086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA NORTHLIGHT (180365)
77,900 บาท
ทัวร์ตุรกี AMAZING TK RIVERA (301265)

ทัวร์ตุรกี AMAZING TK RIVERA (301265)


เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
45,600 บาท
ทัวร์ตุรกี AMAZING TK HAPPY NEW YEAR (301265)
46,500 บาท
46,500 บาท

ทัวร์ยุโรป Scandinavia 9D (301265)


เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
74,900 บาท

ทัวร์ยุโรป France Swiss Italy 7D (261265)


เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
54,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์วันปีใหม่

( 27 )
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ2565/2022
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AD19-05
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999

ทัวร์หลีเป๊ะ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ2565 ทัวร์เกาหลีเป๊ะปีใหม่2565/2566 เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอัน อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน พักผ่อนพร้อมถ่ายรูป แวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) ชมเกาะหินซ้อน ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เกาะรอกลอย เกาะที่ได้ชื่อว่ามีน้ำทะเลที่ใสหาดทรายขาวละเอียด อ่าวลิง ทดลองวิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น  ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง หาดทรายขาว เกาะราวี น้ำดูปะการังที่ บริเวณด้านหลังเกาะหินงาม จุดดำน้ำดูปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดในทริปนี้ ณ ร่องน้ำจาบัง
พฤษภาคม 2565
16-18 / 20-22 / 27-29 / 29-31 /
ตุลาคม 2565
15-17 / 22-24 / 25-27 / 29-31 /
พฤศจิกายน 2565
05-07 / 08-10 / 12-14 / 19-21 / 26-28 /
ธันวาคม 2565
03-05 / 10-12 / 12-14 / 17-19 / 24-26 / 31 ธ.ค.-01 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์อินเดีย2565-2566
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AIN182-02
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอิเดีย ทัวร์อินเดีย2565/2022 ชมหมู่บ้านนางสุชาดา มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง เที่ยวชมเมืองราชคฤห์ เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ 5 ลูก เยี่ยมชมมหาลัยนาลันทา เที่ยวชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เยือนเขาคิชฌกูฏ มีลักษณะเป็นภูเขาที่เอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง เที่ยวเมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถานสารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่3 ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสีและชมพิธีคงคาอารตี สักการะพุทธคยา เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ
พฤศจิกายน 2565
02-06 / 30 พ.ย.-04 ธ.ค. /
ธันวาคม 2565
07-11 / 28 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ตุรกี2565/2022
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ATK280-03
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,600

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกีริเวียร่า ทัวร์ตุรกี2565/2022 ชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมันฮิบโปโดรม ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมพระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เยือนหมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม ชมเมืองเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เยือนปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมือง เที่ยวชมเมืองอันทาเลียเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอะนาโตเลีย ชมซุ้มประตูเฮเดรียน ชมหอนาฬิกาที่คาเล่คาปิซึ และจตุรัส Republic ชมวิวอันสวยงามของทะเลเมดิเตเรเนียน ชมความงามของน้ำตกลาร่าซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองอันทาเลีย ชมความงามของน้ำตก Manavgat waterfall และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของเมือง เที่ยวชมเมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส ชมนครใต้ดิน เที่ยวชมหุบเขาเดฟเรนท์ หุบเขาแห่งจินตนาการ
พฤษภาคม 2565
26 พ.ค.-03 มิ.ย. /
มิถุนายน 2565
03-11 /
กรกฎาคม 2565
08-16 / 22-30 /
สิงหาคม 2565
12-20 /
กันยายน 2565
09-17 /
ตุลาคม 2565
07-15 / 21-29 / 28 ต.ค.-05 พ.ย. /
พฤศจิกายน 2565
11-19 /
ธันวาคม 2565
02-10 / 09-17 / 30 ธ.ค.-07 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ตุรกีปีใหม่2565/2022
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ATK280-10
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
46,500

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกีปีใหม่ ทัวร์ตุรกีปีใหม่2565-2566 เยี่ยมชมฮิบโปโดรม สนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน เที่ยวชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เดินเล่นที่ตลาดสไปซ์มาร์เกต เยือนเมืองชานัคคาเล่ ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ เที่ยวชมเมืองเพอร์กามัม ชมหมุ่บ้านกรีกโบราณ เยือนหมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม เยี่ยมชมเมืองเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่ขนานนามว่ามหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เที่ยวชมเมืองปามุคคาเล่ เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน แวะเมืองคอนย่า อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เยือนเมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ชมนครใต้ดิน ชมเมืองอุชิซาร์ เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วยหินทรงกระโจม กรวยคว่ำ และเจดีย์เต็มไปหมด
ธันวาคม 2565
30 ธ.ค.-07 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์อิตาลีปีใหม่2565/2022
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AEU81-06
จำนวนวันเดินทาง 7วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
48,990

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี2565  เที่ยวอิตาลีปีใหม่2565/2022 เที่ยวนครรัฐวาติกัน (Vatican) เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส บาซิลิกา เมืองโรม (Rome) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลัตซีโย  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสนามกีฬาโคลอสเซียม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับน้ำพุเทรวี เข้าชมวิหารแพนธีออน เมืองฟลอเรนซ์ ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารดูโอโม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนแห่งเมืองปิซ่า เที่ยวเมืองเวนิส ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ เดินเล่นจัตุรัสซานมาร์โค
ตุลาคม 2565
08-14 /
พฤศจิกายน 2565
12-18 /
ธันวาคม 2565
30 ธ.ค.-06 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ฝรั่งปีใหม่2565
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AEU81-09
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
51,990

