086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์ฟินแลนด์ Finland  Ice Breaker 9 Days (090465)
155,900 บาท
ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ (260365)
57,900 บาท

ทัวร์ยุโรป Unseen Switzerland (280465)


เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
119,900 บาท
89,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก แพ็คเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์โปแลนด์ ทัวร์ฮังการี ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์บัลแกเรีย ทัวร์สโลวัค

เดินทางสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศสังคมนิยมเยือนประเทศสาธารณรัฐเช็ค ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (เมืองมรดกโลก) สะพานชาลส์ นฬิกาดาราศาสตร์ จัตุรัาเมืองเก่า ชมความน่ารักของเมืองเชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม สัมผัสธรรมชาติของเมืองคาร์โลวีวารี เมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดของโบฮีเมีย ล่องเรือแม่น้ำดานูปที่กรุงบูดาเปส เยือนอดีตหมุ่บ้านชาวประมง ชมโบสถ์แมทธิอัส ป้อมชาวประมงบาสเตียน มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น จัตุรัสวีรชน ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพวกลูกไม้ เครื่องแก้วโบฮีเมียของที่ระลึกกรุงเวียนนโลกแห่งดนตรีคลาสสิค ชมปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมโบสถ์ครูซที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเดรสเดน เดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดเช็คพอยท์ ชาร์ลี จุดผ่านแดนระหว่างเบอร์ลิน เมืองมิวนิค เยอรมันนี ตะวันตกและตะวันออก ชมมหาวิหารแห่งเบอร์ลิน อาคารรัฐสภา


ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2565-2566/2022-2023

ทัวร์โปรโมชั่น ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ ทัวร์วันหยุด2565/2022 ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ยุโรปวันหยุด2565


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่ ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก แพ็คเกจทัวร์ยุโรปตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยทัวร์ 5 ประเทศ ได้แก่ ทัวร์โปแลนด์, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์โรมาเนีย, ทัวร์บัลแกเรีย และ ทัวร์สโลวัค ชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

( 10 )
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU89-13
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,999

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก2022 เที่ยวกรุงมิวนิค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน ชมจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ชมศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปด้านนอกกับสนามกีฬา ALLIANZ STADIUM ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองอินส์บรูค เยี่ยมชมฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย เที่ยวเมืองซาลส์บวร์ก ชมสวนมิราเบล เยี่บยมชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก
มีนาคม 2565
21-27 / 25-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2564/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU88-08
จำนวนวันเดินทาง 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรป2565/2022 ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์ เที่ยวเมืองซาลบูร์ก ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง เยี่ยมชมเมืองฮอลสตัท มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย เที่ยวชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชก ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ เยือนกรุงปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า และชมภายนอกของปราสาทแห่งบาติสลาว่า เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
กุมภาพันธ์ 2565
08-17 / 21 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2565
04-13 / 18-27 / 23 มี.ค.-01 เม.ย. /
เมษายน 2565
01-10 / 09-18 สงกรานต์2565 / 10-19 สงกรานต์2565 / 11-20 สงกรานต์2565 / 12-21 สงกรานต์2565 / 22 เม.ย.-01 พ.ค. / 29 เม.ย.-08 พ.ค. /
พฤษภาคม 2565
06-15 / 20-29 / 27 พ.ค.-05 มิ.ย. /
มิถุนายน 2565
03-12 / 17-26 / 24 มิ.ย.-03 ก.ค. /
กรกฎาคม 2565
01-10 / 15-24 / 29 ก.ค.-07 ส.ค. /
สิงหาคม 2565
06-15 / 19-28 / 26 ส.ค.-04 ก.ย. /
กันยายน 2565
02-11 / 16-25 / 30 ก.ย.-09 ต.ค. /
ตุลาคม 2565
07-16 / 14-23 / 21-30 / 28 ต.ค.-06 พ.ย. /
พฤศจิกายน 2565
04-13 / 18-27 / 25 พ.ย.-04 ธ.ค. /
ธันวาคม 2565
02-11 / 09-18 / 24 ธ.ค.-02 ม.ค. ปีใหม่2566 / 31 ธ.ค.-09 ม.ค. ปีใหม่2566 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU91-14
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,999

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวเยอรมัน ทัวร์เยอรมนี2565/2022 เที่ยวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เก็บภาพคู่กับมหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว ชมจัตุรัสโรเมอร์ เยือนเมืองเซนต์กอล เมืองเล็กๆริมแม่น้ำไรน์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝั่งแม่น้ำสองข้างทางการท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง เที่ยวเมืองไฮเดลเบิร์ก ขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก อายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี เยี่ยมชมเมืองสตุทท์การ์ท ชมจัตุรัสชลอสส์พลาทซ์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์ เที่ยวชมปราสาทนอยชวานสไตน์ แห่งบาวาเรีย เป็นปราสาทที่งดงามมากแห่งหนึ่งของโลก ชมเมืองมิวนิค ผ่านชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เยือนจัตุรัสมาเรียนพลัส ถ่ายภาพคู่โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ
เมษายน 2565
12-17 สงกรานต์2022 / 19-24 /
พฤษภาคม 2565
03-08 / 17-22 /
มิถุนายน 2565
07-12 / 21-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU91-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,999

