086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
11,999 บาท
16,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์อินเดีย แพ็คเกจทัวร์อินเดียทัวร์อินเดียราคาถูก เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก ทริปแสวงบุญ ทัวร์อินเดียแสวงบุญ2565-2566/2022-2023 ทัวร์อินเดียสงกรานต์2565/2022 ทัวร์อินเดียวันแม่2565/2022 ทัวร์อินเดียวันหยุด2565/2022

ชมกรุงเดลี เมืองหลวงที่สวยงามตามแบบอังกฤษ ชมตึกที่ทำการรัฐมนตรี ทำเนียบประธานาธิบดี ประตูชัย ผ่านชมย่านเมืองเก่า เดินทางสูงอัคระ รัฐอุตรประเทศ ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก พระราชวังอัคราฟอร์ด ห้องมุขแปดเหลี่ยม ชมรอบพะราชวัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองผ้าไหม เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน เดินทางสู่เมืองไจปูร์ (ชัยปุระ) ชมพระราชวังฟาเตปุระสิกรีที่ใข้สำหรับต้อนรับทูตนานาประเทศ ชมพระราชวังอัมเบอร์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ชมซิตี้พาเลซ พระราชวังสีชมพูที่ประทับของพระมหาราชราชองค์ ปัจจุบันและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับสมบัติและของใช้ต่างของมหาราชาหลายพระองค์ ชมพระราชวังสายลม ชมยันตา มันตรา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ทัวร์อินเดียราคาถูก 2565-2566/2022-2023

ทัวร์อินเดียPantip ทัวร์อินเดีย ทริปแสวงบุญ 


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์อินเดีย แพ็คเกจทัวร์อินเดียทัวร์อินเดียราคาถูก เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น เดลลี เมืองศรีนาคา อัครา ทัชมาฮาล สวนนิชาน พาฮาลแกม ประตูชัยอินเดีย หุบเขาแกะ กุลมาร์ค มัสยิดจาร์เมีย เคเบิลคาร์เฟส ยอดเขากุล ชมมัสยิดเขียว แม่น้ำสินธุ ดัสเกียร์มัสยิด โซนามาร์ค ทาจิวาส ชมฟาร์มปลาเทราท์ วัดอัคชาร์ดาม ล่องเรือชิคารา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์อินเดีย

( 12 )
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-05
จำนวนวันเดินทาง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
17,990

ทัวร์อินเดีย2565/2022 เที่ยวอินเดียปูเน่ ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ2565/2022 เที่ยวเมืองมุมไบ เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอินเดีย ถ่ายรูปคู่ ประตูสู่อินเดีย ถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวา เดินทางเมืองไปปูเน่ ไปยังวัดศรีโมเรศวา สักการะ พระพิฆเนศ 6 ปางอันศักดิ์สิทธิ์ เทวสถานศรีมยุเรศวร เทวสถานศรีจินดามณี เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์  วัดศรีวิฆเนศวา เทวสถานศรีวรทาวินายัก วัดสิทธิวินายัก เป็นวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงที่สุดในมุมไบ สักการะ องค์พระแม่ลักษมีทองคำ โรงแรมสุดหรูในมุมไบ Taj Mahal Palace 
ตุลาคม 2565
09 ต.ค.-13 ธ.ค. / 12-16 / 19-23 / 21-25 / 22-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์อินเดีย2565/2022
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-02
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
19,990

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียชัยปุระ2565 เที่ยวเมืองชัยปุระ (Jaipur) นครแห่งชัยชนะ ชมฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู้จักกันในนาม พระราชวังแห่งสายลม ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ ชมซิตี้ พาเลซ (City Palace) แวะเที่ยวป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  ชมความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท เที่ยวเมืองอัครา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน  อัครา ฟอร์ท อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน ชมกุตับมีนาร์  หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก ชมประตูเมืองอินเดีย  ช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
ตุลาคม 2565
13-16 / 21-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์อินเดีย2022 พระราชวังสายลม
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN182-04
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย2565/2022 เที่ยวชมเมืองชัยปุระ หรือนครสีชมพู เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน เยี่ยมชมพระราชวังสายลม สร้างด้วยหินทรายสีชมพูและสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์ ชม AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ เที่ยวชมพระราชวังหลวง จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปอยู่ที่ลานนกยูง เยี่ยมชมทัชมาฮาล 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานกับพระมเหสี ชมอัคราฟอร์ท ป้อมปราการที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ชมแชนด์ เบารี โบราณสถานอันเก่าแก่ สักการะวัดพระพิฆเนศ
ตุลาคม 2565
12-15 / 14-17 /
ธันวาคม 2565
02-05 / 09-12 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์อินเดีย2023 พุทธคยา
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN182-05
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย2566/2023 เที่ยวเมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ เยือนเขาคิชฌกูฏ มีลักษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็น พระคันธกุฎี ลักษณะเป็นอิฐปรักหักพังทรงสี่เหลี่ยม สักการะถ้ำพระโมคคัลลานะและถ้ำพระสารีบุตร เยี่ยมชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร เยือนเมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่3 ชมเสาพระเจ้าอโศก ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสีและชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า เยือนพุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ
พฤศจิกายน 2565
06-09 / 20-23 / 27-30 /
ธันวาคม 2565
04-07 / 11-14 / 18-21 /
มกราคม 2566
01-04 / 05-08 / 19-22 /
กุมภาพันธ์ 2566
02-05 / 09-12 / 16-19 /
มีนาคม 2566
02-05 / 03-06 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์แคชเมียร์เดือนตุลาคม2565
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-04
จำนวนวันเดินทาง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
24,990

ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์เดือนตุลา65 เที่ยวรัฐแคชเมียร์ ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ เดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้  เที่ยวพาฮาลแกม ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัยเที่ยวทะเลสาบดาล เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์  ชมสวนโมกุล สวรรค์แห่งดอกไม้ ชมสวนชาลิมาร์  เดินทางไปยังโซนามาร์ค อ้อมกอดหิมาลัย ทุ่งทองคำแห่งแคชเมียร์ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ขึ้นเทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์แคชเมียร์2565/2022
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-01
จำนวนวันเดินทาง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
25,990

ทัวร์อินเดีย2565 ทัวร์แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์2565/2022  เที่ยวรัฐแคชเมียร์  ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ เที่ยวเมืองศรีนาคา เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์  เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้  เที่ยวพาฮาลแกม  แวะชม สวนแอปเปิ้ล ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัย เที่ยวกุลมาร์ค แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้  เดินทางไปยังสถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และ นั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก ล่องเรือชมตลาดเช้า ทะเลสาบดาล เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ชมสวนโมกุล สวรรค์แห่งดอกไม้ ชมสวนชาลิมาร์  
ตุลาคม 2565
23-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์อินเดีย2565-2566
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN182-02
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอิเดีย ทัวร์อินเดีย2565/2022 ชมหมู่บ้านนางสุชาดา มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง เที่ยวชมเมืองราชคฤห์ เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ 5 ลูก เยี่ยมชมมหาลัยนาลันทา เที่ยวชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เยือนเขาคิชฌกูฏ มีลักษณะเป็นภูเขาที่เอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง เที่ยวเมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถานสารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่3 ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสีและชมพิธีคงคาอารตี สักการะพุทธคยา เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ
พฤศจิกายน 2565
02-06 / 30 พ.ย.-04 ธ.ค. /
ธันวาคม 2565
07-11 / 28 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
พาฮาลแกม  ทัวร์แคชเมียร์2565
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN181-03
จำนวนวันเดินทาง 6วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
26,990

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย2565/2022 ทัวร์แคชเมียร์2565 เที่ยวเมืองศรีนาคา เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้  เที่ยวพาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำลิดเดอร์ อันใสเย็น  ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ลงเรือ ชิคารา หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนติก ชม โซนามาร์ค อ้อมกอดหิมาลัย ทุ่งทองคำแห่งแคชเมียร์ เที่ยวกุลมาร์ค  แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้  นั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า เที่ยวสวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท 
ตุลาคม 2565
08-13 / 10-15 วันหยุด / 11-16 วันหยุด / 13-18 วันหยุด / 15-20 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 วันหยุด / 22-27 วันหยุด /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์อินเดีย พระพิฆเนศ
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN182-03
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,999

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียไหว้พระพิฆเนศ10แห่ง ทัวร์อินเดีย2565/2022 สักการะแห่งที่1 ณ วัดสิทธิวินายัก เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ สักการะแห่งที่2 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก สักการะแห่งที่3 เทวสถานศรีจินดามณี ตั้งอยู่ที่เทอูร์ สักการะแห่งที่4 เทวสถานศรีมยุเรศวร ประดิษฐานอยู่ที่โมเรกาวน์ สักการะแห่งที่5 เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ ประดิษฐานอยู่ที่ สิทธาเทก สักการะแห่งที่6 วัดศรีมหาคณปติ แห่งเมืองรันยันกาวน์ สักการะแห่งที่7 วัดศรีวิฆเนศวา ประดิษฐานอยู่ที่โอซาร์ สักการะแห่งที่8 วัดศรีคีรีจัตมา ประดิษฐานอยู่ที่เลนยาตรี ตั้งอยู่ในถ้ำบนภูเขาริมแม่น้ำกุกดี สักการะแห่งที่9 องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ ประดิษฐานอยู่ที่เทวลัยพระพิฆเนศวร เมืองปูเน่ ร่วมพิธี Abhishekam ที่ Dagdusheth Temple สักการะแห่งที่10 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลศวา
ตุลาคม 2565
12-17 / 19-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์อินเดีย2565/2022
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN185-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,999

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์แคชเมียร์2565/2022 เที่ยวเมืองศรีนาคา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ล่องเรือชมตลาดเช้า เที่ยวชมกุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ ขึ้นกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงทีสุดในโลก เยี่ยมชมโซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของกราเซียร์ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนน ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงามทะเลสาปดาล สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล ชมสวนโมกุล สวรรค์แห่งดอกไม้ ชมสวนชาลิมาร์ เป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อน เยี่ยมชมสวนนิชาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X