086-3167436 | 086-3621960
090-9464072 | 02-7560334-5
ทัวร์สิงคโปร์  ASG102-04 Refreshing SINGAPORE(211066)
11,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
7,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์  Well Known SINGAPORE (221066)
13,999 บาท
14,888 บาท
17,900 บาท
15,900 บาท
8,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์อินเดีย แพ็คเกจทัวร์อินเดียทัวร์อินเดียราคาถูก เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก ทริปแสวงบุญ ทัวร์อินเดียแสวงบุญ2566-2567/2023-2024 ทัวร์อินเดียสงกรานต์2566/2023 ทัวร์อินเดียวันแม่2566/2023 ทัวร์อินเดียวันหยุด2566/2023

ชมกรุงเดลี เมืองหลวงที่สวยงามตามแบบอังกฤษ ชมตึกที่ทำการรัฐมนตรี ทำเนียบประธานาธิบดี ประตูชัย ผ่านชมย่านเมืองเก่า เดินทางสูงอัคระ รัฐอุตรประเทศ ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก พระราชวังอัคราฟอร์ด ห้องมุขแปดเหลี่ยม ชมรอบพะราชวัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองผ้าไหม เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน เดินทางสู่เมืองไจปูร์ (ชัยปุระ) ชมพระราชวังฟาเตปุระสิกรีที่ใข้สำหรับต้อนรับทูตนานาประเทศ ชมพระราชวังอัมเบอร์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ชมซิตี้พาเลซ พระราชวังสีชมพูที่ประทับของพระมหาราชราชองค์ ปัจจุบันและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับสมบัติและของใช้ต่างของมหาราชาหลายพระองค์ ชมพระราชวังสายลม ชมยันตา มันตรา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ทัวร์อินเดียราคาถูก 2566-2567/2023-2024

ทัวร์อินเดียPantip ทัวร์อินเดีย ทริปแสวงบุญ 


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์อินเดีย แพ็คเกจทัวร์อินเดียทัวร์อินเดียราคาถูก เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น เดลลี เมืองศรีนาคา อัครา ทัชมาฮาล สวนนิชาน พาฮาลแกม ประตูชัยอินเดีย หุบเขาแกะ กุลมาร์ค มัสยิดจาร์เมีย เคเบิลคาร์เฟส ยอดเขากุล ชมมัสยิดเขียว แม่น้ำสินธุ ดัสเกียร์มัสยิด โซนามาร์ค ทาจิวาส ชมฟาร์มปลาเทราท์ วัดอัคชาร์ดาม ล่องเรือชิคารา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์อินเดีย

( 11 )
พระราชวังสายลม ทัวร์อินเดีย2566
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN182-01
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียชัยปุระ เที่ยวอินเดีย2566/2023 เที่ยวเมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อนครสีชมพู เยี่ยมชมพระราชวังสายลม ซึ่งพระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์ ชม AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ เที่ยวชมพระราชวังหลวง ถ่ายรูปอยู่ที่ลานนกยูง ซึ่งเป็นลานแสดงของเหล่านางรำที่จะมาร่ายรำ ณ ลานแห่งนี้ เยือนเมืองอัครา ชมความงามของทัชมาฮาล 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมอัคราฟอร์ท ชมแชนด์ เบารี โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย เยือนวัดพระพิฆเนศ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ
มิถุนายน 2566
16-19 /
กรกฎาคม 2566
28-31 /
สิงหาคม 2566
04-07 / 11-14 / 13-16 /
กันยายน 2566
08-11 / 22-25 /
ตุลาคม 2566
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
สถูปพุทธคยา
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN183-06
จำนวนวันเดินทาง 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น
22,222