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรป2565/2022 ถ่ายภาพคู่กับปราสาทแห่งบราติสลาวา เที่ยวเมืองบูดาเปสต์ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือฮีโร่สแควร์ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากป้อมชาวประมง หรือฟิชเชอร์แมนแพชชั่น ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์แมทเทียส ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมเมืองกราซ ชมย่านเมืองเก่า ชมศาลาว่าการเมือง เที่ยวชมเมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบสำหรับการพักผ่อนของชาวยุโรป เยือนเมืองเซนต์วูฟกัง เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง เที่ยวเมืองซาลซ์บวร์ก เข้าชมสวนมิราเบล ชมเมืองเชสกีครุมลอฟ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับปราสาทครุมลอฟ ผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ เที่ยวเมืองเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวร์ก ชมโบสถ์เซนต์สเตฟาน เดินเล่นถนนคาร์ทเนอร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
กุมภาพันธ์ 2565
11-18 /
มีนาคม 2565
04-11 /
เมษายน 2565
01-08 / 08-15 สงกรานต์2022 / 09-16 สงกรานต์2022 / 10-17 สงกรานต์2022 / 11-18 สงกรานต์2022 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรปตะวันออก2565/2022
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-01
จำนวนวันเดินทาง 9วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป2565 ทัวร์ออสเตรีย2565/2022 เที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ เที่ยวเมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก เที่ยวเมืองซอลส์เบิร์ก เข้าชมสวนมิราเบลล์ เที่ยวหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ ) หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เที่ยวเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟเที่ยวกรุงปราก  ชมสะพานชาร์ลส์ เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปร๊าก แวะเที่ยวบูดาเปสต์ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
กุมภาพันธ์ 2565
02-10 / 12-20 /
มีนาคม 2565
12-20 / 17-27 / 26 มี.ค.-03 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU89-07
จำนวนวันเดินทาง 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,999

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรป2565/2022 เที่ยวกรุงมิวนิค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน ชมจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองอินส์บรูค ชมหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค เยือนเมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด เที่ยวเมืองซาลส์บวร์ก ชมสวนมิราเบล สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสันที่สวยงาม ชมปราสาทครุมลอฟ เที่ยวกรุงปราก เข้าชมปราสาทแห่งปราก ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส ชมกรุงบูดาเปสต์ ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส เที่ยวชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์
มีนาคม 2565
11-20 / 25 มี.ค.-03 เม.ย. /
เมษายน 2565
01-10 / 08-17 สงกรานต์2022 / 09-18 สงกรานต์2022 / 17-26 / 29 เม.ย.-08 พ.ค. /
พฤษภาคม 2565
13-22 / 20-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2564/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU88-13
จำนวนวันเดินทาง 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
78,900

