086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335

ทัวร์วันปีใหม่

( 294 )
ทัวร์พม่าวันเดียว
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMM116-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,899

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าวันเดียว ทัวร์พม่าวันเดียว2019/2562 ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ สักการะขอพรจาก ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีความสวยงามที่ สุด  มีขนตาที่งดงาม ขอพรวัดบารมีสักการะบูชา พระเกศาของของพระพุทธเจ้าวัดพระหินอ่อน องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า เยี่ยมชมช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยและชาวพม่า  เพลิดเพลินช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
ธันวาคม 2562
10 ธ.ค.-00 / 13 ธ.ค.-00 / 14 ธ.ค.-00 / 15 ธ.ค.-00 / 20 ธ.ค.-00 / 21 ธ.ค.-00 / 22 ธ.ค.-00 / 28 ธ.ค.-00 / 29 ธ.ค.-00 / 30 ธ.ค.-00 / 31 ธ.ค.-00 /
มกราคม 2563
11 ม.ค.-00 / 17 ม.ค.-00 / 18 ม.ค.-00 / 19 ม.ค.-00 / 24 ม.ค.-00 / 25 ม.ค.-00 / 26 ม.ค.-00 / 31 ม.ค.-00 /
กุมภาพันธ์ 2563
01 ก.พ.-00 / 02 ก.พ.-00 / 07 ก.พ.-00 / 14 ก.พ.-00 / 15 ก.พ.-00 / 16 ก.พ.-00 / 21 ก.พ.-00 / 22 ก.พ.-00 / 23 ก.พ.-00 / 28 ก.พ.-00 /
มีนาคม 2563
06 มี.ค.-00 / 07 มี.ค.-00 / 13 มี.ค.-00 / 14 มี.ค.-00 / 15 มี.ค.-00 / 20 มี.ค.-00 / 21 มี.ค.-00 / 22 มี.ค.-00 / 27 มี.ค.-00 / 28 มี.ค.-00 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์พม่าวันเดียว 2020
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMM116-02
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่าวันเดียว2020/2563 ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ สักการะขอพรจาก ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีความสวยงามที่ สุด นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี เพลิดเพลินช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ชมช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยและชาวพม่า
ธันวาคม 2562
10 ธ.ค.-00 / 13 ธ.ค.-00 / 14 ธ.ค.-00 / 15 ธ.ค.-00 / 20 ธ.ค.-00 / 21 ธ.ค.-00 / 22 ธ.ค.-00 / 28 ธ.ค.-00 / 29 ธ.ค.-00 / 30 ธ.ค.-00 / 31 ธ.ค.-00 /
มกราคม 2563
11 ม.ค.-00 / 17 ม.ค.-00 / 18 ม.ค.-00 / 19 ม.ค.-00 / 24 ม.ค.-00 / 25 ม.ค.-00 / 31 ม.ค.-00 /
กุมภาพันธ์ 2563
01 ก.พ.-00 / 02 ก.พ.-00 / 07 ก.พ.-00 / 14 ก.พ.-00 / 15 ก.พ.-00 / 16 ก.พ.-00 / 21 ก.พ.-00 / 22 ก.พ.-00 / 23 ก.พ.-00 / 28 ก.พ.-00 /
มีนาคม 2563
06 มี.ค.-00 / 07 มี.ค.-00 / 13 มี.ค.-00 / 14 มี.ค.-00 / 15 มี.ค.-00 / 20 มี.ค.-00 / 21 มี.ค.-00 / 22 มี.ค.-00 / 27 มี.ค.-00 / 28 มี.ค.-00 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเก๊าราคาถูก
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMFM30-08
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
5,890

ทัวร์มาเก๊า2019/2562  ทัวร์มาเก๊าราคาถูก ทัวร์มาเก๊าจูไห่ เข้าชม หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน ซึ่งถูกสร้างโดยผู้ที่เคารพนับถือท่าน สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและ ระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่  ชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ยเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  แวะวัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า  แวะชมThe Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส
ธันวาคม 2562
12-14 / 13-15 / 21-23 / 29-31 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. *วันหยุดปีใหม่ / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. *วันหยุดปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์พม่า2019
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMM122-10
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
5,997

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2020/2563 ไหว้พระลาภมุนีพระพุทธรูปหยกขาวเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน องค์ใหญ่ ที่สุดของประเทศพม่า ไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นที่ ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีนไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำ คู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพศักดิ์สิทธิ์ ชาวมอญ และพม่านิยม มากราบ ไหว้สักการะบูชาสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี แวะสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธ รูปนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม เที่ยวไหว้ พระงาทัตจีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูง สักการะ พระเจดีย์กาบาเอเป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน
ธันวาคม 2562
13-14 / 14-15 / 20-21 / 21-22 / 28-29 / 29-30 *วันปีใหม่ / 30-31 *วันปีใหม่ / 31 ธ.ค.-01 ม.ค. *วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ฮ่องกง 2020
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AHK40-04
จำนวนวันเดินทาง 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
5,999

