086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์ดูไบ COUNTDOWN DUBAI (301262)
40,999 บาท
ทัวร์ดูไบ GOOD TIME TO DUBAI (051262)

ทัวร์ดูไบ GOOD TIME TO DUBAI (051262)


เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
31,999 บาท
34,900 บาท
41,888 บาท
40,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์อียิปต์ แพ็คเกจทัวร์อียิปต์ทัวร์อียิปต์ราคาถูก เที่ยวอียิปต์ เที่ยวอียิปต์ราคาถูก เมืองอียิปต์

คำค้นหา: ทัวร์อียิปต์มกราคม2563 , ทัวร์อียิปต์กุมภาพันธ์2563, ทัวร์อียิปต์มีนาคม2563,ทัวร์อียิปต์เมษายน2563,ทัวร์อียิปต์สงกรานต์2563,ทัวร์อียิปต์วันแรงงาน2563,ทัวร์อียิปต์วันแม่2563

ทัวร์อียิปต์โปรโมชั่นราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์อียิปต์Pantip ทัวร์อียิปต์วันแม่2563


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์อียิปต์ แพ็คเกจทัวร์อียิปต์ทัวร์อียิปต์ราคาถูก เที่ยวอียิปต์ เที่ยวอียิปต์ราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอียิปต์ ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น พีระมิดขั้นบันได สฟิงซ์ มหาพีระมิดกีซ่า หุบผากษัตริย์ พีระมิดกีซ่า วิหารลักซอร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์อียิปต์

( 9 )
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG217-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
28,900

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ราคาถูก เที่ยวเมืองเมมฟิส เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ เยือนเมืองโบราณซัคคาร่า ชมพีระมิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ฝั่งศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีระมิดในยุคต่อมา เยี่ยมชมเมืองกีซา เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ เก็บภาพของมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซา เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าและเป็นหนึ่งเดียวในสิ่งมหัศจรรย์ยุคเก่าที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน ชมสฟิงซ์ ที่แกะสลักจากหินธรรมชาติ ชมป้อมปราการไคโรซิทาเดล ชมสุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและ สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์
มีนาคม 2563
14-18 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG211-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
30,999

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์2563/2020 เยือนเมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโร ชมมหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ ชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ เยี่ยมชมเมืองซัคคาร่า ชมปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา เยือนเมืองอเล็กซานเดรีย ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการซิทาเดล ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ชมเสาปอมเปย์ ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร
เมษายน 2563
04-09 / 09-14 / 30 เม.ย.-05 พ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG219-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
30,999

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์2563/2020 เยือนเมืองกีซา ชมมหาพีระมิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมมหาสฟิงซ์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวเมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร เข้าชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ถ่ายรูปด้านนอกเสาปอมเปย์ ถ่ายรูปกับป้อมปราการซิทาเดล ถ่ายรูปกับห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย เที่ยวเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ ชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เยือนเมืองโบราณซัคคาร่า ชมพีระมิดขั้นบันได อันเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ แวะชมศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส ชมกรุงไคโร ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ตลาดข่านเอลคาลีลี่
กุมภาพันธ์ 2563
05-10 / 15-20 เต็ม / 25 ก.พ.-01 มี.ค. เต็ม /
มีนาคม 2563
03-08 เต็ม / 10-15 / 17-22 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG217-02
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
31,900

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ราคาถูก เที่ยวเมืองเมมฟิส เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ เยือนเมืองโบราณซัคคารา ชมพีระมิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ฝั่งศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีระมิดในยุคต่อมา เยี่ยมชมเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงไคโร ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ชมเสาปอมเปย์ ชมป้อมปราการซิทาเดล เที่ยวชมเมืองกีซา เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ ชมมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซา เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าและเป็นหนึ่งเดียวในสิ่งมหัศจรรย์ยุคเก่าที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน ชมป้อมปราการไคโรซิทาเดล ชมสุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ตลาดข่านเอลคาลีลี
มีนาคม 2563
23-28 /
พฤษภาคม 2563
09-14 / 16-21 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG219-02
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
31,999

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์2563/2020 เยือนกรุงไคโร ชมโบสถ์เซนต์เซอร์เจียส โบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดที่สร้างอยู่ในกำแพงหินดั้งเดิม เที่ยวเมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เข้าชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ถ่ายรูปด้านนอกเสาปอมเปย์ ถ่ายรูปกับป้อมปราการซิทาเดล ป้อมปราการโบราณที่ยังมีความสวยงาม เยี่ยมชมเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ ชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เยือนเมืองโบราณซัคคาร่า ชมพีระมิดขั้นบันได อันเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ เที่ยวชมเมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมมหาสฟิงซ์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ตลาดข่านเอลคาลีลี่
เมษายน 2563
04-09 / 25-30 /
พฤษภาคม 2563
02-07 / 09-14 / 30 พ.ค.-04 มิ.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG218-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
34,900

