086 316 7436 , 02 756 0335


คำค้นหา : ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2561 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2561 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2561 ทัวร์พม่ามิถุนายน2561 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2561 ทัวร์พม่าสิงหาคม2561 ทัวร์พม่ากันยายน2561 ทัวร์พม่าตุลาคม2561 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2561 ทัวร์พม่าธันวาคม2561 ทัวร์พม่าปีใหม่2562/2019


พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก 2561/2018

ทัวร์พม่า 5 ดาว ทัวร์พม่าดีดี ทัวร์พม่าพฤษภาคม2561


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 61 )
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-11
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,883 บาท

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง ทัวร์พม่า2561/2018 เที่ยวพม่า นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
สิงหาคม 2561
05-05 / 07-07 / 08-08 / 09-09 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 28-28 / 29-29 / 30-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-10
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,883 บาท

ทัวร์พม่า2561/2018 เที่ยวพม่าย่างกุ้ง ทัวร์พม่าไหว้พระ กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
กรกฎาคม 2561
07-07 / 10-10 / 11-11 / 12-12 / 17-17 / 18-18 / 19-19 / 24-24 / 25-25 / 26-26 / 31-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-08
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,883 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
มิถุนายน 2561
26-26 / 27-27 / 28-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM119-10
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,991 บาท

ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2561/2018 เที่ยวพม่าราคาถูก สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง 1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี สักการะวัดพระหินอ่อน ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
มิถุนายน 2561
27-27 /
กรกฎาคม 2561
04-04 / 05-05 / 11-11 / 12-12 / 18-18 / 19-19 / 25-25 / 26-26 /
สิงหาคม 2561
01-01 / 02-02 / 08-08 / 09-09 / 15-15 / 16-16 / 22-22 / 23-23 / 29-29 / 30-30 /
กันยายน 2561
05-05 / 06-06 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM119-02
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,994 บาท

ทัวร์พม่าไหว้พระ เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง 1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมืองแบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
มิถุนายน 2561
24-24 /
กรกฎาคม 2561
28-28 เข้าพรรษา /
สิงหาคม 2561
12-12 วันแม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก เที่ยวพม่า2018/2561 ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบอะมาดอว์เมี๊ยะซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน
มิถุนายน 2561
25-25 /
กรกฎาคม 2561
02-02 / 09-09 / 16-16 / 23-23 /
สิงหาคม 2561
06-06 / 20-20 / 27-27 /
กันยายน 2561
03-03 / 10-10 / 17-17 / 24-24 /
ตุลาคม 2561
01-01 / 08-08 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM117-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท

ทัวร์พม่าราคาถูก เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2561/2018 เยี่ยมชมวัดบารมี ที่วัดนี้ท่านเจ้าอาวาสจะนำเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ ชมเจดีย์กาบาเอ คำว่า “กาบาเอ” ในภาษาพม่า หมายถึง โลกแห่งสันติสุข สักการะพระนอนเจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ชมเจดีย์สุเหล่ เป็นเจดีย์ที่มีความสูงประมาณ 46 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง
มิถุนายน 2561
26-26 /
กรกฎาคม 2561
03-03 / 10-10 / 17-17 / 24-24 /
สิงหาคม 2561
01-01 / 07-07 / 21-21 / 22-22 / 28-28 /
กันยายน 2561
04-04 / 11-11 / 18-18 / 25-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-05
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,556 บาท

ทัวร์พม่า2018 ทัวร์พม่าไหว้พระ พม่าราคาถูก นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เข้าชมเจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้ง นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี กราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ชมวัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เข้าชม พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง เยือนวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
มิถุนายน 2561
24-25 / 29-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-01
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,556 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่าราคาถูก นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว เข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เข้าชมเจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้ง นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี กราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ชมวัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เข้าชม พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง เยือนวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
กรกฎาคม 2561
01-02 / 06-07 / 08-09 / 13-14 / 15-16 / 20-21 / 26-27 / 30-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-07
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,799 บาท

ทัวร์พม่า2561/2018 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก เยือนเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ ชมเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน เป็นหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า ชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
กรกฎาคม 2561
02-03 / 16-17 /
สิงหาคม 2561
06-07 / 20-21 / 27 ส.ค.-28 ก.ค. /
กันยายน 2561
03-04 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560334-5

Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X