086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
11,999 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPINESS WINTER (291265)
22,999 บาท
11,499 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2565/2022 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2565/2022 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2565/2022 ทัวร์พม่ามิถุนายน2565/2022 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2565/2022 ทัวร์พม่าสิงหาคม2565/2022 ทัวร์พม่ากันยายน2565/2022 ทัวร์พม่าตุลาคม2565/2022 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2565/2022 ทัวร์พม่าธันวาคม2565/2022 ทัวร์พม่าปีใหม่2566/2023 ทัวร์พม่ามกราคม2565/2022 ทัวร์พม่ากุมภาพันธ์2565/2022 ทัวร์พม่ามีนาคม2565/2022 ทัวร์พม่าเมษายน2565/2022 ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์พม่า 5 ดาว


ทัวร์พม่า

พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก 2565-2566/2022-2023

ทัวร์พม่า 5 ดาว ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่าโปรโมชั่น2565-2566 เริ่มต้น 2,999 บาท


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 8 )
เจดีย์ชเวดากอง ทัวร์พม่า1วัน
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM117-01
จำนวนวันเดินทาง 1วัน
ราคาเริ่มต้น
3,993

ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า3993 เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูปได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ขอพรเทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ ธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
พฤศจิกายน 2565
27-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เทพทันใจ ทัวร์ไหว้พระพม่า2565
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-03
จำนวนวันเดินทาง 1วัน
ราคาเริ่มต้น
3,999

ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์ไหว้พระพม่า1วัน เที่ยวพม่า1วัน2565/2022 นมัสการเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
ธันวาคม 2565
09-09 / 11-11 / 25-25 / 30-30 /
มกราคม 2566
01-01 / 08-08 / 15-15 / 20-20 / 29-29 /
กุมภาพันธ์ 2566
05-05 / 12-12 / 17-17 / 26-26 /
มีนาคม 2566
05-05 / 12-12 / 17-17 / 19-19 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เจดีย์ชเวดากอง เที่ยวพม่า2022
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM117-02
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,995

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2565/2022 ชมวัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระพุทธรูปนอน ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า เยี่ยมชมวัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า สักการะเจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้ง เยือนวัดเจตุนพญา เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุด กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ ขอพรเทพกระซิบ หรืออะมาดอว์เมี๊ยะ ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน ชมวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ชมวัดพระหยกขาว
พฤศจิกายน 2565
27-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทัวร์พม่า2565/2566
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-02
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์พม่า2วัน1คืน ทัวร์พม่า2565/2566 ทัวร์ไหว้พระพม่า เที่ยวเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะ เจดีย์ไจ๊กะส่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น
ธันวาคม 2565
01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 /
มกราคม 2566
05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 /
กุมภาพันธ์ 2566
02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 /
มีนาคม 2566
02-03 / 09-10 / 23-24 / 26-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
หลวงพ่อหงาทัตจี เที่ยวพม่า2566
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-05
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999

ทัวร์พม่าอินทร์แขวน เที่ยวพม่า เที่ยวพม่า2566/2023 เที่ยวเมืองหงสาวดี ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เข้าชมพระธาตุมุเตา ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1ใน5มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน ตั้งอยู่เมืองย่างกุ้ง สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
ธันวาคม 2565
09-11 / 25-27 / 28-30 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 /
มกราคม 2566
01-03 ปีใหม่2023 / 13-15 / 20-22 /
กุมภาพันธ์ 2566
03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 /
มีนาคม 2566
03-05 / 10-12 / 17-19 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์พม่า2023 พระธาตุอินทร์แขวน
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-06
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าพัก5ดาว ทัวร์พม่า2566/2023 เยือนเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง4ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง เข้าชมพระธาตุมุเตา ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1ใน5มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก5ชั้น สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน
ธันวาคม 2565
23-25 / 25-27 / 28-30 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 /
มกราคม 2566
01-03 ปีใหม่2023 / 06-08 / 13-15 / 20-22 /
กุมภาพันธ์ 2566
10-12 / 17-19 / 24-26 /
มีนาคม 2566
03-05 / 10-12 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์พม่า2565/2022 พระธาตุอินทร์แขวน
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM115-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่า2566/2023 เที่ยวเมืองพะโค หรือเมืองหงสาวดี ชมพระราชวังบุเรงนอง สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อพระธาตุมุเตา ชมเจดีย์ฮินตะกอง สักการะขอพรนางพญาควายมอญ นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน นับเป็น1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจ เป็นเทพที่รักษาองค์พระบรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง สักการะเทพกระซิบ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ชมวัดหงาทัตจี มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า
ธันวาคม 2565
11-13 / 23-25 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 /
มกราคม 2566
01-03 / 13-15 / 27-29 /
กุมภาพันธ์ 2566
03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 /
มีนาคม 2566
03-05 / 10-12 / 17-19 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์พม่า2023 พุกาม
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-04
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า2566/2023 เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์ ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวัดกุโสดอ ชมวิวภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมวัดกุบยางกี ชมวัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี สักการะพระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ เข้าชมวัดติโลมินโล นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่า ได้รับการขนานนามว่าพระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ชม วัดมหากันดายงค์ เป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ
ธันวาคม 2565
03-06 / 10-13 / 31 ธ.ค.-03 ม.ค. ปีใหม่2023 /
มกราคม 2566
14-17 / 21-24 /
กุมภาพันธ์ 2566
04-07 / 11-14 /
มีนาคม 2566
04-07 / 11-14 /
เมษายน 2566
01-04 / 08-11 / 15-18 สงกรานต์2023 / 29 เม.ย.-02 พ.ค. วันแรงงาน /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
พระราชวังบุเรงนอง
พระราชวังที่ใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู
พระธาตุอินทร์แขวน
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน
พระเจดีย์ชเวสิกอง
พระเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ทองคำที่โดดเด่นเป็นสง่า ณ เมืองย่างกุ้ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
Scott Market
ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารการรถไฟของประเทศพม่าในกรุงย่างกุ้ง
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า
เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ที่มีพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X