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปแกรนด์เยอรมนี เที่ยวยุโรป2565/2022 เยือนเมืองแฟรงค์เฟิร์ท เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป ชมบริเวณจัตุรัสรือเมอร์ ย่านใจกลางเมืองเก่า เดินเล่นย่านถนนซายล์ ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนี เยือนเมืองพอตสดัม อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก เดินชมพระราชวังฤดูร้อนของปรัสเซีย เที่ยวเมืองเบอร์ลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน ชมพิพิธภัณฑ์ชาร์ลีเช็คพ้อยส์ เก็บภาพกำแพงเบอร์ลิน ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบราเดนเบิร์ก เยี่ยมชมเมืองเดรสเดน นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ ชมกำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น เที่ยวชมเมืองโฮเฮนชวานกา เมืองที่ตั้งปราสาทโฮเฮนชวานเกา เช้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองฟุสเซ่น เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน เยือนเมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค
กุมภาพันธ์ 2565
14-23 / 19-28 /
มีนาคม 2565
03-12 / 17-26 / 25 มี.ค.-03 เม.ย. /
เมษายน 2565
01-10 / 08-17 / 09-18 สงกรานต์2565 / 10-19 สงกรานต์2565 / 11-20 สงกรานต์2565 / 12-21 สงกรานต์2565 / 22 เม.ย.-01 พ.ค. / 29 เม.ย.-08 พ.ค. /
พฤษภาคม 2565
06-15 / 20-29 / 27 พ.ค.-05 มิ.ย. /
มิถุนายน 2565
03-12 / 17-26 / 24 มิ.ย.-03 ก.ค. /
กรกฎาคม 2565
01-10 / 22-31 / 29 ก.ค.-07 ส.ค. /
สิงหาคม 2565
05-14 / 12-21 / 26 ส.ค.-04 ก.ย. /
กันยายน 2565
02-11 / 16-25 / 30 ก.ย.-09 ต.ค. /
ตุลาคม 2565
07-16 / 14-23 / 21-30 / 28 ต.ค.-06 พ.ย. /
พฤศจิกายน 2565
04-13 / 18-27 / 25 พ.ย.-04 ธ.ค. /
ธันวาคม 2565
02-11 / 09-18 / 25 ธ.ค.-03 ม.ค. ปีใหม่2566 / 29 ธ.ค.-07 ม.ค. ปีใหม่2566 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2022/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU92-10
จำนวนวันเดินทาง 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก2565/2022 เข้าชมอาคารรัฐสภาฮังการี แวะถ่ายรูปกับโบสถ์แมทธิอัส ถ่ายรูปกับจัตุรัสวีรบุรุษ สัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือแม่น้ำดานูบ เข้าชมปราสาทเอ็กเกอร์ เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์จอห์น เข้าชมปราสาทโบลดอคโค เข้าชมโบสถ์เซ็นต์อลิซาเบธ แวะถ่ายรูปกับพระราชวังจาคาโบฟ และพระราชวังอองดราซซี่ เข้าชมถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ เข้าชมทาวน์ คาสเซิล คอมเพล็กซ์ ชมเสาอนุสรณ์แห่งคริสต์ศาสนาเมืองออลอโมตซ์ เข้าชมโบสถ์เวนเซสลาส เข้าชมปราสาทลิโทมิช ชมโบสถ์เซนต์บาร์บารา เป็นโบสถ์ที่มีสวยงามมาก เข้าชมโบสถ์กระดูก หรือที่เก็บกระดูกแห่งเซดเล็ก เที่ยวชมกรุงปราก ดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก เดินข้ามสะพานชาลส์ เข้าชมปราสาทเตลช์ เข้าชมโบสถ์เซ็นต์เจมส์ ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์
เมษายน 2565
06-15 / 21-30 /
พฤษภาคม 2565
01-10 /
มิถุนายน 2565
16-25 /
กรกฎาคม 2565
14-23 /
สิงหาคม 2565
11-20 /
กันยายน 2565
15-24 /
ตุลาคม 2565
13-22 / 20-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2564/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-14
จำนวนวันเดินทาง 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น
110,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์เยอรมนี2565/2022 เข้าชมภายในพระราชวังเดอะวือซ์บวร์กเรซิเดนท์ พระราชวังสไตล์บาโร๊กที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี ชมมหาวิหารวิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลก เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์ ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ขึ้นชมยอดเขาซุกสปิตซ์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน เที่ยวเมืองนูเรมเบิร์ก เมืองประวัติศาสตร์ของแคว้นบาวาเรีย ชมเขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุนนางนัสเซา บ้านขุนนางชั้นสูง วิหารเซนต์ลอเรนซ์ ชมเมืองเดรสเดน นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ ชมความสวยงามอันโดดเด่นของเดอะเเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์ เข้าชมสวนแสนสวยเดอะสวิงเกอร์ ชมกรุงเบอร์ลิน ถ่ายภาพคู่กับประตูชัยบราเดนเบิร์ก เยือนเมืองโคโลญจน์ ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษ
กุมภาพันธ์ 2565
11-22 /
มีนาคม 2565
18-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ยุโรป2564/2565
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-18
จำนวนวันเดินทาง 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
129,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป2565/2022 ชมอารามแห่งเมืองเอททัล ชมพระราชวังลินเดอร์โฮฟ นั่งกระเช้าชมวิวสู่ยอดเขาสตูไบกลาเซียร์ เที่ยวชมเมืองอาร์มเซา ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบกษัตริย์ ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี ชมจตุรัสโมซาร์ท ชมหมู่บ้านวูล์ฟกัง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกัง เดินเล่นชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง เที่ยวชมทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ เข้าชมเหมืองเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนการขุดหาเกลือ ชมหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวความสวยงามที่ยังคงมีชีวิตชีวา นั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์อันแสนโรแมนติกที่สุดของประเทศออสเตรียในเส้นทางรถไฟสายเซมเมอร์ริง ชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เข้าชมความงามของโบสถ์สตีฟท์เมลค์ ล่องเรือแม่น้ำดานูป เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์
กุมภาพันธ์ 2565
02-11 / 16-25 /
มีนาคม 2565
09-18 / 23 มี.ค.-01 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
หอเอนเมืองปิซ่า
เที่ยวอิตาลี เยือนเมืองปิซ่า ชมความสวยงามของหอเอนปิซ่า
เดรสเดน
ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองเก่าที่่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
Mont Des Arts
สัมผัสพระราชวังพระราชา สวนที่สวยงาม และรูปปั้นหนูน้อยที่โด่งดัง
อินส์บรูค-ออสเตรีย
อินส์บรูคเป็นเมืองสวยๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X