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป2565/2022 เที่ยวฝรั่งเศสปีใหม่2565  เที่ยวมงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส  ชม มหาวิหารซาเครเกอร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ ถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช  เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยม เที่ยวมองซ์แซงต์มิเชล ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว ชมด้านนอกของ มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล ชมด้านนอกของ มหาวิหารรูอ็อง  ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ถ่ายรูปหอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส ถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส  เยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ 
ธันวาคม 2565
06-12 / 27 ธ.ค.-02 ม.ค. วันปีใหม่ / 29 ธ.ค.-04 ม.ค. วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AEU88-06
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,999

ทัวร์ยุโรป2565/2022 เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก เยือนจัตุรัสทรอคาเดโร เก็บภาพหอไอเฟล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ล่องเรือชมความสวยงามแม่น้ำแซน ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิต เที่ยวเมืองลูเซิร์น ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น ถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและทะเลสาบโคโม่ ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล2
มิถุนายน 2565
20-26 / 27 มิ.ย.-03 ก.ค. /
กรกฎาคม 2565
04-10 / 18-24 / 25-31 /
สิงหาคม 2565
01-07 / 08-14 / 29 ส.ค.-04 ก.ย. /
กันยายน 2565
05-11 / 19-25 / 26 ก.ย.-02 ต.ค. /
ตุลาคม 2565
03-09 / 10-16 / 17-23 / 24-30 /
พฤศจิกายน 2565
07-13 / 21-27 / 28 พ.ย.-04 ธ.ค. /
ธันวาคม 2565
05-11 / 12-18 / 26 ธ.ค.-04 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AEU88-14
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,999

ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ เที่ยวยุโรป2565/2022 ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ราคาถูก ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส ชมหอไอเฟล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เยี่ยมชมเมืองบรัสเซล ชมอโตเมี่ยม ชมจัตุรัสลาก็รองปาลาช เยือนเมืองโคโลญจน์ ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ เที่ยวชมเมืองกีรย์ธอร์น เมืองที่สวยงามมากๆ เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด
มิถุนายน 2565
17-23 / 24-30 /
กรกฎาคม 2565
03-09 / 17-23 / 24-30 /
สิงหาคม 2565
12-18 / 19-25 / 26 ส.ค.-01 ก.ย. /
กันยายน 2565
02-08 / 16-22 / 30 ก.ย.-06 ต.ค. /
ตุลาคม 2565
07-13 / 14-20 / 21-27 / 28 ต.ค.-03 พ.ย. /
พฤศจิกายน 2565
04-10 / 18-24 / 25 พ.ย.-01 ธ.ค. /
ธันวาคม 2565
02-08 / 09-15 / 25-31 ปีใหม่2023 / 28 ธ.ค.-03 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AEU88-15
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
57,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเบเนลักซ์ ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์2022/2565 เยือนเมืองปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย ชมหอไอเฟล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ เยือนเมืองบรัสเซล ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ เยี่ยมชมเมืองโคโลญจน์ ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ เที่ยวชมเมืองกีรย์ธอร์น เมืองที่สวยงามมากๆ เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม เยือนหมู่บ้านโวเลดัม ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สวยสดงดงาม
มิถุนายน 2565
19-26 / 26 มิ.ย.-03 ก.ค. /
กรกฎาคม 2565
10-17 / 17-24 / 24-31 /
สิงหาคม 2565
07-14 / 21-28 / 28 ส.ค.-04 ก.ย. /
กันยายน 2565
04-11 / 18-25 / 25 ก.ย.-02 ต.ค. /
ตุลาคม 2565
02-09 / 09-16 / 16-23 / 23-30 /
พฤศจิกายน 2565
06-13 / 20-27 /
ธันวาคม 2565
04-11 / 11-18 / 25 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 / 27 ธ.ค.-03 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AEU88-16
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออก2022/2565 เยือนเมืองมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค เยี่ยมชมเมืองซาลบูร์ก ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง เที่ยวชมเมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทาง เยี่ยมชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชก ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ชมกรุงปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก ชมภายนอกของปราสาทแห่งบาติสลาว่า เที่ยวชมกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบ ถ่ายรูปกับป้อม FISHERMAN’S BASTION ซึ่งป้อมปราการชาวประมง ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส
มิถุนายน 2565
19-27 / 26 มิ.ย.-04 ก.ค. /
กรกฎาคม 2565
03-11 / 17-25 / 24 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2565
07-15 / 21-29 / 28 ส.ค.-05 ก.ย. /
กันยายน 2565
04-12 / 18-26 / 25 ก.ย.-03 ต.ค. /
ตุลาคม 2565
02-10 / 09-17 / 16-24 / 23-31 /
พฤศจิกายน 2565
06-14 / 20-28 / 27 พ.ย.-05 ธ.ค. /
ธันวาคม 2565
04-12 / 11-19 / 25 ธ.ค.-02 ม.ค. ปีใหม่2023 / 28 ธ.ค.-05 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X