086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK(040363)
14,900 บาท

ทัวร์เกาหลี LOVE Love SKI (180363)


เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
16,900 บาท
10,999 บาท
24,500 บาท
15,900 บาท
9,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์ทิเบต,ทัวร์ทิเบตราคาถูก,ทัวร์ทิเบต เนปาล, ทัวร์ทิเบต ลาซา,ทัวร์ทิเบต 2019/2562,ทัวร์ทิเบต รถไฟ,ทัวร์ทิเบต Pantip,ทัวร์ทิเบต ชัมบาลา,แพ็คเกจทัวร์ทิเบต เที่ยวทิเบตราคาถูก โปรแกรมทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบตโปรโมชั่นราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์ทิเบต-เนปาล ทัวร์ทิเบต-ลาซา


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน สู่ทัวร์ทิเบต เที่ยวทิเบต ทัวร์ทิเบตราคาถูก แพ็คเกจทัวร์ทิเบต ซึ่งประเทศทิเบตนั้นตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า หลังคาโลก ทิเบตมีเมืองหลวงชื่อ ลาซา (Lhasa) เป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นมาก และมีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนที่ต่ำ ฉะนั้นผู้ที่จะมาในทิเบตจะต้องปรับสภาพร่างกายก่อน และด้วยเหตุนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ในทิเบตจึงน้อย ในทิเบต พลเมืองนับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได้รับฉายาว่า "แดนแห่งพระธรรม" (land of dharma) พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง บนความสูงประมาณ 300 เมตร ที่มีความสวยงามและอลังการมาก มีห้องมากกว่า 1,000 ห้อง พระราชวังแห่งนี้มีประวัติอันนับพันปี มากับเราสิคะ เรามีทัวร์ทั้งแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์ทิเบต

( 3 )
ทัวร์ทิเบตราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย ทิเบต
รหัสทัวร์ ATB343-01
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900

ทัวร์ทิเบต เที่ยวทิเบต ทัวร์ทิเบต2562/2019 เยือนนครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่าหลังคาโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดที่ตลาดแปดเหลี่ยม ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา ชมพระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ชมตำหนักนอร์บุหลิงฆา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมวัดเซร่า ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปูและสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระชองฆาปาศึกษาธรรมะปฎิบัติกรรมฐาน ชมความงามของทะเลสาบ Yamdrok Tso ทะเลสาบสีเทอควอยซ์แห่งทิเบต ชมวัดโจคัง เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต ขึ้นรถไฟขบวนท่องเที่ยวสุดหรูสายหลังคาโลก ชมวิวในบริเวณทะเลสาบนัมซัว เที่ยวชมเมืองหลานโจว เมืองแห่งเส้นทางสายไหม ชมจงซานเถี่ยเฉียว สะพานจงซาน เป็นสะพานแรกที่สร้างทอดข้ามแม่น้ำหวงเหอในประเทศจีน ชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ทิเบตราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย ทิเบต
รหัสทัวร์ ATB344-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
62,800

ทัวร์ทิเบต ทัวร์ทิเบต2562/20109 เที่ยวทิเบต เยี่ยมชมเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ชมวังแพะเขียว ชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักคุนหยวน ตำหนักอวี้หวัง ตำหนักซานชิง ตำหนักถังหวังและศาลาแปดเหลี่ยม ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เยือนนครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตดินแดนหลังคาโลก เที่ยวชมเขาเหย้าหวังซาน หน้าผาพระพันองค์ เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์และพระศากยมุนีที่มีอายุกว่า 1300 ปี ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ชมวัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก เข้าชมพระราชวังโปตาลากง เที่ยวชมวัดต้าเจาหรือวัดโจคัง เดินชมตลาดแปดเหลี่ยม หรือถนนแปดเหลี่ยม เที่ยวชมทะเลสาบหยังจวง ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด เที่ยวชมถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึก
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ทิเบตราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย ทิเบต
รหัสทัวร์ ATB344-02
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900

ทัวร์ทิเบต ทัวร์ทิเบตพรีเมี่ยม ทัวร์ทิเบต2562/20109 เยี่ยมชมเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ชมวังแพะเขียว ชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักคุนหยวน ตำหนักอวี้หวัง ตำหนักซานชิง ตำหนักถังหวังและศาลาแปดเหลี่ยม ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เยือนนครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตดินแดนหลังคาโลก เที่ยวชมเขาเหย้าหวังซาน หน้าผาพระพันองค์ เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์และพระศากยมุนีที่มีอายุกว่า 1300 ปี ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ชมวัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก เข้าชมพระราชวังโปตาลากง เที่ยวชมวัดต้าเจาหรือวัดโจคัง เดินชมตลาดแปดเหลี่ยม หรือถนนแปดเหลี่ยม เที่ยวชมทะเลสาบหยังจวง ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด นั่งรถไฟไต่หลังคาโลกสู่เมืองซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ช้อปปิ้งถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้ง
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X