัง SAAD ABAD ชมพระราชวังเนียวาราน ชมพระราชวังโกเลสตาน
ก.ค.
26 ก.ค.-02 ส.ค. /
ส.ค.
09-16 /
ก.ย.
27 ก.ย.-04 ต.ค. /
ต.ค.
11-18 / 18-25 /
อิหร่าน

ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน2024/2567 ทัวร์อิหร่านราคาถูก ชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก ตำหนักขาว และ ตำหนักเขียว  ชมพระราชวังเนียวาราน ชมอนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ ชมสวนอีแรม  สู่ป้อมคาริม ข่าน ชมสุเหร่าสีชมพู ชมสุเหร่า Ali Ibn Hamza Shrine ชมเมืองโบราณเปอร์เซโปลิส  เมืองอิสฟาฮาน ชมความสวยงามของ วิหารแวงค์  ชมพระราชวังเชเฮล โซตุน สู่จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน หมู่บ้านอะบียาเน่ห์  หอคอยออซอดี  กรุงเตหะราน พระราชวังโกเลสตาน 
ข้อมูลเที่ยวที่เกี่ยวข้อง