ทัวร์อินเดีย2023/2566 ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น เที่ยวอินเดีย4สังเวชนียสถาน ชมวัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศก เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปีมาแล้ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์  สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน สถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก ชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชม วิหารมายาเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่  เดินทางสู่ พาราณสี เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล  
กรกฎาคม 2566
27 ก.ค.-02 ส.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
คยา ทัวร์อินเดีย2023
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN182-04
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เที่ยวอินเดีย2566/2023 เยี่ยมชมหมู่บ้านนางสุชาดา มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ผ่านชมแม่น้ำเนรัญชร ไหว้พระขอพรพุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เยี่ยมชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เยี่ยมชมเขาคิชฌกูฏ มีลักษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง เยือนที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ชมมหาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก เที่ยวชมเมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่3 ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี ชมวัดกาสีวิศวะนาต ชมวัดไทยสะสาราม
พฤศจิกายน 2566
01-05 / 22-26 /
ธันวาคม 2566
06-10 / 20-24 / 27-31 /
มกราคม 2567
10-14 / 31 ม.ค.-04 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2567
07-11 / 21-25 / 28 ก.พ.-03 มี.ค. /
มีนาคม 2567
06-10 / 20-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
พาฮาลแกม  ทัวร์แคชเมียร์2565
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-01
จำนวนวันเดินทาง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
25,990

ทัวร์แคชเมียร์ปีใหม่2566/2023 ทัวร์อินเดีย2565/2022 ทัวร์แคชเมียร์2023 เที่ยวแคชเมียร์ ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เดินทางไปเมืองศรีนาคา  เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้ เดินทางสู่ เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค เทือกเขาโซนามาร์ค ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ ล่องเรือชมตลาดเช้า ทะเลสาบดาล เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ เที่ยวสวนโมกุล สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย
มิถุนายน 2566
29 มิ.ย.-03 ก.ค. /
กรกฎาคม 2566
12-16 / 26-30 /
สิงหาคม 2566
10-14 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
กุลมาร์ค ทัวร์อินเดีย2023
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN185-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,999

เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์2023/2566 เยี่ยมชมเมืองศรีนาคา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ เที่ยวชมพาฮาแกม หรือหมู่บ้านหุบเขาแกะ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ระหว่างทางแวะชมสวนแอปเปิ้ล เที่ยวชมโซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของกราเซียร์น้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง เดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็ง ล่องเรือชมตลาดเช้า เยี่ยมชมกุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงามทะเลสาปดาล ชมสวนโมกุล หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จักสวรรค์แห่งดอกไม้
มิถุนายน 2566
07-12 / 13-18 / 27 มิ.ย.-02 ก.ค. /
กรกฎาคม 2566
05-10 / 11-16 / 27 ก.ค.-01 ส.ค. / 28 ก.ค.-02 ส.ค. /
กันยายน 2566
06-11 / 14-19 / 20-25 / 28 ก.ย.-03 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ ทัวร์อินเดีย2023
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN182-02
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
30,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย2023/2566 เยือนสิทธิวินายัก ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ ชมประตูสู่อินเดีย เป็นอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย สักการะวัดพระแม่ลักษมี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย สักการะแห่งที่1 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก สักการะแห่งที่2 เทวสถานศรีจินดามณี สักการะแห่งที่3 เทวสถานศรีมยุเรศวร สักการะแห่งที่4 เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ สักการะแห่งที่5 วัดศรีมหาคณปติ สักการะแห่งที่6 วัดศรีวิฆเนศวา สักการะแห่งที่7 วัดศรีคีรีจัตมา สักการะองค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ ร่วมพิธี Abhishekam ที่ Dagdusheth Temple สักการะแห่งที่8 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลศวา
กันยายน 2566
21-26 / 27 ก.ย.-02 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
หมู่บ้านลาชุง
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN183-04
จำนวนวันเดินทาง 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น
33,333

ทัวร์อินเดีย2023/2566 ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น เที่ยวอินเดียเมืองกังต็อก  ซึ่งเป็นเมืองหลวงประจำแคว้นสิกขิม ทะเลสาบฉางโก และสนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส แวะชม วัดลิงค์ดัม เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบต / จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์  ท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย ชม สถูปโดดูร์ ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม ต่อ ในระหว่างทาง ผ่านจุดชมวิว กระบี่ ลงศก KABI –LUNGSTOK, และแวะชมน้ำตกนากา, หุบเขาแม่น้ำลาชุง ชู, น้ำตกทวิน, น้ำตกบิม นาลา ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
Sangla City
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN183-05
จำนวนวันเดินทาง 8วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น
34,999