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์2563/2020 เยือนเมืองอเล็กซานเดรีย เมืองท่าสำคัญของอียิปต์ตั้งแต่ในยุคโบราณ ชมโรงละครโรมัน ถ่ายรูปกับป้อมปราการเคตเบย์ ถ่ายรูปด้านหน้าหอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ชมสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย ชมมหาพีระมิดแห่งกีซ่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมหาสฟิงซ์ ผู้พิทักษ์ครึ่งสิงโต ครึ่งมนุษย์ สฟิงซ์ยักษ์แห่งกีซ่า ถือเป็นสฟิงซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมการสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลก เยือนเมืองซัคคาร่า ทางตอนใต้ของกรุงไคโร ชมพีระมิดขั้นบันไดซัคคารา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ เป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญของประเทศอียิปต์ ชมป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล ชมและเลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดผ้าฝ้าย เยี่ยมชมหมู่บ้านคริสเตียนคอร์ปติกไคโร เลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที่ใหญ่ที่สุดในไคโรที่ตลาดข่านเอลคารีรี่
กุมภาพันธ์ 2563
08-13 /
มีนาคม 2563
19-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG218-02
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
63,900

ทัวร์อียิปต์ ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อียิปต์จอร์แดน เยือนเมืองอเล็กซานเดรีย เมืองท่าสำคัญของอียิปต์ตั้งแต่ในยุคโบราณ ชมโรงละครโรมัน ถ่ายรูปกับป้อมปราการเคตเบย์ ถ่ายรูปด้านหน้าหอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ชมสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย ชมมหาพีระมิดแห่งกีซ่า อันประกอบไปด้วย มหาพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเป็นกลุ่มพีมิดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมหาสฟิงซ์ ผู้พิทักษ์ครึ่งสิงโตครึ่งมนุษย์ สฟิงซ์ยักษ์แห่งกีซ่า ถือเป็นสฟิงซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยือนเมืองซัคคาร่า ทางตอนใต้ของกรุงไคโร ชมพีระมิดขั้นบันไดซัคคารา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ เป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญของประเทศอียิปต์ ชมป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล เยี่ยมชมหมู่บ้านคริสเตียนคอร์ปติกไคโร เลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ ตลาดข่านเอลคารีรี่ เที่ยวเมืองมาดาบา ชมเมาท์เนโบ เยี่ยมชมทะเลสาบเดดซี เป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล เยือนมหานครเพตรา 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดีมูซา เที่ยวชมเมืองโรมันโบราณเจราช หรือเมืองพันเสา ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
กุมภาพันธ์ 2563
08-15 /
มีนาคม 2563
14-21 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG211-02
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
63,999

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ ทัวร์จอร์แดน เที่ยวจอร์แดน ทัวร์อียิปต์-จอร์แดน ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือนเมืองกีซ่า เข้าชมมหาปีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมเมืองอเล็กซานเดรีย เยี่ยมชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ชมเสาปอมเปย์ ชมป้อมปราการซิทาเดล ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ตลาดข่านเอลคาลีลี เที่ยวเมืองมาดาบา เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ ชมเมาท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขา ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ ชมนครเจอราช หรือเมืองพันเสา เป็นอดีต1ใน10หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช ชมทะเลเดดซี เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก ชมเมืองเพตร้า ประเทศจอร์แดน 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี ชมความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ ขึ้นชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
กุมภาพันธ์ 2563
08-15 /
มีนาคม 2563
08-15 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก
เส้นทาง ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ AEG212-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,900

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์2563/2020 เยี่ยมชมปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ เยือนซัคคาร่า ชมปิระมิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดข่านเอลคาลิลี่ เยือนเมืองอาบูซิมเบล ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือมหาวิหารรามเสสที่2 ชมวิหารฟิเลย์ ชมเขื่อนอัสวาน ชมวิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ เที่ยวชมเมืองเอ็ดฟู ชมวิหารเอ็ดฟู ชมประตูน้ำอีสน่าล๊อค ชมเมืองลุคซอร์ เที่ยวชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน ชมหุบผากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ ชมวิหารเดลบาฮารี อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท ชมมหาวิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิหารลัคซอร์ ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ
กุมภาพันธ์ 2563
08-15 /
มีนาคม 2563
14-21 /
เมษายน 2563
11-18 / 30 เม.ย.-07 พ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประเทศอียิปต์
เยือนประเทศแห่งอารยธรรมโบราณ...อียิปต์
มหาปิรามิดแห่งกีซ่า
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาปิรามิด หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X