086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
55,900 บาท
54,300 บาท
69,900 บาท
62,900 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก แพ็คเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์โปแลนด์ ทัวร์ฮังการี ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์บัลแกเรีย ทัวร์สโลวัค

เดินทางสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศสังคมนิยมเยือนประเทศสาธารณรัฐเช็ค ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (เมืองมรดกโลก) สะพานชาลส์ นฬิกาดาราศาสตร์ จัตุรัาเมืองเก่า ชมความน่ารักของเมืองเชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม สัมผัสธรรมชาติของเมืองคาร์โลวีวารี เมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดของโบฮีเมีย ล่องเรือแม่น้ำดานูปที่กรุงบูดาเปส เยือนอดีตหมุ่บ้านชาวประมง ชมโบสถ์แมทธิอัส ป้อมชาวประมงบาสเตียน มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น จัตุรัสวีรชน ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพวกลูกไม้ เครื่องแก้วโบฮีเมียของที่ระลึกกรุงเวียนนโลกแห่งดนตรีคลาสสิค ชมปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมโบสถ์ครูซที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเดรสเดน เดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดเช็คพอยท์ ชาร์ลี จุดผ่านแดนระหว่างเบอร์ลิน เมืองมิวนิค เยอรมันนี ตะวันตกและตะวันออก ชมมหาวิหารแห่งเบอร์ลิน อาคารรัฐสภา


ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2562-2563/2019-2020

ทัวร์โปรโมชั่น ทัวร์โปแลนด์ ทัวร์ฮังการี ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์บัลแกเรีย ทัวร์สโลวัค


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่ ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก แพ็คเกจทัวร์ยุโรปตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยทัวร์ 5 ประเทศ ได้แก่ ทัวร์โปแลนด์, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์โรมาเนีย, ทัวร์บัลแกเรีย และ ทัวร์สโลวัค ชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

( 72 )
ทัวร์ยุโรปปีใหม่ 2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-08
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป2020/2563 ทัวร์ยุโรปราคาถูก เยี่ยมชมเมืองฮัลสตัทท์เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เยี่ยมชมเมืองเชสกี้ คุมลอฟเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก เที่ยวชมเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เยี่ยมชมเมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก เที่ยวชมกรุงปร๊าก พร้อมชมจัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต เที่ยวชมอนุสาวรีย์ยานฮุส เข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของปราสาทปร๊าก เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของมหาวิหารเซนต์วิตัส พร้อมชมสะพานชาร์ลส์สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก เที่ยวกรุงบราติสลาวาเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัคผ่านชมหอคอยบราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า
ธันวาคม 2562
10-16 /
มกราคม 2563
16-22 / 21-27 / 23-29 / 28 ม.ค.-03 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
06-12 / 11-17 / 13-19 / 18-24 / 20-26 /
มีนาคม 2563
10-16 / 17-23 / 19-25 / 21-27 / 24-30 / 26 มี.ค.-01 เม.ย. / 28 มี.ค.-03 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU107-82
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป2019/2562 ทัวร์ยุโรปราคาถูก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์  อันวิจิตรตระการตา แวะเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม เที่ยวชมบริเวณ CASTLE HILL เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส เที่ยวชมกรุงเวียนนา เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก เดินเล่นย่านถนนคาร์นท์เนอร์ เที่ยวชมเมืองคาร์โลวี วารี เป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา เที่ยวชมศาลาว่าการเมืองหลังเก่า เที่ยวชมปราสาทแห่งปราก ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์วิตุส
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU87-02
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900

เที่ยวยุโรป2019/2562 ทัวร์ยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป เยี่ยมชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ เที่ยวชมเมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมสวนมิราเบล ณ พระราชวังมิราเบลล์ เที่ยวชมปราสาทแห่งกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เยือนเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีอายุยาวนาน ช้อปปิ้งที่ ถนน Parizska Street
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรปออสเตรีย2020 Hallsatt
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU88-41
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900

