086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Croatia (020663)
49,900 บาท
67,500 บาท
59,900 บาท
45,900 บาท
43,900 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก แพ็คเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์โปแลนด์ ทัวร์ฮังการี ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์บัลแกเรีย ทัวร์สโลวัค

เดินทางสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศสังคมนิยมเยือนประเทศสาธารณรัฐเช็ค ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (เมืองมรดกโลก) สะพานชาลส์ นฬิกาดาราศาสตร์ จัตุรัาเมืองเก่า ชมความน่ารักของเมืองเชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม สัมผัสธรรมชาติของเมืองคาร์โลวีวารี เมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดของโบฮีเมีย ล่องเรือแม่น้ำดานูปที่กรุงบูดาเปส เยือนอดีตหมุ่บ้านชาวประมง ชมโบสถ์แมทธิอัส ป้อมชาวประมงบาสเตียน มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น จัตุรัสวีรชน ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพวกลูกไม้ เครื่องแก้วโบฮีเมียของที่ระลึกกรุงเวียนนโลกแห่งดนตรีคลาสสิค ชมปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมโบสถ์ครูซที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเดรสเดน เดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดเช็คพอยท์ ชาร์ลี จุดผ่านแดนระหว่างเบอร์ลิน เมืองมิวนิค เยอรมันนี ตะวันตกและตะวันออก ชมมหาวิหารแห่งเบอร์ลิน อาคารรัฐสภา


ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2562-2563/2019-2020

ทัวร์โปรโมชั่น ทัวร์โปแลนด์ ทัวร์ฮังการี ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์บัลแกเรีย ทัวร์สโลวัค


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่ ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก แพ็คเกจทัวร์ยุโรปตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยทัวร์ 5 ประเทศ ได้แก่ ทัวร์โปแลนด์, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์โรมาเนีย, ทัวร์บัลแกเรีย และ ทัวร์สโลวัค ชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

( 44 )
ทัวร์ยุโรป2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU96-07
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,888

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยือนฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย  กรุงปราก ชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก เยือนเมืองหลวงของสโลวาเกียกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ถ่ายภาพมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น อิสระให้ท่านได้ช๊ปปิ้งที่ ถนนคาร์เนอร์สตรีท ถ่ายภาพกับพระราชวังฮอฟบวร์ก 

กุมภาพันธ์ 2563
06-12 / 20-26 / 27 ก.พ.-04 มี.ค. /
มีนาคม 2563
12-18 / 19-25 /
เมษายน 2563
22-28 /
พฤษภาคม 2563
13-19 /
มิถุนายน 2563
10-16 / 17-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป SHORTCUT EASTERN EUROPE (140663)
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU107-02
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900

ทัวร์ยุโรป2020  ทัวร์ยุโรป2563 ทัวร์ยุโรปราคาถูก เดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินทางต่อสู่เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เดินทางสู่กรุงปราก  เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ชมปราสาทแห่งปราก ปราสาทนี้สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา เดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
พฤษภาคม 2563
05-11 / 11-17 /
มิถุนายน 2563
08-14 / 14-20 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรปปีใหม่ 2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-08
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป2020/2563 ทัวร์ยุโรปราคาถูก เยี่ยมชมเมืองฮัลสตัทท์เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เยี่ยมชมเมืองเชสกี้ คุมลอฟเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก เที่ยวชมเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เยี่ยมชมเมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก เที่ยวชมกรุงปร๊าก พร้อมชมจัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต เที่ยวชมอนุสาวรีย์ยานฮุส เข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของปราสาทปร๊าก เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของมหาวิหารเซนต์วิตัส พร้อมชมสะพานชาร์ลส์สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก เที่ยวกรุงบราติสลาวาเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัคผ่านชมหอคอยบราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า
กุมภาพันธ์ 2563
06-12 / 11-17 / 13-19 / 18-24 / 20-26 /
มีนาคม 2563
10-16 / 17-23 / 19-25 / 21-27 / 24-30 / 26 มี.ค.-01 เม.ย. / 28 มี.ค.-03 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU87-02
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900

เที่ยวยุโรป2019/2562 ทัวร์ยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป เยี่ยมชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ เที่ยวชมเมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมสวนมิราเบล ณ พระราชวังมิราเบลล์ เที่ยวชมปราสาทแห่งกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เยือนเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีอายุยาวนาน ช้อปปิ้งที่ ถนน Parizska Street
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU107-42
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
38,900

