086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์ยุโรป BENELUXE GERMANY (260463)

ทัวร์ยุโรป BENELUXE GERMANY (260463)


เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
85,900 บาท
ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม EAST EUROPE (051262)
97,900 บาท
ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม Best of Germany 2019
106,000 บาท
ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม Miracle Iceland
156,000 บาท
123,000 บาท
92,500 บาท
95,000 บาท


ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมราคาถูก เที่ยวยุโรปพรีเมี่ยม แพคเกจทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมพฤษภาคม2563 ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมมิถุนายน2563 ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมกรกฏาคม2563 ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมสิงหาคม2563 ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมกันยายน2563 ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมตุลาคม2563 ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมพฤศจิกายน2563 ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมธันวาคม2563 ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมปีใหม่2563 ทัวร์พรีเมี่ยม

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมคุณภาพ 2563-2564/2020-2021

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม ทัวร์พรีเมี่ยมPantip 


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่ความหรูหราไฮโซสไตล์ยุโรป ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยมราคาถูก เที่ยวยุโรปพรีเมี่ยม แพคเกจทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว โอ่อ่า หรูหรา อลังการ และบินโดยสายการบินระดับเฟิร์์สคลาส เพื่อให้คุณเดินทางอย่างสะดวก สบายทุกการเดินทาง

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม

( 54 )
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU95-08
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมชม จัตุรัสโรเมอร์ ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรมเที่ยวชมเมืองนูเรมเบิร์ก อีกหนึ่งเมืองโบราณที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมันเที่ยวชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ เดินชมชม น้ำพุแห่งความดีงาม เที่ยวชมโบสถ์พระแม่มาเรีย เดินเล่นจัตุรัสกลางใจเมือง ตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี เที่ยวชมย่านเมืองเก่า เที่ยวชมกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เข้าชมปราสาทปราก เดินชมสะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา เที่ยวชมจตุรัสเมืองเก่า มีความสวยงามและเสน่ห์ อันน่าหลงไหล เที่ยวชมอนุสาวรีย์ยานฮุสชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เที่ยวชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ พร้อมชม ปราสาทคลุมลอฟ เดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่า ที่มีชื่อเสียงของศิลปะ เที่ยวชมนครหลวงแห่งดนตรี อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เที่ยวชมพาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท เอาท์เลทแห่งแรกและเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย เที่ยวชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2020
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU95-09
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2020/2563 เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป เที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ เป็นย่านใจกลางเมืองเก่า เที่ยวชมศาลาว่าการเมือง ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม เที่ยวชมเมืองนูเรมเบิร์ก เป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ เป็นวิหารสวยประจำเมือง เที่ยวชม น้ำพุแห่งความดีงาม ด้านบนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม เดินชมจัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง เที่ยวชมโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรียเดินชมย่านเมืองเก่า เดินชมกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามเข้าชม ปราสาทปราก เดินชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด เดินชมสะพานชาร์ลส์ เป็นสะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU89-13
จำนวนวันเดินทาง 8วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น
74,000

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เที่ยวชมเมืองหลวงเก่าคราคูฟ หนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งโปแลนด์ เข้าสู่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อันเป็นสถานที่ต่างๆ ในค่ายกักกัน ขึ้นหอคอยเพื่อชมทัศนียภาพของค่ายกักกันที่แข็งแรงและใหญ่ที่สุด เที่ยวชมเมืองวูซเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศโปแลนด์ เดินเล่นย่านเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ผ่านตลาดผ่านหิน Coal Market และไม่ควรพลาดกับสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่คืออำพันนผ่านประตูทองคำ Golden Gate สู่ย่านเมืองเก่า อันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าขายตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และ 17 ผ่านถนน Heroes of Monte Casino Street พร้อมชมเมืองวอร์ซอ เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวามากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปกลาง วอร์ซอเป็นเมืองที่มีอายุเกือบ 700 ปี เยี่ยมชมพระราชวังเกาะกลางน้ำลาเชียนสกี้ เยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ซอ และถ่ายภาพจุดสำคัญอย่างศูนย์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์วอร์ซอ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2020
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU95-13
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2020/2563 เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในยุโรป เดินเล่นย่านมงต์มาตร์ เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส เดินชม มหาวิหารซาเครเกอร์ หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ชมความสวยงามสองฝั่งของแม่น้ำแซน เดินชมความงาม ประตูชัย ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ถนนชองเชลิเช เป็นถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางผ่านชม จตุรัสคองคอร์ด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส เที่ยวชมเมืองลีล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นแฟลนเดอร์ส ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวชม จัตุรัสกลางเมืองลีล เที่ยวชมอนุสาวรีย์ Lilles Deesse  เป็นรูปปั้นของเทพธิดาที่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง เที่ยวชมเมืองบรัสเซลส์และถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม เดินชม รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส เป็นอนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ เดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางเมืองเดลฟท์ และชมศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์และแวะถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม เยี่ยมชม โรงงานเจียระไนเพชร เที่ยวชมมหาวิหารโคโลญจน์ ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป 2019
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU108-01
จำนวนวันเดินทาง 9วัน7คืน
ราคาเริ่มต้น
82,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกย่านเมืองเก่ากรุงปราก เพื่อชมนาฬิกาดาราศาสตร์ชื่อก้องโลก เดินช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า ชวาลอฟสกี้ อัญมณี เครื่องพอร์ซเลน เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกเข้าชมปราสาทปรากเป็นพระราชวังหลวงและที่ว่าราชการของกษัตริย์แห่งโบฮีเมียเดินชมสะพานชาร์ล สะพานหินเก่าแก่ที่ข้ามแม่น้ำวัลตาวาสะพานแห่งนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงปรากเป็นหนึ่งในสะพานที่งดงามมากที่สุดในยุโรปและหยุดขอพรกับนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุข เที่ยวชมเมืองคาโลวี วารี ถ่ายรูปเก็บภาพบรรกาศที่เมืองมาเรียนสกี ลาสนีมีบรรยากาศที่สวยงาม และมีอาคารรูปแบบนีโอคลาสสิกเดินเยี่ยมชมเมืองคาโลวี วารี เพื่อชมความงดงามของเมืองแห่งการตากอากาศและการทำสปา เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศเช็ก เที่ยวชมเมืองอัญมณีแห่งลุ่มน้ำเอลเบอ เดรสเด้นได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอย่างมาก
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU108-02
จำนวนวันเดินทาง 9วัน7คืน
ราคาเริ่มต้น
85,000

