086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK(040363)
14,900 บาท
11,999 บาท

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
15,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์ลาว,ทัวร์ลาวใต้ ,ทัวร์ลาวเหนือ,ทัวร์ลาวใต้ จากอุบล,ทัวร์ลาว เครื่องบิน,ทัวร์ลาว เวียงจันทน์,ทัวร์ลาวใต้ เครื่องบิน,ทัวร์ลาวจากหนองคาย,ทัวร์ลาวราคาถูก ,แพ็คเกจทัวร์ลาว ,เที่ยวลาว ,เที่ยวลาวราคาถูกทัวร์ลาวสิงหาคม2563,ทัวร์ลาวกันยายน2563,ทัวร์ลาวตุลาคม2563,ทัวร์ลาวพฤศจิกายน2563,ทัวร์ลาวธันวาคม2563,ทัวร์ลาวปีใหม่2563,ทัวร์ลาวมกราคม2563,ทัวร์ลาวกุมภาพันธ์2563, ทัวร์ลาวสงกรานต์2563/2020

สักการะพระธาตุสัจจะ ข้ามแดนสู่ สปป.ลาวที่ท่าลี่ เลย ไชยบุรีเยือนหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก สัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมชื่นชมกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เสน่ห์ของวิถีชีวิตอันสงบสุข ไมตรีจิตในการต้อนรับคือ สวรรค์ของผู้ไปเยือน ชมวัดเชียงทอง วัดวิชุนราช หอพิพิธภัณฑ์พระธาตุพูสี ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองวังเวียง "กุ้ยหลินเมืองลาว" เที่ยวเมืองเวียงจันทน์ สักการะพระธาตุหลวง หอพระแก้ว ประตูชัย เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่หนองคาย 

ทัวร์ลาวโปรโมชั่นราคาถูก  2563-2564/2020-2021

ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวเหนือ ทัวร์ลาวเวียงจันทน์ ทัวร์โปรโมชั่น2563


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก แพ็คเกจทัวร์ลาว เที่ยวลาว เที่ยวลาวราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศลาว ดินแดนแห่งลุ่มน้ำโขง มีสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ตลาดค่ำ หลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง ล่องแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวงสี เขาพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า หอพระแก้ว พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย พระราชวังหลวง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์ลาว

( 17 )
ทัวร์ลาว 2020
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO140-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,988

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูก ทัวร์ลาว2020/2563 เที่ยวชมวิถีแห่งเมืองหลวงพระบาง เที่ยววัดทาดหลวง ร่วมกันทำบุญที่วัดนี้ วัดใหม่สุวันพูมาราม ธรรม เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลานช้าง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง ออกกำลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยังยอดภูสูงที่สุดในเขตเมือง สักการะพระธาตุพูสี   ตื่นเช้ารับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนที่บริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเตรียมตัว ทำบุญรับบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง เดินเล่นตลาดเช้า ข้างวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ เที่ยวชมวัดแสนสุขารามณ์ วัดที่มีชื่ออันเป็นมงคล และเป็นวัดคู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งวัด เที่ยววัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด ที่เป็นที่เก็บพระ ราชรถเกย เที่ยวพระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี หรือ น้ำตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง น้ำตกแห่งนี้อยู่นอกเมืองหลวงพระบาง
มกราคม 2563
25-27 /
กุมภาพันธ์ 2563
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาว 2020
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO140-02
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,988

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูก ทัวร์ลาว2020/2563 เที่ยวชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพระบาง วัดทาดหลวง เยือนวัดใหม่สุวันพูมาราม เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลานช้าง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง ออกกำลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยังยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวลาว นิยมสืบทอดกันมามากกว่า 200ปี  เดินเล่นตลาดเช้า ข้างวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ เยือนวัดแสนสุขารมณ์ วัดที่มีชื่ออันเป็นมงคล และเป็นวัดคู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งวัด เที่ยวชมวัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด เที่ยวพระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี หรือ น้ำตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบางชมบ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์บริเวณข้างๆพระธาตุหลวง
มกราคม 2563
31 ม.ค.-02 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
07-09 / 14-16 / 21-28 / 28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาว 2020
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO133-07
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,888

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูก ทัวร์ลาว2020/2563 เที่ยวชมตลาดกลางคืนวังเวียงเดินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำซองเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของถ้ำจังเพราะสะพานจะมีสีส้มสะดุดตา เที่ยวชมถ้ำจังขึ้นบันได 147 ขั้น พร้อมชมถ้ำปูคำ พร้อมเล่นน้ำบลูลากูนและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เที่ยวชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สักการะพระธาตุหลวงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้างเที่ยวชมประตูชัยเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวเที่ยวชมวัดสีสะเกด”หรือวัดสะตะสะหัสสาราม หรือวัดแสนเที่ยวชมหอพระแก้วป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 2563
08-10 /
มีนาคม 2563
08-10 / 21-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาว 2020
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO133-06
จำนวนวันเดินทาง 6วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,998