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป2563 เยือนกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก ชมเมืองคาร์โลวี วารี เยือนกรุงปราก ชมปราสาทแห่งปราก ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์วิตุส เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ เดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ชมศาลาว่าการเมืองหลังเก่า เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทครุมลอฟ ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท เยือนกรุงเวียนนา ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ชมกรุงบูดาเปสต์ ชมบริเวณ CASTLE HILL ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส 
มีนาคม 2563
02-08 / 16-22 /
เมษายน 2563
12-18 / 23-29 /
พฤษภาคม 2563
04-10 / 11-17 / 25-31 /
มิถุนายน 2563
01-07 / 15-21 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-18
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่นโฮเฮนชวานเกา ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทนอยชวานชไตน์ เยี่ยมชมเมืองมิวนิคผ่านชมโอลิมปิคปาร์คสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมัน เที่ยวจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นราเมืองฮัลสตัทท์ ริมทะเลสาบแสนสวยเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีต ประเพณีเดินเล่นชมธรรมชาติยามบ่ายอันแสนโรแมนติกของ เที่ยวเมืองซาลส์บวร์ก เที่ยวชมอุทยานมิราเบลล์แวะชมสวนแคระซแวร์เกิล การ์เท่นและทิวทัศน์ของป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์กเดินเล่นในบริเวณจัตุรัสโมซาร์ทชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU107-35
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป2563  เยือนเมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทครุมลอฟ เยี่ยมชมกรุงปราก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เยือนขอบเขตเมืองในสมัยโบราณประตูเมืองเก่า “Powder Gate”  เยือนกรุงบราติสลาว่า ถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราติสลาวา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ กรุงบูดาเปสต์ อิสระช้อปปิ้งสินค้าเมืองปาร์นดอร์ฟ ที่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf เยือนกรุงเวียนนา ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของป่าไม้แห่งออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก  

กุมภาพันธ์ 2563
18-24 /
มีนาคม 2563
10-16 / 17-23 / 24-30 /
เมษายน 2563
21-27 /
พฤษภาคม 2563
12-18 / 26 พ.ค.-01 มิ.ย. /
มิถุนายน 2563
02-08 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU107-34
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
43,900

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป2563 เยือนแฟรงค์เฟิร์ต ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ เยี่ยมชมเมืองแบมเบิร์ก ชมมหาวิหารแบมเบิร์ก ชมเมืองคาร์โลวี วารี เยือนกรุงปราก ชมประตูเมืองเก่า ชมศาลาว่าการเมืองหลังเก่า ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณอิสระเดินเล่น และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส ชมพระราชวังหลวง เดินชมย่านช่างทองโบราณ เดินเล่นบนสะพานชาร์ล เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทครุมลอฟ เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท เยือนเมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ 
กุมภาพันธ์ 2563
18-24 /
มีนาคม 2563
24-30 /
พฤษภาคม 2563
13-19 / 27 พ.ค.-02 มิ.ย. /
มิถุนายน 2563
09-15 / 30 มิ.ย.-06 ก.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป ULTIMATE EASTERN EUROPE (220763)
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU107-04
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
43,900

ทัวร์ยุโรป2020  ทัวร์ยุโรป2563 ทัวร์ยุโรปราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เยอรมัน ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก ชมสวนมิราเบล  เดินทางสู่ ฮัลสตัท  หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์  เดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก เดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี เมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา ชมปราสาทแห่งปราก
มีนาคม 2563
18-25 /
เมษายน 2563
04-11 / 12-19 / 23-30 /
พฤษภาคม 2563
26 พ.ค.-04 มิ.ย. /
มิถุนายน 2563
24 มิ.ย.-01 ก.ค. /
กรกฎาคม 2563
22-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรปปีใหม่ 2020
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-15
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
43,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2020/2563 เยี่ยมชมเมืองโฮเฮนชวานเกาในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก เยี่ยมชมมืองฮัลล์สตัทท์เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกที่เมืองเชสกี้ คุมลอฟถ่ายรูปคู่กับความยิ่งใหญ่ของปราสาทปร๊าก เที่ยวชมสะพานชาร์ลส์สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก พร้อมชมจัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต เยี่ยมชมกรุงบราติสลาวาเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค พร้อมเก็บภาพความสวยงามของปราสาทบราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่อลังการของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นพร้อมชมอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ พร้อมชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นผ่านชมสะพานเชนหรือสะพานโซ่สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์ นาล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้าดานูบ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
หอเอนเมืองปิซ่า
เที่ยวอิตาลี เยือนเมืองปิซ่า ชมความสวยงามของหอเอนปิซ่า
มนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรากย่ามค่ำคืน เที่ยวชมปราสาทปราก จตุรัสเมืองเก่า
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราแสนสวย ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค-ออสเตรีย
อินส์บรูคเป็นเมืองสวยๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X