086 316 7436 , 02 756 0335
3,883 บาท
11,900 บาท
4,999 บาท

ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR


เดินทาง ธ.ค.
3,678 บาท

ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY


เดินทาง ธ.ค.
11,888 บาท

สุขใจ MYANMAR


เดินทาง ธ.ค.
8,599 บาท

ทันใจ YANGON


เดินทาง -ม.ค.
7,888 บาท
11,999 บาท

SPECIAL MYANMAR


เดินทาง ธ.ค.
6,999 บาท


คำค้นหา : ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2561 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2561 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2561 ทัวร์พม่ามิถุนายน2561 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2561 ทัวร์พม่าสิงหาคม2561 ทัวร์พม่ากันยายน2561 ทัวร์พม่าตุลาคม2561 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2561 ทัวร์พม่าธันวาคม2561 ทัวร์พม่าปีใหม่2562/2019 ทัวร์พม่ามกราคม2562 ทัวร์พม่ากุมภาพันธ์2562 ทัวร์พม่ามีนาคม2562 ทัวร์พม่าเมษายน2562 ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า1วัน


พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก 2561-2562/2018-2019

ทัวร์พม่า 5 ดาว ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่าโปรโมชั่น2561-2562 เริ่มต้น 3,678 บาท


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 81 )
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-07
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,678 บาท

ทัวร์พม่า2562/2018 เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่าไหว้พระย่างกุ้ง เยือนเมืองย่างกุ้ง กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
ธันวาคม 2561
13-13 / 19-19 / 20-20 / 24-24 / 25-25 /
มกราคม 2562
07-07 / 08-08 / 09-09 / 10-10 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 23-23 / 24-24 / 30-30 / 31-31 /
กุมภาพันธ์ 2562
11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 21-21 / 25-25 / 26-26 / 27-27 / 28-28 /
มีนาคม 2562
04-04 / 05-05 / 06-06 / 07-07 / 11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 18-18 / 19-19 / 20-20 / 21-21 / 25-25 / 26-26 / 27-27 / 28-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-05
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,773 บาท

ทัวร์พม่าเดือนธันวาคม เที่ยวพม่า2561/2018 ทัวร์พม่าวันเดียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
ธันวาคม 2561
19-19 / 20-20 / 23-23 / 25-25 / 26-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-04
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,883 บาท

ทัวร์พม่า2561/2018 เที่ยวพม่าย่างกุ้ง ทัวร์พม่าธันวาคมราคาถูก กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ขอพรเทพทันใจ ขอพรเทพกระซิบ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เป็นพระพุทธรูปที่มีตาสวยที่สุดในพม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของาวย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของย่างกุ้ง
ธันวาคม 2561
18-18 / 19-19 / 20-20 / 25-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่า สุดโดน ย่างกุ้ง ไหว้พระสุดคุ้ม
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM113-10
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,499 บาท

ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคา ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) สักการะวัดพระหินอ่อน ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกรไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
ธันวาคม 2561
13 ธ.ค.-00 / 16 ธ.ค.-00 / 19 ธ.ค.-00 *วันอาทิตย์ / 20 ธ.ค.-00 / 23 ธ.ค.-00 / 26 ธ.ค.-00 / 27 ธ.ค.-00 / 29 ธ.ค.-00 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM113-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,888 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก2561/2018 นำท่านไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
ธันวาคม 2561
15-15 / 21-21 / 22-22 / 25-25 / 26-26 / 27-27 / 28-28 / 29-29 / 30-30 / 31-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก เที่ยวพม่า2018/2561 ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบอะมาดอว์เมี๊ยะ ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน

ธันวาคม 2561
18-18 / 25-25 /
มกราคม 2562
08-08 / 15-15 / 29-29 /
กุมภาพันธ์ 2562
12-12 / 26-26 /
มีนาคม 2562
05-05 / 12-12 / 19-19 / 26-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-01
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก เยือนเมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ ชมพระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น หรือ พระพุทธรูปสี่ทิศ เป็นพระเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวาน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เยี่ยมชมเมืองสิเรียม ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือพระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน
มกราคม 2562
21-22 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM113-03
จำนวนวันเดินทาง 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น
6,888 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก2562/2019 นำท่านไหว้พระ 8 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
ธันวาคม 2561
14-15 / 15-16 / 20-21 / 21-22 / 22-23 / 23-24 / 24-25 / 25-26 / 27-28 / 28-29 / 29-30 / 30-31 / 31 ธ.ค.-01 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-01
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,996 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า2วัน1คืน นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า เข้าชมวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี นมัสการเจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ หรืออะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เที่ยวชมวัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เข้าชมพระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง เยือนวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน
ธันวาคม 2561
22-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าเป๊ะปัง 2019
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM122-07
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,997 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า2019/2562 เที่ยวพม่าราคาถูก ขอพร พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาวแกะสลักจากหินอ่อน ไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว  ไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศชมภาพวาดรอบเจดีย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง สถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่ บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญ และพม่านิยม มากราบ ไหว้สักการะบูชาเพราะ เชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวัง ทันใจ สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี  ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิต อยู่จริง สักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ ทีด้านใน  บรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมือ 2,000 ปี
มกราคม 2562
04-05 / 05-06 / 11-12 / 12-13 / 18-19 / 19-20 / 25-26 / 26-27 /
กุมภาพันธ์ 2562
01-02 / 02-03 / 05-06 *วันตรุษจีน / 08-09 / 09-10 / 15-16 / 16-17 / 18-19 / 22-23 / 23 ก.พ.-07 พ.ค. /
มีนาคม 2562
01-02 / 02-03 / 08-09 / 09-10 / 15-16 / 16-17 / 22-23 / 23-24 / 29-30 / 30-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335

Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X