086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
11,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย COZY MALAYSIA.(281065)
7,999 บาท
13,999 บาท
29,990 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2566/2023 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2566/2023 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2566/2023 ทัวร์พม่ามิถุนายน2566/2023 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2566/2023 ทัวร์พม่าสิงหาคม2566/2023 ทัวร์พม่ากันยายน2566/2023 ทัวร์พม่าตุลาคม2566/2023 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2566/2023 ทัวร์พม่าธันวาคม2566/2023 ทัวร์พม่าปีใหม่2566/2023 ทัวร์พม่ามกราคม2566/2023 ทัวร์พม่ากุมภาพันธ์2566/2023 ทัวร์พม่ามีนาคม2566/2023 ทัวร์พม่าเมษายน2566/2023 ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์พม่า 5 ดาว


ทัวร์พม่า

พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก 2566-2567/2023-2024

ทัวร์พม่า 5 ดาว ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่าโปรโมชั่น2566-2567 เริ่มต้น 9,990 บาท


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 11 )
ทัวร์พม่า2วัน1คืน 2566/2023
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-01
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์พม่า2566/2023 ทัวร์พม่า2วัน1คืน ทัวร์ไหว้พระพม่า2023 ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติ แวะชม เจดีย์โบตะทาวน์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ สักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า  สักการะ เจดีย์ไจ๊กะส่าน  สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เมษายน 2566
14-15 /
พฤษภาคม 2566
05-06 /
กรกฎาคม 2566
28-29 /
ตุลาคม 2566
13-14 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ไหว้พระพม่า2566/2023
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-03
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์พม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า ทัวร์พม่า3วัน2คืน ชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ เมือง ไจ้ทีโย (KYAIKHTO) ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็น พระธาตุอินทร์แขวน (KYAIKHTIYO PAGODA) นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ เมืองย่างกุ้ง เข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ยะ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต สักการะ เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
พฤษภาคม 2566
05-07 / 19-21 /
มิถุนายน 2566
03-05 / 23-25 /
กรกฎาคม 2566
14-16 / 28-30 /
สิงหาคม 2566
12-14 / 18-20 /
กันยายน 2566
01-09 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.ย.-01 ต.ค. /
ตุลาคม 2566
06-09 / 13-15 / 20-22 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เจดีย์ชเวดากอง(2023)
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM119-02
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023/2566 ทัวร์พม่าราคาถูก เมืองหงสาวดี(BAGO) ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน (เจ๊าทัตจี) วัดงาทัตจี มหาเจดีย์กาบาเอ เทพทันใจ เทพกระซิบ 
เมษายน 2566
22-23 / 29-30 / 30 เม.ย.-01 พ.ค. /
พฤษภาคม 2566
06-07 / 07-08 / 13-14 / 20-21 / 27-28 /
มิถุนายน 2566
03-04 / 04-05 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
กรกฎาคม 2566
01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 /
สิงหาคม 2566
05-06 / 12-13 / 13-14 / 19-20 / 26-27 /
กันยายน 2566
02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 30 ก.ย.-01 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
พระธาตุอินทร์แขวน(2023)
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-03
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023 ทัวร์หงสาวดี เที่ยวพม่า2566/2023 พม่ายกเลิกประกัน2023 พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น  พระเทพทันใจและเทพกระซิบ เมืองย่างกุ้ง   เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง  พระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินแขวน
เมษายน 2566
29 เม.ย.-01 พ.ค. /
พฤษภาคม 2566
12-14 / 19-21 / 26-28 /
มิถุนายน 2566
03-05 / 23-25 / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. /
กรกฎาคม 2566
07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 29-31 / 30 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2566
04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 25-27 /
กันยายน 2566
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.ย.-01 ต.ค. /
ตุลาคม 2566
06-08 / 13-15 / 20-22 / 21-23 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เจดีชเวดากอง ทัวร์พม่า2566/2023
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,990

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2566 ทัวร์ไหว้พระพม่า2023  เที่ยวเมืองย่างกุ้ง (YANGON) สักการะ พระพุทธรูปหยกขาว วัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสูง 25 ฟุตที่เรียกว่าโลกา จันทา อบายา ลาภมุนี  สักการะแม่ยักษ์ คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร  เข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  สักการะ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  ชม พระราชวังบุเรงนอง  นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  ชม พระเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะขอพรจาก เทพทันใจ  สักการะ เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  สักการะ พระใหญ่หงาทัตจี  สักการะ เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
มีนาคม 2566
31 มี.ค.-02 เม.ย. /
เมษายน 2566
06-08 / 07-09 / 13-15 วันสงกรานต์ / 14-16 วันสงกรานต์ / 21-23 / 28-30 / 30 เม.ย.-02 พ.ค. วันแรงงาน /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
พระธาตุอินทร์แขวน ทัวร์ไหว้พระพม่า2566/2023
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM119-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,990

