ทัวร์ทิเบต

ทัวร์โปรนางฟ้า / ทัวร์ไฟไหม้

ทัวร์ซานย่า2567
รหัสทัวร์ : ACH49-16
จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
AQ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
9,888
บัลแกเรีย
รหัสทัวร์ : AEU84-07
จำนวนวัน : 8วัน 6คืน
TK
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
62,900
พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า2024
รหัสทัวร์ : AMM111-02
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
8M
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
10,999
ทัวร์โอซาก้า เดือนตุลาคม2024
รหัสทัวร์ : AJP72-03
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888

ทัวร์ทิเบต

6 สถานที่ท่องเที่ยวเมื่อไปทัวร์ทิเบต:

1. MOUNT KAILASH (เขาไกรลาส): ยอดเขาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของเขตปกครองตนเองทิเบต มีความสูง 22,020 ฟุต และเป็นยอดเขาที่มีอายุกำเนิดถึงปัจจุบันกว่า 50 ล้านปี

2. EVEREST BASE CAMP (แคมป์เอเวอร์เรส): ภูเขาเอเวอร์เรสตั้งอยู่ในชายแดนระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต มีที่ตั้งแคมป์อยู่สองแห่ง คือแคมป์ทางด้านทิศเหนือและแคมป์ทางด้านทิศใต้ แคมป์ทางด้านทิศเหนือมีวิวทิวทัศน์ที่สวยและกว้างไกลกว่าวิวจากทางประเทศเนปาล

3. NAM TSO (ทะเลสาบนัมโช): ทะเลสาบนัมโชเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต อยู่ห่างจากเมืองลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 240 กิโลเมตร มีความยาวกว่า 70 กิโลเมตร และอยู่ที่ระดับความสูง 4,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูร้อน น้ำในทะเลสาบจะมีสีที่ใสและสวยงาม และเป็นที่อยู่ของปลาตะเพียนที่มีสีสันสวยงาม

4. YAMDRUK LAKE (ทะเลสาบยัมดรุก): ทะเลสาบยัมดรุกเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยงามที่สุดในทิเบต มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกของทิเบต อยู่ห่างจากเมืองลาซาประมาณ 100 กิโลเมตร ทะเลสาบยัมดรุกมีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร และความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 4,441 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบยัมดรุกมีน้ำที่ใสและสวยงาม และเป็นที่อยู่ของปลาตะเพียนที่มีสีสันสวยงาม

5. POTALA PALACE (พระราชวังโพทาลา): พระราชวังโพทาลาเป็นสัญลักษณ์ของทิเบต ตั้งอยู่ในเมืองลาซา มีความสูง 13 ชั้น มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นที่น่าสนใจมากมาย พระราชวังโพทาลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทิเบต

6. NORBULINGKA PALACE (พระราชวังนอร์บูลิงกา): พระราชวังนอร์บูลิงกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในทิเบต มีที่ตั้งอยู่ในเมืองลาซา มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นที่น่าสนใจ พระราชวังนอร์บูลิงกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมของทิเบต
angel

ทัวร์ทิเบต

3 ทัวร์
เที่ยวทิเบต7วัน6คืน

ทัวร์ทิเบต เที่ยวทิเบต7วัน6คืน ทัวร์ทิเบต2567/2024 ไม่ลงร้าน-บินภายใน 2 ขา ชมหน้าผาพระ 1,000 องค์ เขาเหย้าหวังซาน ชมงานแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์ เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนทิเบต ณ พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์โปรี ชมวัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก ชมความสวยงามของวัดโจคัง อิสระเดินเที่ยวถนนแปดเหลี่ยม ชมทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ทะเลสาบยัมดรก แวะชมความงามของธารน้ำแข็งคาโนลา เยือนอารามศักดิ์สิทธิ์ของอารามเพลกอร์โชเด ชมความสวยงามของวัดจาสือหลุนปู้ ชมความสวยงามของพระราชวังโนร์พูลิงกา ซึมซับบรรยากาศถนนโบราณจินหลี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดต้าฉือ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก
มิ.ย.
24-30 /
ก.ย.
02-08 / 09-15 / 16-22 / 23-29 /
ต.ค.
14-20 /
ทัวร์ทิเบต2024

เที่ยวจีน ทัวร์ทิเบต เที่ยวทิเบต2567/2024 ชมวิวยอดเขาหนานเจียปาหว่า เที่ยวชมจุดชมวิวทะเลป่าหลู่หลาง เป็นป่าในภูเขาเมฆและทะเลหมอก เยี่ยมชมอุทยานเขาเปิ่นยี่ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่กงโบ ภูเขาลูกนี้เป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ชมระเบียงกระจก พิสูจน์ความกล้าพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมวัดลามะ นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่เมืองลาซา เที่ยวชมพระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงของโลก ชมวัดโจคัง เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต ช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ชมทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ชมตำหนักนอร์บุหลิงฆา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน
ทัวร์ทิเบต2567

ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต7วัน ทัวร์ทิเบต2567/2024 ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก-บินภายใน 2 ขา เยือนเมืองซีหนิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลชิงไห่ ชมอารามถ่าเอ๋อร์ อารามแบบทิเบต อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหลี่เหมิง ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทางของทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสูงทีสุดในโลก สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก เส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต ชมหน้าผาพระ 1,000 องค์ เขาเหย้าหวังซาน เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนทิเบต พระราชวังโปตาลา ชมวัดเซรา ชมความสวยงามของวัดโจคัง อิสระเดินเที่ยวถนนแปดเหลี่ยม ชมทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ทะเลสาบยัมดรก ชมความสวยงามของพระราชวังโนร์พูลิงกา ซึมซับบรรยากาศถนนโบราณจินหลี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดต้าฉือ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่
ข้อมูลเที่ยวที่เกี่ยวข้อง