ทัวร์พม่า

ทัวร์โปรนางฟ้า / ทัวร์ไฟไหม้

ทัวร์จีน ลี่เจียง เต๋อชิง
รหัสทัวร์ : ACH50-13
จำนวนวัน : 6วัน5คืน
DR
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,888
ทัวร์โอซาก้า เดือนตุลาคม2024
รหัสทัวร์ : AJP72-03
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888

ทัวร์พม่า


พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว
angel

ทัวร์พม่า

12 ทัวร์
ทัวร์พม่า 2วัน1คืน

ทัวร์พม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า ทัวร์พม่า2วัน1คืน เที่ยวสิเรียม สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยัง เป็นที่รวบรวม สรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานของ องค์เจดีย์ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำ คู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี เดินทางสู่เมืองสิเรียม  นั่งเรือแจวสู่ เจดีย์เลเยพญา  สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระคุปคุต วัดเอ็งดอยา  ขอพร เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว สักการะ พระเจดีย์กาบาเอ ช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต 
ก.ค.
27-28 /
ส.ค.
03-04 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
ก.ย.
07-08 / 14-15 / 21-22 / 28-29 /
ทัวร์พม่า2024/2567

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2024/2567 ทัวร์สายมูพม่า2024 ทัวร์ย่างกุ้ง2024 สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี  ชม เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน  ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda 
ส.ค.
09-11 / 10-12 / 23-25 /
ก.ย.
06-08 / 20-22 /
ต.ค.
04-06 / 11-13 / 12-14 /
ทัวร์พม่า3วัน2คืน

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า3วัน2คืน ทัวร์พม่า2024 ไหว้พระพม่า2024 เข้าชมตึกสำนักงานเลขาธิการ ชม เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO)  เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองสิเรียม สักการะ พระเจดีย์เยเลพญา
ก.ย.
06 ก.ย.-08 ส.ค. / 20-22 /
ต.ค.
04-06 / 11-13 / 12-14 /
เจดีย์ชเวดากอง(2023)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2024/2567 ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2วัน1คืน เมืองหงสาวดี(BAGO) ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน (เจ๊าทัตจี) วัดงาทัตจี มหาเจดีย์กาบาเอ เทพทันใจ เทพกระซิบ 
ก.ค.
27-28 วันเฉลิม ร.10 /
ส.ค.
03-04 / 10-11 / 17-18 / 24-25 / 31 ส.ค.-01 ก.ย. /
ก.ย.
07-08 / 14-15 / 21-22 / 28-29 /

ทัวร์พม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า ทัวร์พม่า2วัน1คืน เดินทางสู่ เมืองสิเรียม นำท่านสู่เจดีย์เยเลพญา ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่า ผู้คนเกิดความเชื่อว่าการมาทำบุญกราบไหว้ ณ เจดีย์แห่งนี้ จะทำให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง นมัสการพระอุปคุต ผู้มีบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ค้าขายดี มีโชคลาภ เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เก่าแก่อายุราว 170 ปี กราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรที่ แม่ยักษ์ ผู้ปกป้องดูแลเจดีย์ เจดีย์สุเหล่ ขอพรเทพทันใจสุเหล่ กาบาเอทำพิธีครอบเศียร เทพทันใจโบตาทาวน์ เทพกระซิบ 
ก.ค.
27-28 /
ส.ค.
03-04 / 10-11 / 17-18 / 24-25 / 31 ส.ค.-01 ก.ย. /
ก.ย.
07-08 / 14-15 / 21-22 / 28-29 /
ทัวร์พม่าไหว้พระ2024

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าไหว้พระ ทัวร์พม่า2024/2567 เที่ยวเมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งถือเป็นหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสำหรับภิกษุ สามเณร ที่มาศึกษาพระไตรปิฏก ณ วัดไจ้คะวาย นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต ชมเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม เข้าร่วมพิธีเทินพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ขอพรแม่ยักษ์ อีกนึงจุดที่สำคัญของเจดีย์ชเวดากอง เยือนเมืองสิเรียม ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือเจดีย์เยเลพญา กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน
ก.ค.
27-29 /
ส.ค.
09-11 / 10-12 / 24-26 / 30 ส.ค.-01 ก.ย. /
ก.ย.
06-08 / 20-22 / 27-29 /
เที่ยวพม่า2567
รหัสทัวร์ :AMM115-01
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
8M
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
12,777