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เที่ยวชมกรุงลิสบอน แวะชมหอคอยเบเล็มเดินเรือสำรวจและค้นพบโลกใหม่ของวาสโก ดากามา เที่ยวชมความสวยงามกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่สร้างขึ้นเพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะชิมขนมโปรตุเกสต้นตำรับของขนมไท เข้าชมพระราชวังเปนา พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เฟอร์ดินานที่ 2 แห่งโปรตุเกส เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกส เที่ยวชมเมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน เที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟ และข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิมปูเอนเต เด อัลกานตาราบนเนินเขาจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโดป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักรักษาเมือง เที่ยวกรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน ที่เก่าแก่นับพันปี เข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2020
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU95-17
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
85,900

ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 ทัวร์ยุโรปเคอเค่นฮอฟ2020 ทัวร์เนเธอร์แลนด์เบลเยี่ยม2020 เที่ยวเมืองไฮเดลเบิร์ก ขึ้นชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ชมเมืองลักเซมเบิร์ก ย่านแกรนด์ดยุค จัตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ เที่ยวกรุงบรัสเซลส์  ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม ชม รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส  ชมเทศกาลดอกทิวลิป ที่จัดขึ้น ณ สวนเคอเคนฮอฟ เที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม เที่ยวหมู่บ้านซานส์ สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม เยี่ยมชม โรงงานเจียระไนเพชร ชม จตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2
เมษายน 2563
05-12 *วันสงกรานต์ / 26 เม.ย.-03 พ.ค. *วันแรงงาน /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU89-12
จำนวนวันเดินทาง 10วัน8คืน
ราคาเริ่มต้น
86,000

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เที่ยวชมกรุงเวียนนา เป็นเมืองได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป เที่ยวชมโรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของโลก เข้าชมความงามของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์พร้อมชมมหาวิหารสไตล์โกธิคที่เก่าแก่ เดินเที่ยวถนนคาร์ทเนอร์ Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งช้อปปิ้งสุดหรูหราในกรุงเวียนนา เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นำชมจตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค กล่าวกันว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค พร้อมชมเมืองมาเรียนสเก้ ลาสเน่ เมืองเล็กๆ เมืองแห่งสปาน้ำพุร้อน เที่ยวชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป2019
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU95-05
จำนวนวันเดินทาง 9วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น
86,900

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรป2019/2562 เที่ยวชมเมืองมิลาน เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เที่ยวชม มหาวิหารดูโอโม่มหาวิหารแห่งนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เดินชมแกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล เที่ยวชมเมืองเวโรน่า เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกถ่ายรูปกับ โรมัน อารีนา เที่ยวชมบ้านของจูเลียต เที่ยวชมจัตุรัสใจกลางเมือง เป็นถนนคนเดินที่สวยงาม เที่ยวชมความงามสุดแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส  ชมความสวยงามของ จตุรัสซาน มาร์โค เที่ยวชม สะพานถอนหายใจ เข้าชมความมหัศจรรย์ของ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7   สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง เที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ พบกับสะพานเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ และเดินเล่นที่ จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย เที่ยวชม มหาวิหารนักบุญฟรานซิส ลงเรือเล็กชมความงามของ ถ้ำบลูกร็อตโต้ เป็นถ้ำปิดที่มีปากถ้ำอยู่ในทะเล เข้าชม โคลอสเซี่ยม ความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม 2019
เส้นทาง ยุโรปพรีเมี่ยม
รหัสทัวร์ AEU89-11
จำนวนวันเดินทาง 10วัน8คืน
ราคาเริ่มต้น
88,000

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปราคาถูก เที่ยวยุโรป2019/2562 เที่ยวชมกรุงเวียนนา เป็นเมืองได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป เดินชมโรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ เข้าชมความงามของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี สถาปัตยกรรมอันแสนคลาสสิคตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ แวะชมชมจตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิคข้ามสู่ฝั่งบูดา เพื่อขึ้นชมป้อมชาวประมงและโบสถ์แมทเธียสสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เที่ยวชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย เที่ยวชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 เดินสู่สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X