086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK(040363)
14,900 บาท
ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER IN KOREA(040363)
15,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม DANANG HUE HOIAN (080363)
9,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์อินเดีย แพ็คเกจทัวร์อินเดียทัวร์อินเดียราคาถูก เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก

ชมกรุงเดลี เมืองหลวงที่สวยงามตามแบบอังกฤษ ชมตึกที่ทำการรัฐมนตรี ทำเนียบประธานาธิบดี ประตูชัย ผ่านชมย่านเมืองเก่า เดินทางสูงอัคระ รัฐอุตรประเทศ ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก พระราชวังอัคราฟอร์ด ห้องมุขแปดเหลี่ยม ชมรอบพะราชวัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองผ้าไหม เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน เดินทางสู่เมืองไจปูร์ (ชัยปุระ) ชมพระราชวังฟาเตปุระสิกรีที่ใข้สำหรับต้อนรับทูตนานาประเทศ ชมพระราชวังอัมเบอร์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ชมซิตี้พาเลซ พระราชวังสีชมพูที่ประทับของพระมหาราชราชองค์ ปัจจุบันและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับสมบัติและของใช้ต่างของมหาราชาหลายพระองค์ ชมพระราชวังสายลม ชมยันตา มันตรา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ทัวร์อินเดียราคาถูก 2562-2563/2019-2020

ทัวร์อินเดียPantip ทัวร์อินเดีย แสวงบุญ


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์อินเดีย แพ็คเกจทัวร์อินเดียทัวร์อินเดียราคาถูก เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น เดลลี เมืองศรีนาคา อัครา ทัชมาฮาล สวนนิชาน พาฮาลแกม ประตูชัยอินเดีย หุบเขาแกะ กุลมาร์ค มัสยิดจาร์เมีย เคเบิลคาร์เฟส ยอดเขากุล ชมมัสยิดเขียว แม่น้ำสินธุ ดัสเกียร์มัสยิด โซนามาร์ค ทาจิวาส ชมฟาร์มปลาเทราท์ วัดอัคชาร์ดาม ล่องเรือชิคารา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์อินเดีย

( 18 )
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล(291262)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN191-01
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900

ทัวร์อินเดีย2019 ทัวร์อินเดีย2562 ทัวร์อินเดียราคาถูก ชม เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ ชมภายนอก ฮาวา มาฮาล พระราชวังแห่งสายลม เดินทางสู่ ป้อมอาเมร์  หรือ ป้อมแอมเบอร์ ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ ชมซิตี้ พาเลส เดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง เดินทางเข้าสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Templeวัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ เข้าชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่
ธันวาคม 2562
13-16 / 20-23 / 27-30 วันปีใหม่ / 29 ธ.ค.-01 ม.ค. วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน (260163)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN191-03
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,990

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดียราคาถูก นำท่านนมัสการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ชม พระมหาโพธิ์เจดีย์ อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดและงดงามที่สุดของอินเดีย ชมสังเวชนีย เมืองกุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ
มกราคม 2563
05-10 / 12-17 / 26-31 / 29-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย  Quality Time  ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN191-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900

ทัวร์อินเดีย2562 ทัวร์อินเดีย2019 ทัวร์อินเดียราคาถูก  Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถานพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ INDIA นครสีชมพู (251262)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN192-04
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900

ทัวร์อินเดีย2019 ทัวร์อินเดีย2562 ทัวร์อินเดียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ ที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน เดินทางสู่ พระราชวังสายลม พระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  เดินทางสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake
ธันวาคม 2562
13-16 / 15-18 / 20-23 / 25-28 วันคริสมาสต์ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย INDIA HERE WE GO (310363)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN191-05
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,990

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู เป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน เดินทางสู่ พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท  ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบเมาตา (Maota)ชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม นำท่านเดินทางเข้าสู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ท่านเข้าชมอักราฟอร์ด (Agra Fort) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983
ธันวาคม 2562
12-16 / 19-23 / 26-30 วันปีใหม่ /
มกราคม 2563
09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 28 ม.ค.-01 ก.พ. / 30 ม.ค.-03 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
04-08 / 06-10 / 11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
03-07 / 05-09 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 19-23 / 24-28 / 26-30 / 31 มี.ค.-04 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี (310163)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN192-02
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,900

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดีย เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ นำท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต ชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี
ธันวาคม 2562
13-16 / 20-23 / 27-30 วันปีใหม่ / 29 ธ.ค.-01 ม.ค. วันปีใหม่ /
มกราคม 2563
03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 / 31 ม.ค.-03 ก.พ. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลสโก ภารตะ
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AID190-01
จำนวนวันเดินทาง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
19,999

ทัวร์อินเดีย2562 ทัวร์อินเดีย2019 ทัวร์อินเดียราคาถูก  นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ  หรือ นครแห่งชัยชนะ ได้รับการกล่าวขนานนามว่า นครสีชมพู  ชม ฮาวา มาฮาล  หรือ  พระราชวังแห่งสายลมสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้น และมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ที่สร้างมาจากหินทรายสีแดงสด  อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ 
ธันวาคม 2562
13-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ INDIA TAJ MAHAL (020163)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN192-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,900

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดีย เดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เมืองหลวงของรัฐราชสถาน  นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  นำท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ  ชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake
ธันวาคม 2562
28 ธ.ค.-01 ม.ค. วันปีใหม่ /
มกราคม 2563
02-06 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย ALL IN INDIA (281262)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN191-06
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,911

ทัวร์อินเดีย2019 ทัวร์อินเดีย2562 ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ นำท่านชมภายนอกฮาวา มาฮาลแปลว่า พระราชวังแห่งสายลม นำท่านเดินทางสู่ ป้อมอาเมร์  หรือ ป้อมแอมเบอร์ เดินทางเข้าสู่ วัดพระพิฆเนศ   (Ganesh Temple) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ ชม ซิตี้ พาเลส เดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง
ธันวาคม 2562
27-31 วันปีใหม่ / 28 ธ.ค.-01 ม.ค. วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อินเดีย 2019
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-05
จำนวนวันเดินทาง 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
24,500

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียราคาถูก ทัวร์อินเดีย2019/2562 เที่ยวพุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก สวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา เที่ยวชมพระมหาเจดีย์พุทธคยา นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา เที่ยวชม วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และ วัดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้านเสนานิคม แห่งตำบนอุรุเวลา เดินเที่ยวชม บ้านนางสุชาดา ชม บ้านนางสุชาดา เที่ยวชมเมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ พร้อมชมเขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา และ ถ้ำพระสารีบุตรพร้อมชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ เที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งแม่น้ำคงคา ล่องเรือแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม พิธีคงคาอารตี บูชาไฟ มหาศิวะราตรี
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X