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่า2567/2024 เที่ยวเมืองหงสาวดี ชมเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า สักการะพระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า ชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ชมเจดีย์ชเวดากอง เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า เยี่ยมชมเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เป็นเทพที่รักษาองค์พระบรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2024/2567 ทัวร์พม่าเนปิดอว์2024 เส้นทางใหม่ที่อยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัส กับความยิ่งใหญ่ของกรุงเนปิดอว์ พระมาระวิชชะยะ พระพุทธรูปหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจดีย์อุปปาตะสันติ ที่จำลองมาจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองทำพิธีสะเดาะเคราะห์ เสริมบุญบารมี ณ วัดมินวินเตา Unseen พระพุทธรูปซ่อนกาย ณ เจดีย์ชเวพิน ชเวทรัพย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจไว้ให้
ก.ค.
27-29 /
ส.ค.
10-12 / 23-25 /
ก.ย.
13-15 / 27-29 /
พระธาตุอินทร์แขวน2567/2024

ทัวร์พม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า2024/2567 เที่ยวพม่า3วัน2คืน ชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี มุ่งหน้าสู่เมืองไจ้ทีโย ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ในตอนเช้าอีกครั้ง หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ เข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ยะ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต สักการะ เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  สักการะ พระใหญ่หงาทัตจี 
ก.ค.
27-29 /
ส.ค.
10-12 / 30 ส.ค.-01 ก.ย. /
ก.ย.
20-22 / 27-29 /
ต.ค.
04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 /
ทัวร์พม่า2024

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2024 ทัวร์ย่างกุ้ง2567/2024 ทัวร์ไหว้พระพม่า  เมืองหงสาวดี(BAGO) นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่  คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี เดินทางสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย  หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโย ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็น ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน  ชม พระเจดีย์โบตะตอง  สักการะขอพรจาก “เทพทันใจ กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า2567
รหัสทัวร์ :AMM113-02
จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
8M
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
14,999

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ทัวร์พุกาม2567/2024 เที่ยวเมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน เยือนจุดชมวิวเมืองพุกาม นมัสการเจดีย์ชเวสิกอง 1ใน5มหาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ชมวัดอานันดา เป็นวัดสีขาว ชมเจดีย์ติโลมินโล ชมวิหารธรรมยันจี เยี่ยมชมวัดมนูหะ เยือนเมืองมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเป็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมเจดีย์ชินพิวมิน ชมระฆังมิงกุน ชมเจดีย์มิงกุน เข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง เยี่ยมชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะมาระเส่ง ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี เป็น1ใน5มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า นมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อลาภะมุนี
ก.ค.
26-29 /
ส.ค.
10-13 / 23-26 /
ก.ย.
13-16 / 20-23 / 27-30 /
ต.ค.
04-06 / 12-15 / 20-23 /
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์2024

ทัวร์พม่า ทัวร์พุกามมัณฑะเลย์ เที่ยวพม่า2024/2567  เมืองมัณฑะเลย์ (MANDALAY) เป็นอดีตเมืองหลวง  ชม พระราชวังมัณฑะเลย์  สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5ชั้น ชม วัดกุโสดอ (KUTHODAW TEMPLE)  มัณฑะเลย์ฮิลล์ (MANDALAY HILL) เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่ตั้งอยู่บนภูเขามัณฑะเลย์ความสูง 236 เมตร เมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์  ชม วัดติโลมินโล  ชม วัดมนุหะ เรียกในชื่อ “พระอึดอัด”  ชม วัดอานันดา เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุด  สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง  เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงที่สุดของพม่า เมืองอมรปุระ  ชม สะพานไม้สักอูเบ็ง