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2566/2023 ทัวร์พม่าอินทร์แขวน2023  นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) พระมหาเจดีย์มุเตา ชมพระราชวังบุเรงนอง  ชมวัดพระไฝเลื่อนหรือวัดไจ้ท์ปอลอ  ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็น นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตร ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย  นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน  ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี  กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์โบตะตอง  สักการะขอพรจาก เทพทันใจ
เมษายน 2566
01-03 / 21-23 / 28-30 / 29 เม.ย.-01 พ.ค. /
พฤษภาคม 2566
12-14 / 19-21 / 26-28 /
มิถุนายน 2566
02-04 / 03-05 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. /
กรกฎาคม 2566
07-08 / 14-16 / 21-23 / 28-30 /
สิงหาคม 2566
04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 25-27 /
กันยายน 2566
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.ย.-01 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เจดีย์ชเวดากอง เที่ยวพม่า2023
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM113-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า2566/2023 เที่ยวพม่า3วัน2คืน เที่ยวเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า ตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ขอพรแม่ยักษ์ อีกนึงจุดที่สำคัญของเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือเจดีย์เยเลพญา สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน
เมษายน 2566
06-08 / 07-09 / 08-10 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 29-01 /
พฤษภาคม 2566
12-14 / 19-21 / 20-22 / 26-28 /
มิถุนายน 2566
03-05 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. /
กรกฎาคม 2566
07-09 / 08-10 / 14-16 / 21-23 / 22-24 / 28-30 /
สิงหาคม 2566
04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 25-27 /
กันยายน 2566
08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.ย.-01 ต.ค. /
ตุลาคม 2566
13-15 / 20-22 / 21-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
พระมหามัยมุนี ทัวร์พม่า2023
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM113-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900

ทัวร์พม่า3วัน2คืน เที่ยวพม่า เที่ยว2566/2023 ชมวัดกุโสดอร์ เยี่ยมชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ เข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง ชมทะเลสาบต่าวตะหมั่น ทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งของสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมสะพานไม้อูเป่ง ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน ชมเจดีย์มิงกุน ชมระฆังมิงกุน ชมเจดีย์ชินพิวมิน นมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี เป็น1ใน5มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
เมษายน 2566
06-08 / 07-09 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์พม่า2023 พุกาม
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-04
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า2566/2023 เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์ ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวัดกุโสดอ ชมวิวภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมวัดกุบยางกี ชมวัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี สักการะพระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ เข้าชมวัดติโลมินโล นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่า ได้รับการขนานนามว่าพระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ชม วัดมหากันดายงค์ เป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ
เมษายน 2566
29 เม.ย.-02 พ.ค. วันแรงงาน /
กรกฎาคม 2566
29 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2566
12-15 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เจดีย์ชเวดากอง(2023)
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-02
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
14,999

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023 ทัวร์มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า2566/2023 เที่ยวพม่าราคาถูก2023 เมืองมัณฑะเลย์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัดกุโสดอ(Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ (Mandalay Hills) มัณฑะเลย์  นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจีสร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สงทโดดเดนคอ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม   วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก พุกาม  เจดีย์ชเวสิกอง ซงเปนสถปดงเดมของพมาโดยแท มีลักษณะเป็นสี ทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน มัณฑะเลย์  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  พระมหามัยมุนี อัน เปนสงศกดสทธสงสด 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป ทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป ทองคาเนอนม”     
มิถุนายน 2566
02-05 / 22-25 /
กรกฎาคม 2566
06-09 / 20-23 / 28-31 / 29 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2566
11-14 / 12-15 / 25-28 /
กันยายน 2566
01-04 / 15-18 / 29 ก.ย.-02 ต.ค. /
ตุลาคม 2566
06-09 / 12-15 / 13-16 / 20-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
พระราชวังบุเรงนอง
พระราชวังที่ใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู
พระธาตุอินทร์แขวน
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน
พระเจดีย์ชเวสิกอง
พระเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ทองคำที่โดดเด่นเป็นสง่า ณ เมืองย่างกุ้ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
Scott Market
ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารการรถไฟของประเทศพม่าในกรุงย่างกุ้ง
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า
เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ที่มีพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X