086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)
15,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
12,989 บาท
30,888 บาท

ทัวร์พม่า MYANMAR APR (300463)


เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
2,992 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์อินเดีย แพ็คเกจทัวร์อินเดียทัวร์อินเดียราคาถูก เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก ทริปแสวงบุญ ทัวร์อินเดียแสวงบุญ2563/2020  ทัวร์อินเดียสงกรานต์2563 ทัวร์อินเดียวันแม่2563 ทัวร์อินเดียวันหยุด2563

ชมกรุงเดลี เมืองหลวงที่สวยงามตามแบบอังกฤษ ชมตึกที่ทำการรัฐมนตรี ทำเนียบประธานาธิบดี ประตูชัย ผ่านชมย่านเมืองเก่า เดินทางสูงอัคระ รัฐอุตรประเทศ ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก พระราชวังอัคราฟอร์ด ห้องมุขแปดเหลี่ยม ชมรอบพะราชวัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองผ้าไหม เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน เดินทางสู่เมืองไจปูร์ (ชัยปุระ) ชมพระราชวังฟาเตปุระสิกรีที่ใข้สำหรับต้อนรับทูตนานาประเทศ ชมพระราชวังอัมเบอร์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ชมซิตี้พาเลซ พระราชวังสีชมพูที่ประทับของพระมหาราชราชองค์ ปัจจุบันและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับสมบัติและของใช้ต่างของมหาราชาหลายพระองค์ ชมพระราชวังสายลม ชมยันตา มันตรา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ทัวร์อินเดียราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์อินเดียPantip ทัวร์อินเดีย ทริปแสวงบุญ 


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์อินเดีย แพ็คเกจทัวร์อินเดียทัวร์อินเดียราคาถูก เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น เดลลี เมืองศรีนาคา อัครา ทัชมาฮาล สวนนิชาน พาฮาลแกม ประตูชัยอินเดีย หุบเขาแกะ กุลมาร์ค มัสยิดจาร์เมีย เคเบิลคาร์เฟส ยอดเขากุล ชมมัสยิดเขียว แม่น้ำสินธุ ดัสเกียร์มัสยิด โซนามาร์ค ทาจิวาส ชมฟาร์มปลาเทราท์ วัดอัคชาร์ดาม ล่องเรือชิคารา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์อินเดีย

( 12 )
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ INDIA นครสีชมพู (251262)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN192-04
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900

ทัวร์อินเดีย2019 ทัวร์อินเดีย2562 ทัวร์อินเดียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ ที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน เดินทางสู่ พระราชวังสายลม พระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  เดินทางสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย INDIA HERE WE GO (310363)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN191-05
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,990

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู เป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน เดินทางสู่ พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท  ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบเมาตา (Maota)ชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม นำท่านเดินทางเข้าสู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ท่านเข้าชมอักราฟอร์ด (Agra Fort) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983
มีนาคม 2563
31 มี.ค.-04 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี (310163)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN192-02
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,900

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดีย เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ นำท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต ชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลสโก ภารตะ
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AID190-01
จำนวนวันเดินทาง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
19,999

ทัวร์อินเดีย2562 ทัวร์อินเดีย2019 ทัวร์อินเดียราคาถูก  นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ  หรือ นครแห่งชัยชนะ ได้รับการกล่าวขนานนามว่า นครสีชมพู  ชม ฮาวา มาฮาล  หรือ  พระราชวังแห่งสายลมสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้น และมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ที่สร้างมาจากหินทรายสีแดงสด  อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ INDIA TAJ MAHAL (020163)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN192-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,900

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดีย เดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เมืองหลวงของรัฐราชสถาน  นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  นำท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ  ชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย 2019
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-05
จำนวนวันเดินทาง 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
24,500

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียราคาถูก ทัวร์อินเดีย2019/2562 เที่ยวพุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก สวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา เที่ยวชมพระมหาเจดีย์พุทธคยา นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา เที่ยวชม วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และ วัดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้านเสนานิคม แห่งตำบนอุรุเวลา เดินเที่ยวชม บ้านนางสุชาดา ชม บ้านนางสุชาดา เที่ยวชมเมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ พร้อมชมเขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา และ ถ้ำพระสารีบุตรพร้อมชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ เที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งแม่น้ำคงคา ล่องเรือแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม พิธีคงคาอารตี บูชาไฟ มหาศิวะราตรี
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล (270163)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN192-03
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900

ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดีย2019/2020 อินเดีย สักการะ 4 สังเวชนียสถาน นำท่านสู่ หมู่บ้านนางสุชาดา มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ ผ่าน แม่น้ำเนรัญชร เดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้ นำท่านเดินทางสู่ ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งแรก เป็นสถานที่ที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ชมสังเวชนียสถาน เมืองกุสินารา  ที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย 2019
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-06
จำนวนวันเดินทาง 8วัน7คืน
ราคาเริ่มต้น
36,995

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียราคาถูก ทัวร์อินเดีย2019/2562 เที่ยวชมมืองพาราณสี หรือ วาราณสีดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี เยี่ยมชมเมืองสารนาถพร้อมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่ เที่ยวชมมูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 เที่ยวชมสถูปเจาคันธีพร้อมชมยสเจดีย์ แวะชมธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน เที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งแม่น้ำคงคา ล่องเรือแม่น้ำคงคา ที่ชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา พร้อมชมพิธีคงคาอารตี บูชาไฟ มหาศิวะราตรี เที่ยวชมพระมหาเจดีย์พุทธคยา นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย 2019
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-02
จำนวนวันเดินทาง 7วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
36,995

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียราคาถูก ทัวร์อินเดีย2019/2562 เที่ยวชม วัดอัครชาดาม เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดียและมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ เดินช้อปปิ้งของฝากมากมาย อาทิงานผ้าสวยๆที่ ตลาดจันปาท เที่ยวชมศรีนาคา เป็นเมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้นจัมมู แคชเมียร์ เที่ยวชมเมืองพาฮาลแกม หรือ เมืองหุบเขาแกะ สัมผัสกับทุ่งดอกมัสตาดสีเหลืองขนาดใหญ่ ทุ่งดอกทิวลิปป่าและวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทาง เที่ยวชมพาฮาแกม ชมบรรยากาศที่สวยงามของเมืองพาฮาแกมที่สวยงานด้วยวิวภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า ป่าสน และวิถีชีวิตของชาวบ้าน สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่ม้า สนุกสนานกับกิจกรรม เดินชมหุบเขามีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ที่พาฮาลแกม เที่ยวชมเมืองศรีนาคา เที่ยวชมสวนโมกุลและชม สวนชาลิมาร์ เที่ยวชม สวนนิชาท สวนแห่งความสุข เที่ยวชม โรงงานทำพรมเปอร์เซีย
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย 2019
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-03
จำนวนวันเดินทาง 8วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น
40,995

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียราคาถูก ทัวร์อินเดีย2019/2562 เที่ยวชมมืองอัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลพร้อมชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ เที่ยวชมอัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ เยือนเมืองศรีนาคา เมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้นจัมมูแคชเมียร์นั่งรถจิ๊ป เที่ยวชมเมืองพาฮาลแกม หรือ เมืองหุบเขาแกะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของอินเดียหลายเรื่อง สัมผัสกับทุ่งดอกมัสตาดสีเหลืองขนาดใหญ่ ทุ่งดอกทิวลิปป่าและวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทางสนุกสนานกับกิจกรรมขี่ม้า เดินชมหุบเขามีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ที่พาฮาลแกม ขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1ขึ้นยอดเขากุลมาร์ค ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X