ทัวร์อินเดีย2023/2566 ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น เที่ยวอินเดียหิมาจัล   นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เนินเขา Jakhu ชมวัด Hanuman Temple  ชม โบสถ์คริสต์ 1846 ภายในโบสถ์ถูกประดับประดาไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง / เมืองชิมลา ไปชม Nirath Sun Temple ชมเสาไม้แกะสลักและบัวประดับส่วนต่าง ๆ ของวัด ลวดลายของดอกไม้และดอกตูมนั้นถูกแกะสลักอย่างสวยงามบนไม้ ยาในผนังมีเทวดาที่เหมือนหิน แต่จริงๆแล้วหินทรายสีแดง Sangla  City ) เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา เส้นทางที่ขนาบไปด้วยขุบเขา สลับซับซ้อน ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ทิวป่าสนอันเขียวขจี ชม สวนแอปเปิ้ล ซึ่งเมืองนี้อุดมสมบูรณ์ จนสามารถกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้นานาพันธุ์  / ชม Trout Farm  เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาค Sangla / ชม Maheshwar Templeวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่แปด  บนผนังด้านตะวันออกมีแผงรูปพระนารายณ์อวตารและสัญลักษณ์ของชาวฮินดู รอยสลักบนชายคามีความสวยงาม และอาคารล้อมรอบลานวัดมีการประดับประดาในทำนองเดียวกัน ฯลฯ 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
Rajaji National Park
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN183-02
จำนวนวันเดินทาง 8วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น
36,999

ทัวร์อินเดีย2023/2566 ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น ทัวร์อินเดียกรกฏาคม  ชม Mahabodhi Statue Of  Buddha เป็นอุทยานธรรมะของศาสนาพุทธ วัดฮินดูประจำเมืองเดห์ราดูน เดินทางสู่ เมืองมัสซูรี่ เมืองตากอากาศบนภูเขาหิมาลัยเมืองมัสซูรี ยอดเขากันฮิลล์ Gun Hill ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนี้ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงอันดับสองของเมืองมัสซูรี่ ชม น้ำตกที่สวยงามมีชื่อเสียงของเมืองนี้คือ น้ำตกเคมป์ ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองมัสซูรี่ เที่ยวชมริชชิเกช หรือคนไทยเรียกว่า ฤาษีเกศ ที่นี่มีอาศรมมากมายริมแม่น้ำคงคาที่คุณสามารถลงเรียนโยคะและนั่งสมาธิได้ เดินทางชมเมือง และ แม่น้ำคงคาที่สวยงาม  / Joshimath City เป็นที่ตั้งของพระคาร์ดินัลสี่ชั้นที่ก่อตั้ง ท่านสามารถถ่ายรูปได้ตามจุดต่างๆ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงามมาก ตามแนวเทือกเขาหิมาลัย ตลอดเส้นทาง
กรกฎาคม 2566
27 ก.ค.-03 ส.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ทัวร์อินเดีย2023
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN182-03
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
36,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย6วัน4คืน เที่ยวอินเดีย2566/2023 เยือนวัดสิทธิวินายัก ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ ชมประตูสู่อินเดีย GATE WAY เป็นอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย สักการะวัดพระแม่ลักษมี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย สักการะแห่งที่1 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก สักการะแห่งที่2 เทวสถานศรีจินดามณี สักการะแห่งที่3 เทวสถานศรีมยุเรศวร สักการะแห่งที่4 เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ สักการะแห่งที่5 วัดศรีมหาคณปติ แห่งเมืองรันยันกาวน์ สักการะแห่งที่6 วัดศรีวิฆเนศวา สักการะแห่งที่7 วัดศรีคีรีจัตมา สักการะองค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ ประดิษฐานอยู่ที่เทวลัยพระพิฆเนศวร สักการะแห่งที่8 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลศวา
สิงหาคม 2566
08-13 /
กันยายน 2566
19-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X