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง 2020/2563 เที่ยวชมวัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู เที่ยวชมแห่งใหม่ หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง เดินชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาที่ตลาดตงเหมิน ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์ม่านน้ำ 3มิติ สักการะเทพเจ้าแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน พร้อมชมความสวยงามของหาดทรายรีพัลส์เบย์ Repulse Bay นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน
ธันวาคม 2562
10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 /
มกราคม 2563
01-04 / 02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ฮ่องกง 2019
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AHK40-02
จำนวนวันเดินทาง 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง2019/2562 นั่งรถข้ามสะพานแขวนซิงหม่า เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก นั่งกระเช้าNgong Ping 360 สักการะพระใหญ่นองปิง เพลิดเพลินกับการเดินช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET เที่ยวชมวัดเทพเจ้ากวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ พร้อมเดินLowu Commercial  City  พร้อมชมความสวยงามของการโชว์แสดงโชว์ม่านน้ำแบบ 3D  เยี่ยมวัดแชกงหมิวกการะเทพเจ้าแชกง เที่ยวชมวัดหว่องไทซิน เที่ยวชมหาดทราย Repulse Bay   ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน
ธันวาคม 2562
10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 /
มกราคม 2563
01-04 / 02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเก๊าจูไห่ราคาถูก
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AMFM30-07
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999

ทัวร์มาเก๊าราคาถูก ทัวร์มาเก๊าจูไห่2019/2562 ทัวร์มาเก๊า2019 สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว  เดินเล่นถ่ายรูปประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะเซนาโด้สแควร์  เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ ชมThe Venetian  Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส แวะถ่ายรูปสวยๆกับสวนสาธารณะซุนยัดเซ็น จุดแวะพักของนักท่องเที่ยวที่มาจูไห่ เป็นจุดพักผ่อนเดินเล่น ถ่ายรูป สุดชิว ของนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์  แวะวัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน
ธันวาคม 2562
14-16 / 20-22 / 29-31 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. *วันหยุดปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีนราคาถูก
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ACH53-08
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,888

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2020/2563 เที่ยวชมเมืองตงชวน ชมแผ่นดินสีแดง ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย เยือนภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร เที่ยวเมืองคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ชิมสตรอว์เบอร์รี่ เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆจากสวน เที่ยวชมสวนน้ำตกคุนหมิง เป็นน้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง เดินเที่ยวเมืองโบราณกวนตู้ แหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิง เที่ยวชมวัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี อิ่มอร่อยไปกับเมนูพิเศษสุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง
ธันวาคม 2562
11-14 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 21-24 / 25-28 / 27-30 / 28-31 *วันปีใหม่ / 29 ธ.ค.-01 ม.ค. *วันปีใหม่ / 30 ธ.ค.-02 ม.ค. *วันปีใหม่ / 31 ธ.ค.-03 ม.ค. *วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ฮ่องกง 2019
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ AHK40-03
จำนวนวันเดินทาง 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง2019/2562 นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก เที่ยวชมวัดอาม่า กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า เยี่ยมชมโบสถ์เซ็นพอลล์ เดินช้อปปิ้งย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า สัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ยน  ผ่านชมถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติกแวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่าหวีหนี่เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดตงเหมิน ตื่นตากับการโชว์ม่านน้ำแบบ3D สักการะขอพรวัดแชกงหมิว พร้อมขอพรวัดหวังต้าเซียน เดินชมความสวยงามของหาดทราย Repulse Bay ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
ธันวาคม 2562
10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 16-19 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์สิงคโปร์ 2020
เส้นทาง วันปีใหม่
รหัสทัวร์ ASG109-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์2020/2563 เที่ยวชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เดินช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด เที่ยวชมย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า ตื่นตาตื่นใจไปกับการชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เข้าชม GARDEN BY THE BAY เที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ลิ้มรสข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋  พร้อมชมโชว์น้ำพุริมอ่าว MarinaWonderful Light สุดอลังการ
ธันวาคม 2562
12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 /
มกราคม 2563
03-05 / 04-06 / 05-07 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 30 ม.ค.-01 ก.พ. / 31 ม.ค.-02 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
01-03 / 03-05 / 04-06 / 06-08 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
05-07 / 06-08 / 07-09 / 08-10 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31 /
เมษายน 2563
02-04 / 03-05 / 09-11 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 30 เม.ย.-02 พ.ค. /
พฤษภาคม 2563
07-09 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 / 29-31 / 30 พ.ค.-01 มิ.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X