ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก 2561-2562/2018-2019 เริ่มต้น 3,993
086 316 7436 , 02 756 0335
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท

ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR


เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
10,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน : FANTASTIC TAIWAN


เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
19,777 บาท
17,900 บาท

โปรนี้ดี...ที่ดานัง


เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
12,900 บาท

RUSSIA COLORFUL AUTUMN


เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
29,555 บาท

ทัวร์อียิปต์ SUPER SPECIAL EGYPT B


เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
49,999 บาท


คำค้นหา : ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2561 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2561 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2561 ทัวร์พม่ามิถุนายน2561 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2561 ทัวร์พม่าสิงหาคม2561 ทัวร์พม่ากันยายน2561 ทัวร์พม่าตุลาคม2561 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2561 ทัวร์พม่าธันวาคม2561 ทัวร์พม่าปีใหม่2562/2019


พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก 2561-2562/2018-2019

ทัวร์พม่า 5 ดาว ทัวร์พม่าดีดี ทัวร์พม่าโปรโมชั่น2561-2562


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 74 )
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-11
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,883 บาท

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง ทัวร์พม่า2561/2018 เที่ยวพม่า นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
สิงหาคม 2561
16-16 / 28-28 / 29-29 / 30-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-05
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,993 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ถูกพม่าราคาถูก นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
กันยายน 2561
02-02 / 11-11 / 12-12 / 18-18 / 19-19 / 20-20 / 25-25 / 26-26 / 27-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM113-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,900 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก นมัสการมหาวิชยเจดีย์ อยู่ติดกับเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ ภายในเจดีย์มีห้องโถงที่ใหญ่มาก เพดานเป็นท้องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต้นโพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ขอพรเทพกระซิบ เยือนวัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
กันยายน 2561
01-01 / 02-02 / 07-07 / 08-08 / 09-09 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 21-21 / 22-22 / 23-23 / 28-28 / 29-29 / 30-30 /
ตุลาคม 2561
03-03 / 04-04 / 05-05 / 06-06 / 07-07 / 10-10 / 11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 17-17 / 18-18 / 19-19 / 20-20 / 21-21 / 23-23 / 24-24 / 26-26 / 27-27 / 28-28 / 31-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM113-04
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,991 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

สิงหาคม 2561
16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-19 / 22-22 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 26-26 / 29-29 / 30-30 / 31-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก เที่ยวพม่า2018/2561 ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบอะมาดอว์เมี๊ยะซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน
สิงหาคม 2561
20-20 / 27-27 /
กันยายน 2561
03-03 / 10-10 / 17-17 / 24-24 /
ตุลาคม 2561
01-01 / 08-08 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-01
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,899 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก เยือนเมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ ชมพระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น หรือ พระพุทธรูปสี่ทิศ เป็นพระเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวาน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เยี่ยมชมเมืองสิเรียม ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือพระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน
สิงหาคม 2561
20-21 / 27-28 /
กันยายน 2561
03-04 / 10-11 / 24-25 /
ตุลาคม 2561
01-02 / 04-05 / 08-09 / 25-26 / 29-30 /
พฤศจิกายน 2561
05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 /
ธันวาคม 2561
03-04 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
มกราคม 2562
07-08 / 14-15 / 21-22 / 28-29 /
กุมภาพันธ์ 2562
11-12 / 25-26 /
มีนาคม 2562
04-05 / 11-12 / 18-19 / 25-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-01
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,556 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว เข้าชมวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เข้าชมเจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ชมวัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เข้าชม พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง เยือนวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
กันยายน 2561
02-03 / 07-08 / 09-10 / 14-15 / 16-17 / 21-22 / 23-24 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-03
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,556 บาท

เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2561/2018 ทัวร์พม่า นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว เข้าชมวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เข้าชมเจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ชมวัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เข้าชม พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง เยือนวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
สิงหาคม 2561
17-18 / 19-20 / 24-25 / 26-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM122-01
จำนวนวันเดินทาง 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น
6,797 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก2018/2561 เที่ยวชม ไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า ไหว้วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ไหว้เจดีย์มหาวิชยะ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญ และพม่านิยม มากราบ ไหว้สักการะบูชา
สิงหาคม 2561
18-19 / 25-26 /
กันยายน 2561
01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 /
ตุลาคม 2561
06-07 / 20-21 / 27-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-02
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,799 บาท

ทัวร์พม่าไหว้พระ ทัวร์พม่าราคาถูก เที่ยวพม่า เยือนเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ ชมเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน เป็นหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า ชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
กันยายน 2561
03-04 / 10-11 / 17-18 / 27-28 /
ตุลาคม 2561
01-02 / 04-05 / 08-09 / 25-26 / 29-30 /
พฤศจิกายน 2561
05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 /
ธันวาคม 2561
03-04 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
มกราคม 2562
07-08 / 14-15 / 21-22 / 28-29 /
กุมภาพันธ์ 2562
11-12 / 25-26 /
มีนาคม 2562
04-05 / 11-12 / 18-19 / 25-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335

Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X