ทัวร์ยุโรป2020 ทัวร์ยุโรปตะวันออก2563 ทัวร์ฮังการีออสเตรียเชค2020/2563 เยือนเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี แวะถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส เที่ยวกรุงเวียนนา เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป  แวะย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ เยือนเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบชมวิวความสวยงาม อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย
กุมภาพันธ์ 2563
06-12 /
มีนาคม 2563
11-17 / 18-24 / 25-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU86-08
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
39,300

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เที่ยวชมเมืองวอร์ซอตลุยนครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ700 ปี เที่ยวชมเมืองคราคูฟอดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของโปแลนด์ เยี่ยมชมเมืองเชสโตโชว่าหรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกำลังฝ่ายเยอรมัน เยี่ยมชมเมืองพอซนานหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรป
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-18
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่นโฮเฮนชวานเกา ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทนอยชวานชไตน์ เยี่ยมชมเมืองมิวนิคผ่านชมโอลิมปิคปาร์คสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมัน เที่ยวจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นราเมืองฮัลสตัทท์ ริมทะเลสาบแสนสวยเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีต ประเพณีเดินเล่นชมธรรมชาติยามบ่ายอันแสนโรแมนติกของ เที่ยวเมืองซาลส์บวร์ก เที่ยวชมอุทยานมิราเบลล์แวะชมสวนแคระซแวร์เกิล การ์เท่นและทิวทัศน์ของป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์กเดินเล่นในบริเวณจัตุรัสโมซาร์ทชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU88-21
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
39,999

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 ล่องเรือชมความสวยงามของเกาะเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ และ ความรัก พร้อมชมเมืองอินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์ เที่ยวชมซาลส์บวร์ก เรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์ สัมผัสความสวยงามของฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา เดินชมเมืองมิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย เที่ยวชมความงดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ เที่ยวชมแองเกิลเบิร์ก เชิงขุนเขาแห่งเทือกเขาแอล์ปเดินเล่นย่านลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณ แห่งปากแม่น้ำรอยซที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงตะลุยเมืองมิลาน ศูนย์กลางแฟชั่นของประเทศอิตาลี พร้อมชมเมืองโคโม่ เมืองเล็กๆชายแดนสวิสและอิตาลี ซึ่งมีทะเลสาบโคโม่ที่สวยงาม

ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU86-10
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
41,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 ตะลุยกรุงเวียนนาเดินชมเมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติที่งดงาม เที่ยวชมเมืองซาลสเบิร์กเมืองแห่งศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา เยี่ยมชมเมืองฮอลสตัทอีกเมืองหนึ่งที่งดงามในแถบยุโรปตะวันออก และเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย เที่ยวชมเมืองปราคเมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย เดินเที่ยวเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เป็นเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU107-37
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป2020/2563 เที่ยวยุโรปราคาถูก เที่ยวชมเมืองโฮเฮนชวานเกา เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ เที่ยวเมืองมิวนิค เที่ยวชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค เที่ยวชมเมืองซาลส์บวร์ก เที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่าปราสาทเกลือ ชมความสวยงามของสวนมิราเบล เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ เที่ยวชมหมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ผ่านชมถนนสายวงแหวนที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์กพร้อมชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์  สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรปตะวันออก2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU88-42
จำนวนวันเดินทาง 9วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น
42,999

ทัวร์ยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2020/2563 ทัวร์ยุโรปตะวันออก2020 เยือนเมืองฟุสเซ่น ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์เที่ยวเมืองมิวนิค ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค เยือนเมืองซาลบูร์ก ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง  ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง เยือนเมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี เดินเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบ ชมบ้านเรือนล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ
มกราคม 2563
18-26 /
กุมภาพันธ์ 2563
08-16 /
มีนาคม 2563
07-15 / 11-19 / 18-26 / 21-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
หอเอนเมืองปิซ่า
เที่ยวอิตาลี เยือนเมืองปิซ่า ชมความสวยงามของหอเอนปิซ่า
มนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรากย่ามค่ำคืน เที่ยวชมปราสาทปราก จตุรัสเมืองเก่า
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราแสนสวย ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค-ออสเตรีย
อินส์บรูคเป็นเมืองสวยๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X