ทัวร์อ่างทอง

ทัวร์โปรนางฟ้า / ทัวร์ไฟไหม้

ทัวร์โอซาก้า เดือนตุลาคม2024
รหัสทัวร์ : AJP72-03
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888
บัลแกเรีย
รหัสทัวร์ : AEU84-07
จำนวนวัน : 8วัน 6คืน
TK
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
62,900
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะเดือนตุลาคม
รหัสทัวร์ : AJP72-02
จำนวนวัน : 5วัน 3คืน
FD
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888
พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า2024
รหัสทัวร์ : AMM111-02
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
8M
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
10,999

ทัวร์อ่างทอง

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
  • วัดม่วง: วัดโบราณที่สวยงาม มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 62 เมตร และสูงถึง 93 เมตร ควรมาสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์ของพระใหญ่เพื่อเสริมสร้างความเชื่อในความโชคดีในอาชีพการงาน
  • บ้านหุ่นเหล็ก: ที่นี่นำอะไหล่รถยนต์เก่ามาประดิษฐ์ใหม่เป็นหุ่นเหล็กและอื่นๆ ที่อลังการ คล้ายกับพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆ
  • วัดขุนอินทประมูล: วัดเก่าแก่ที่สวยงาม มีพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย มีความยาวถึง 50 เมตร ควรมาเยือนเพื่อไหว้พระ
angel

ทัวร์อ่างทอง

0 ทัวร์
ข้อมูลเที่ยวที่เกี่ยวข้อง