086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Kyushu (271262)
62,900 บาท
ทัวร์ดูไบ COUNTDOWN DUBAI (301262)
40,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO GO TO SNOW FEST (09263)
47,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TIGER High Season (280363)
10,999 บาท
17,900 บาท
33,900 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์วันปีใหม่

( 171 )
ทัวร์พม่า2019
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMM122-10
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
5,997

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2020/2563 ไหว้พระลาภมุนีพระพุทธรูปหยกขาวเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน องค์ใหญ่ ที่สุดของประเทศพม่า ไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นที่ ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีนไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำ คู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพศักดิ์สิทธิ์ ชาวมอญ และพม่านิยม มากราบ ไหว้สักการะบูชาสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี แวะสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธ รูปนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม เที่ยวไหว้ พระงาทัตจีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูง สักการะ พระเจดีย์กาบาเอเป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์สิงคโปร์ 2020
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ASG109-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์2020/2563 เที่ยวชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เดินช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด เที่ยวชมย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า ตื่นตาตื่นใจไปกับการชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เข้าชม GARDEN BY THE BAY เที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ลิ้มรสข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋  พร้อมชมโชว์น้ำพุริมอ่าว MarinaWonderful Light สุดอลังการ
มกราคม 2563
25-27 / 30 ม.ค.-01 ก.พ. / 31 ม.ค.-02 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
01-03 / 03-05 / 04-06 / 06-08 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
05-07 / 06-08 / 07-09 / 08-10 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31 /
เมษายน 2563
02-04 / 03-05 / 09-11 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 30 เม.ย.-02 พ.ค. /
พฤษภาคม 2563
07-09 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 / 29-31 / 30 พ.ค.-01 มิ.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาว 2020
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ALAO140-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,988

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูก ทัวร์ลาว2020/2563 เที่ยวชมวิถีแห่งเมืองหลวงพระบาง เที่ยววัดทาดหลวง ร่วมกันทำบุญที่วัดนี้ วัดใหม่สุวันพูมาราม ธรรม เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลานช้าง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง ออกกำลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยังยอดภูสูงที่สุดในเขตเมือง สักการะพระธาตุพูสี   ตื่นเช้ารับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนที่บริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเตรียมตัว ทำบุญรับบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง เดินเล่นตลาดเช้า ข้างวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ เที่ยวชมวัดแสนสุขารามณ์ วัดที่มีชื่ออันเป็นมงคล และเป็นวัดคู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งวัด เที่ยววัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด ที่เป็นที่เก็บพระ ราชรถเกย เที่ยวพระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี หรือ น้ำตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง น้ำตกแห่งนี้อยู่นอกเมืองหลวงพระบาง
มกราคม 2563
25-27 /
กุมภาพันธ์ 2563
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์พม่า2019
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMM122-11
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,997

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2019/2562 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระ พุทธรูปนอน สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อ บรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ขอพรนัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย วิธีสักการะรูปปั้นเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอร์เมี๊ยะ ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมือง ประเทศ พม่า อายุมากว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เที่ยวชมเมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค เป็นเมืองหลวง ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี พร้อมชม พระราชวังบุเรงนอง และบัลลังก์ผึ้ง ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุ และสามเณร เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาข้ามผ่าน แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พร้อมชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินแขวน
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาว 2020
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ALAO140-02
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,988

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูก ทัวร์ลาว2020/2563 เที่ยวชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพระบาง วัดทาดหลวง เยือนวัดใหม่สุวันพูมาราม เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลานช้าง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง ออกกำลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยังยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวลาว นิยมสืบทอดกันมามากกว่า 200ปี  เดินเล่นตลาดเช้า ข้างวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ เยือนวัดแสนสุขารมณ์ วัดที่มีชื่ออันเป็นมงคล และเป็นวัดคู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งวัด เที่ยวชมวัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด เที่ยวพระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี หรือ น้ำตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบางชมบ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์บริเวณข้างๆพระธาตุหลวง
มกราคม 2563
31 ม.ค.-02 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
07-09 / 14-16 / 21-28 / 28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ASG109-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์2020/2563 ชมเมืองสิงคโปร์ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม แวะชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ เยี่ยมชมวัดเจ้าแม่กวนอิม วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ชมมารีน่าเบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงและน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light เยือนย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า ชมย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดีย ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด ชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี
มกราคม 2563
25-27 / 30 ม.ค.-01 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
01-03 / 06-08 / 07-09 *วันมาฆบูชา / 08-10 *วันมาฆบูชา / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28 ก.พ.-01 มี.ค. / 29 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
05-07 / 06-08 / 07-09 / 08-10 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31 /
เมษายน 2563
02-04 / 03-05 / 04-06 / 09-11 / 10-12 *วันสงกรานต์ / 11-13 *วันสงกรานต์ / 12-14 *วันสงกรานต์ / 13-15 *วันสงกรานต์ / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 30 เม.ย.-02 พ.ค. /
พฤษภาคม 2563
01-03 *วันแรงงาน / 02-04 *วันแรงงาน / 07-09 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 / 29-31 / 30 พ.ค.-01 มิ.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMM112-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2020/2563 เที่ยวชมเมืองหงสาวดี เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็นพระเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนอง เที่ยวชมเมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ผ่านชมแม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน โดยการนั่งกระเช้าไฟฟ้า นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินทอง สักการะสูงสุดของชาวพม่า ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย เป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์ จำพรรษากว่า 500 รูป เที่ยวชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า
มกราคม 2563
25-27 /
กุมภาพันธ์ 2563
01-03 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์พม่า2019
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMM120-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2019/2562 เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เที่ยวชมพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระธาตุนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน เที่ยวชมวัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี เที่ยวชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เดินช้อปปิ้งตลาดสก็อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย เที่ยวชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่ เจดีย์คาบาเอ เที่ยวชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ ชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ACH53-17
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,888

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2020/2563 เยือนเมืองลี่เจียง เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เที่ยวชมอุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยวชมทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์ ชมสระมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก พร้อมชมเมืองโบราณลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 เปิดประสบการ์ณเดินสะพานแก้วลี่เจียง สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
มกราคม 2563
26-29 /
กุมภาพันธ์ 2563
02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 /
มีนาคม 2563
01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29 มี.ค.-01 เม.ย. /
เมษายน 2563
05-08 / 12-15 *วันสงกรานต์ / 19-22 / 26-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนาม 2020
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AVN133-24
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
10,888

ทัวร์เวียดนามราคาถูก ทัวร์เวียดนาม2020/2563 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวชมเมืองดานัง เที่ยวชมสะพานมังกร เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ เที่ยวชมเมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอันทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น เดินชมเมืองโบราณฮอยอันเที่ยวชมวัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเที่ยวชมสะพานญี่ปุ่น อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ สัมผัสเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม เดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์
มกราคม 2563
25-28 / 30 ม.ค.-02 ก.พ. / 31 ม.ค.-03 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
01-04 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 27 ก.พ.-01 มี.ค. / 28 ก.พ.-02 มี.ค. / 29 ก.พ.-03 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-09 / 07-10 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X