086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK(040363)
14,900 บาท
9,999 บาท
12,989 บาท
6,998 บาท
24,900 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง,ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์,ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก,ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์,ทัวร์มาเลเซีย 2563,ทัวร์มาเลเซีย มะละกา, ทัวร์มาเลเซียราคาถูก, เที่ยวมาเลเซีย, เที่ยวมาเลเซียราคาถูก,ทัวร์มาเลยเซียเมษายน2563,ทัวร์มาเลเซียพฤษภาคม2563,ทัวร์มาเลเซียมิถุนายน2563,ทัวร์มาเลเซียกรกฏาคม2563,ทัวร์มาเลเซียสิงหาคม2563,ทัวร์มาเลเซียกันยายน2563,ทัวร์มาเลเซียตุลาคม2563,ทัวร์มาเลเซียพฤศจิกายน2563,ทัวร์มาเลเซียธันวาคม2563,ทัวร์มาเลเซียปีใหม่2563/2020


ประเทศมาเลเซีย ทอดตัวอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชัยแปซิฟิกบนพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และมีอากาศแบบเขตร้อนตลอดทั้งปี มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐและ 3 ดินแดนสหพันธ์ เมืองหลวงคือ กัวลาลัมเปอร์ และในปัจจุบันมีจำนวนประชากรมากกว่า 28 ล้านคน นับเป็นดินแดนที่ผสมผสานความเป็นที่สุดของเอเชียและเลื่องชื่อว่าเป็นดินแดนที่วัฒนธรรมหลากหลาย ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมของอารยธรรมทีเก่าแก่ทีสุดในเอเชียถึง 3 ชาติด้วยกันคือ มาเลย์ จีน และอินเดีย อีกทั้งมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกเป็นจำนวนมากในรัฐซาบาห์ และซาราวักซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนเมืองอื่นๆของมาเลเซีย อาทิ มะละกา ปีนัง ลังกาวี กูชิง และโกตาคินาบาลู แต่ละเมืองล้วนมีเสน่ห์ในแบบของตน และบางแห่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เช่น เมืองจอร์จทาวน์ เมืองมะละกา อุทยานแห่งชาติคินาบาลู อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู และอุทยานธรณีโลกเกาะลังกาวี

ทัวร์มาเลเซียราคาถูก 2563-2564/2020-2021 ทัวร์โปรโมชั่น

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง กัวลาลัมเปอร์2563


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์มาเลเซีย แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก เที่ยวมาเลเซีย เที่ยวมาเลเซียราคาถูกให้ท่านได้สัมผัสประเทศมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ ป้อมปืนควอนอริส วัดเขาเต่า วัดไทย วัดพม่า คาเมรอนไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา มะละกา ปะลีส ลังกาวี ยะโฮร์บารู และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์มาเลเซีย

( 12 )
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML109-08
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซียราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย2563/2020 เยือนเมืองปุตราจายา นครแห่งอนาคต เที่ยวชมมัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา เที่ยวชมคาเมร่อนไฮแลนด์ หรือสวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย เข้าชมน้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำ แวะชมฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ เยือนวัดชินสวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชินสวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ แวะถ่ายรูปและนมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับตึกปิโตรนัส สัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ชมพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย
มกราคม 2563
31 ม.ค.-02 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-08 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 /
เมษายน 2563
03-05 / 04-06 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 17-19 / 24-26 / 25-27 /
พฤษภาคม 2563
01-03 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 22-24 / 29-31 /
มิถุนายน 2563
05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML109-05
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย2562/2019 ชมเมืองปุตรายาจา เมืองแห่งอนาคตของซึ่งถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ครบถ้วนด้วยสถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ที่ล้ำหน้ารายล้อมด้วยความเป็นธรรมชาติ ที่รวมเอาสวนและทะเลสาบเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ชมมัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพู เป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน อยู่บนแหลมปุตราจายา สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์ ชมเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML105-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก เที่ยวชมคาเมรอนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย แวะถ่ายรูปคู่กับน้ำตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างมาก ชมสวนสตรอเบอรี่ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA เยี่ยมชมถ้ำบาตู เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ชมเมืองปุตราจายา เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อิสระช็อปปิ้งที่ ห้างสินค้าแบรนด์ดังมิตซุอิ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML109-01
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2562/2019 ชมวัดไชยมังคลาราม นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชมวัดธรรมิการาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน ชมเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดเขาเต่า ตะลุยปีนังฮิลล์ ตั้งอยู่บนเนินเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่คาเมร่อนไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย เข้าชมน้ำตกเลคอิสกันดา แวะชมฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง แวะนมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย เยือนเมืองปุตราจายา นครแห่งอนาคต ชมความงามมัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
กุมภาพันธ์ 2563
07-10 /
มีนาคม 2563
12-15 / 19-22 / 26-29 /
เมษายน 2563
03-06 / 11-14 สงกรานต์2020 / 12-15 สงกรานต์2020 / 13-16 สงกรานต์2020 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML110-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซียราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย2019/2562 เที่ยวชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA ชมดัตช์สแควร์ หรือจัตุรัสแดง พร้อมชมโบสถ์คริสต์ ศิลปกรรมดัตช์ประยุกต์และอาคารสตัดธิวท์ เป็นอาคารดัตช์เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย ชมป้อม A’Famosa ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงป้อมเดียว ป้อมนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเล็กๆ เที่ยวถนนคนเดิน Jonker Street เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน หอคอยที่สูง เป็นอันดับสี่ของโลก KL Tower ที่มี ความสูง 421 เมตร เที่ยวชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ เที่ยวชมจัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ถ่ายภาพคู่กับตึกแฝด หรือตึกปิโตรนัส สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆที่ Genting Highland สถานคาสิโนระดับชาติ แวะเลือกซื้อช็อคโกแลต OTOP เที่ยวย่านจาลันอาลอร์ ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวถ้ำบาตู แวะนมัสการพระขันธกุมาร ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML106-06
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900

เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย2019/256 ข้ามสะพานปีนังเที่ยวชมวัดไชยมังคราราม  เยี่ยมชมวัดเขาเต่านมัสการเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชมเจดีย์หมื่นพระเป็นที่รัชกาลที่ 5  เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปีก่อนชมวิว ริมทะเล ปีนังแหล่งรวมศูนย์อาหาร NORTHAM BEACH CAFE เดินเล่นย่านเก่าแก่ของปีนัง เที่ยวชม PENANG STREET ART เที่ยวชมป้อมปืนควอโนริส ตะลุยเบตง เมืองแห่งขุนเขาและสายหมอกเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร หรือ อุโมงค์เบตง เที่ยวชมบ่อน้ำร้อนเบตง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง เที่ยวชมวัดพุทธาธิวาส
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML109-06
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2562/2019 ชมวัดไชยมังคลาราม นมัสการพระพุทธไสยาสน์พุทธชัยมงคล นับเป็นวัดไทยที่เก่าแก่ที่สุดในปีนัง ชมวัดธรรมิการาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน เป็นวัดพม่าเพียงวัดเดียวในปีนัง ชมปีนังฮิลล์ เที่ยวชมวัดเค็กลกซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ช้อปปิ้ง Queensbay Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง ชมศิลปะกำแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ สตรีทอาร์ต ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่า เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของปีนังจากจุดชมวิว ณ เดอะท็อป แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่โรงงานช็อกโกแลตปีนัง
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML109-02
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก เยือนเมืองปุตราจายา นครแห่งอนาคต ชมความงามมัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย เที่ยวชมเมืองมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ชมจัตุรัสดัชท์สแควร์ ชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล ชมป้อมปืนโปรตุเกสเอฟาโมซ่า เยี่ยมชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เยือนวัดเจ้าแม่กวนอิม ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง อิสระเที่ยวชมมารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว ตะลุยแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
กุมภาพันธ์ 2563
07-10 / 13-16 /
มีนาคม 2563
19-22 / 26-29 /
เมษายน 2563
11-14 สงกรานต์2020 / 12-15 สงกรานต์2020 / 13-16 สงกรานต์2020 /
พฤษภาคม 2563
01-04 วันแรงงาน / 07-10 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML106-04
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900

เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2019/2562 ทัวร์มาเลเซียราคาถูก เที่ยวชมวัดเขาเต่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชมเจดีย์หมื่นพระที่ซึ่งรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสเมื่อหลายร้อยปีก่อน เที่ยวชมวัดไชยมังคราราม วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปีนัง ชมวัดพม่าธรรมมิการาม เที่ยวชม PENANG STREET ART เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมง เที่ยวชมป้อมปราการ FORT CORNWALLIS เป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เที่ยวชมปราสาทเคลลี่ เที่ยวชมART OF OLD TOWN เที่ยวชมและถ่ายรูปสถานีรถไฟ เที่ยวศาลาว่าการเมือง IPOH TOWN HALL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์มาเลเซียราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML106-05
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2019/2562 ทัวร์มาเลเซ๊ยราคาถูก ข้ามสะพานปีนัง ชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนัง เที่ยวชมวัดเขาเต่า สักการะเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชมเจดีย์หมื่นพระ เที่ยวชมวัดวัดไชยมังคราราม วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปีนัง เดินเล่นย่านเก่าแก่ของปีนัง เที่ยวชม PENANG STREET ART เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดัง เที่ยวชมวัดถ้ำเปรัค นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ พระสังขจาย เทวรูปเทพเจ้าจีนต่างๆ ชมและถ่ายรูปกับจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำอันสวยงาม ถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
กัวลาลัมเปอร์
“เคแอล” เป็นนครหลวงที่เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของการค้าของประเทศ
เลโก้แลนด์ มาเลเซีย
สัมผัสความสวยงามของโลโก้แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ของความคิดสร้างสรรค์
เที่ยวลังกาวี
หอคอย อลอร์สตาร์ พิพิธภัณฑ์โบราณสถานหุบเขาบูจัง พิพิธภัณฑ์ข้าว
เมืองใหม่ปุตราจายา
มัสยิดปุตราจายา บึงปุตราจายา เสรี เปอร์ดานา

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X