086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)
15,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
12,989 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK (300563)


เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
9,999 บาท
13,878 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์ภูฏาน,ทัวร์ภูฏาน ราคา,ทัวร์ภูฏานดีดี,ทัวร์ภูฏาน ปีใหม่,ทัวร์ภูฏาน 2563,ทัวร์ภูฏาน Pantip,ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ไหนดี Pantip ,ทัวร์ภูฏานราคาถูก ,เที่ยวภูฏาน ,เที่ยวภูฏานราคาถูก,ทัวร์ภูฏานเมษายน2563, ทัวร์ภูฏานพฤษภาคม2563,ทัวร์ภูฏานมิถุนายน2563,ทัวร์ภูฏานกรกฏาคม2563,ทัวร์ภูฏานสิงหาคม2563,ทัวร์ภูฏานกันยายน2563,ทัวร์ภูฏานตุลาคม2563,ทัวร์ภูฏานพฤศจิกายน2563,ทัวร์ภูฏานธันวาคม2563,ทัวร์ภูฏานปีใหม่2563/2020


ประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ขุนเขาลึกลับที่คงความงดงามของธรรมชาติและความสงบสุข ผสมผสานวัฒนธรรมและประเพณีแบบดั้งเดิม เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศ ชมมหาสถูดที่ประดิษฐาน พระบรมอัฐิของพระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก ชมวัดซันกังคา วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี ชมเมืองทิมพู พบกับวิถีชีวิตของชาวภูฏานที่ยังคงการแต่งกายแบบดั้งเดิมอยู่เมืองปูนาคา อีตเมืองหลวงเก่า ชมทิวทัศน์ภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ ซึ่งบางช่วงสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจน ชมปูนาคาของที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในฤดูหนาว และสถูกคำซำยูเลสถูปขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่บนยอดเขาวังดีโปดรัง ชมวังที่สร้างขึ้นที่สันเขาระหว่างแม่น้ำพูนาค และแม่น้ำดาง ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งอดีตเคยเป็นป้อมปราการ

ทัวร์ภูฏานโปรโมชั่นราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์ภูฏานดีดี ทัวร์ภูฏานโปรโมชั่น2563/2020


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์ภูฏาน แพ็คเกจทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏานราคาถูก เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏานราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศภูฏาน ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น จุดชมวิวโดชูล่า สถูป 108 องค์ สถูปโดชูล่า ปูนาคาซอง โดชูล่า ปูนาคาซอง เมืองปูนาคา ป้อมวังดี เมืองวังดี และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์ภูฏาน

( 3 )
ทัวร์ภูฏาน HAPPINESS
เส้นทาง เอเชีย ภูฏาน
รหัสทัวร์ ABT311-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
53,900

ทัวร์ภูฏาน2562 ทัวร์ภูฎาน2019 ทัวร์ภูฏานแสวงบุญ พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำปาโรชูกับแม่น้ำทิมพูชู

ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ภูฏาน FLOWER BLOOMING
เส้นทาง เอเชีย ภูฏาน
รหัสทัวร์ ABT314-02
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900

ทัวร์ภูฏาน2562 ทัวร์ภูฎาน2019 ทัวร์ภูฏานแสวงบุญ ชมป้อมปราการ “ทิมพู ซอง” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ ป้อมปราการแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี1907 ชม พูนาคาซอง ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ชมป้อมปราการซิมโตก้า ซึ่งเป็นป้อมปราการต้นแบบและเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในสมัยรวมชาติของประเทศภูฏาน ชมเมมโมเรียลโชเตน ( มหาสถูปเพื่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตกษัติริย์ จิกมี่ ดอร์จี วังชุก พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 3
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ภูฏาน เทศการระบำหน้ากาก
เส้นทาง เอเชีย ภูฏาน
รหัสทัวร์ ABT314-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900

ทัวร์ภูฏาน2562 ทัวร์ภูฎาน2019 ทัวร์ภูฏานแสวงบุญ ชมเทศการระบำหน้ากากใหญ่ที่สุดของปีที่เมืองทิมพู พร้อมแต่งชุดประจำชาติเข้างาน เดินเที่ยวในเมืองช่วงเทศการ เข้าชม วัดคิชู ลาคัง วัดโบราณเก่าแก่ที่สุดของภูฏานตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาพระเจ้าซองต์เซน กัมโป กษัตริย์ทิเบต ชมพาโรริงปุงซอง  ป้อมปราการยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองพาโร สักการะ เมมโมเรียลโชเตน  มหาสถูปเพื่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตกษัติริย์ จิกมี่ ดอร์จี วังชุก  ชมสถูป “ดรุค วังเกล” 108 องค์ (สถูปแห่งความเป็นสิริมงคล และสันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์) สร้างขึ้นมาเพื่อถวายแกพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศาสนาสถานภูฏาน
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่รักความสงบและรักษาศิลปขนบธรรมเนียมได้ดีเยี่ยม
สถานที่สำคัญในภูฏาน
เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X