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูก ทัวร์ลาว2020/2563 แอ่วเมืองน่าน ล้านนาตะวันออก กระซิบรักเมืองน่านเยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง เที่ยวชมวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน พร้อมกระซิบรักกันที่วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง นั้นคือ ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน เที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เที่ยวชมวัดพระธาตุแช่แห้ง  พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน เที่ยวชมวัดศรีมงคล เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี ล่องเรือแม่น้ำโขง มุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง แวะถ้ำติ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง แวะบ้านซ่างไหสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง เดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดไนท์บาร์ซา ร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาว 2020
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO133-08
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูก ทัวร์ลาว2020/2563 เที่ยวชมเมืองปากเซอลังการแห่งทิวเขาและสายน้ำโขง เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังชีวิตร่วมสืบสานประเพณีชาวลาว ใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังหมอลำเมืองโขงดินแดนสีทันดรงามแท้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์กลางธุรกิจแดนใต้ เยือนจำปาสักมรดกโลกวัดพู อารยธรรมโบราณ ชื่นชมสถาปัตย์สกุลช่างจำปาสักเที่ยวชมปากซองดื่มด่ำธรรมชาติ ชมอุทยานดอกไม้และพืชเมืองหนาว ชิมกาแฟสดรสเลิศ เดินเล่นกลางบรรยากาศอันเขียวขจีเที่ยวน้ำตกแดนสวรรค์ ท้าสแตปบาสโรป จังหวะสุดมันส์สไตล์หนุ่มสาวชาวลาวยุคใหม่ เที่ยวชมสีทันดรสถานะเดิมคือแขวงสีทันดอนซึงอยู่ตอนใต้สุดของสปป.ลาว พื้นที่ส่วนมากเป็น เที่ยวชมเกาะแก่งในแม่น้ำโขงมีจำนวนเกาะใหญ่น้อยนับไม่ถ้วน  เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเมืองโขงหรือเรียกดอนโขง ปัจจุบันได้ขึ้นอยู่กับแขวงจำปาสัก โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือน้ำตกหลี่ผีและน้ำตกคอนพะเพ็ง

มกราคม 2563
25-27 /
กุมภาพันธ์ 2563
08-10 /
มีนาคม 2563
21-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนาม 2019
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO133-10
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,499

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามราคาถูก ทัวร์เวียดนาม2019/2562 เที่ยวชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง เป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เที่ยวชมวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบางสักการะพระธาตุพูสี พร้อมชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง เลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ตลาดมืดหลวงพระบางร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง เที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบางสัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้านเที่ยวชมวัดวิชุนราช พระธาตุหมากโมอู แวะเที่ยวชมบ้านซ่างไหสัมผัสวิถีชีวิตของ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรง นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขง เที่ยวชมถ้ำติ่ง ชาวบ้าน เที่ยวชมน้ำตกตาดกวงชีเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาว 2020
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO133-05
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูก ทัวร์ลาว2020/2563 เที่ยวชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง เป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เที่ยวชมวัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบางเที่ยวชมวัดวิชุนราช พระธาตุหมากโมเป็นที่ประดิษฐานพระบางสักการะพระธาตุพูสีเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ตลาดมืดหลวงพระบางร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบางสัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านเดินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำซองเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของถ้ำจังเพราะสะพานจะมีสีส้มสะดุดตา เที่ยวชมถ้ำจังขึ้นบันได 147 ขั้น สนุกสนานไปกับการเล่นน้ำบลูลากูนและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสักการะพระธาตุหลวงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ 
กุมภาพันธ์ 2563
08-10 /
มีนาคม 2563
09-11 / 22-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาว2020/2563
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO132-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900

ทัวร์ลาว2563/2020 ทัวร์ลาวหลวงพระบาง2563 ทัวร์หลวงพระบาง2563/2020  เที่ยวพระธาตุภูษี อเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำ ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร แวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม แวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง   เที่ยวน้ำตกตาดกวงชีหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง เที่ยวชม วัดเชียงทอง  เทียวชม วัดวิชุนราช  นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
13-15 / 27-29 /
เมษายน 2563
04-06 / 08-10 / 11-13 / 12-14 / 13-15 /
พฤษภาคม 2563
22-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาวหลวพระบาง2020/2563
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO132-02
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900

ทัวร์ลาว2020/2563 ทัวร์ลาวเวียงจันทร์ ทัวร์ลาวหลวงพระบาง2563 เที่ยวน้ำตกตาดกวางสี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร ลงเรือเพื่อชมบ้านเรือน และการดำรงชีวิตของชาวเมืองหลวงพระบาง  เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด  เยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง  ล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม เยี่ยมชม พระราชวังเก่าเยี่ยมชมวัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว เที่ยวชมวัดวิชุนราช 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ลาวหลวงพระบาง2019/2020
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO132-03
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900

เที่ยวลาว2019/2020 ทัวร์ลาวปีใหม่2020 เที่ยวเวียงจันทร์2019/2020  ชม วัดพระธาตุหลวง เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตย ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง ชมสระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน พระธาตุภูษี ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิว ก่อนถึงยอดพระธาตุมองเห็นวัดบ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน เที่ยวชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
มกราคม 2563
25-27 /
กุมภาพันธ์ 2563
01-03 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอพรพระธาตุภูษี
เที่ยวหลวงพระบาง ไหว้ขอพรพระธาตุภูสี เดินเที่ยวตลาดมืด
วัดเชียงทองหลวงพระบาง
เที่ยวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงของ วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม
น้ำตกตาดกวางสี
ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง น้ำตกกวางสี
วัดสีสะเกดแห่งเวียงจันทร์
เที่ยวเวียงจันทร์ ชมวัดสีสะเกต และหอคำ

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X