086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER IN KOREA(040363)

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER IN KOREA(040363)


เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK(040363)
14,900 บาท

ทัวร์บาหลี BALI FREE BRUNEI


เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
22,888 บาท
12,989 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ท่องดินแดนกัมพูชา พิสูจน์ความงดงามอันยิ่งใหญ่

คำค้นหา: ทัวร์เขมรกัมพูชา ทัวร์เขมร เสียมเรียบ ทัวร์เขมร1วัน ทัวร์เขมรราคาถูก ทัวร์เขมรกัมพูชาราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เขมรกัมพูชา เที่ยวเขมรกัมพูชา เที่ยวเขมรกัมพูชาราคาถูก ทัวร์เขมรปีใหม่2563/2020 ทัวร์เขมร2020/2563

ทัวร์กัมพูชาโปรโมชั่นราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์เขมร เสียมเรียบ ทัวร์เขมรPantip


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์เขมรกัมพูชา ทัวร์เขมรกัมพูชาราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เขมรกัมพูชา เที่ยวเขมรกัมพูชา เที่ยวเขมรกัมพูชาราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเขมรกัมพูชา ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น โดนเลสาบ ปิรามิดแห่งขอม เกาะแกร์ พนมบาเค็ง เบ็งเมเลีย เบ็งเมเลีย ตลาดซาจ๊ะชมวังสีหนุ เสียมเรียบ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เขมร

( 9 )
ทัวร์เขมรราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB157-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,995

ทัวร์เขมร ทัวร์เขมรราคาถูก เที่ยวเขมรราคาถูก เที่ยวเมืองเสียมเรียบ สักการะศาลองค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านาน ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่วัดใหม่ ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ตลาดซาจ๊ะ ชมปราสาทบันทายสรี เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพู ชมปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก เยือนนครธม ชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง4ทิศ เยี่ยมชมปราสาทบายน ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เยี่ยมชมมหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพนมบาแคง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน เยือนพนมกุเลน ชมต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปี ชมศิวลึงค์ใต้น้ำ ฐานโยนีใต้น้ำ และรูปพระนารายณ์ใต้น้ำ ชมน้ำตกพนมกุเลน
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เขมรราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB153-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร ทัวร์เขมรราคาถูก เที่ยวชมเมืองเสียมเรียบ สักการะศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ เยี่ยมชมวัดเพรียพรหมรัตน์ เป็นวัดสร้างใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือ ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ชมปราสาทบันทายสรี เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพู เยือนนครธม เยี่ยมชมปราสาทบายน เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม ชมปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา เยี่ยมชมมหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆมากมาย
กุมภาพันธ์ 2563
08-10 / 21-23 /
มีนาคม 2563
13-15 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เขมรราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB160-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร2020/2563 ทัวร์เขมรราคาถูก ล่องเรือชมโตนเลสาบชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำจืดชมบ้านเรือนของชาวประมง สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอย่างช้านาน  เที่ยวชมเมืองนครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณา จักรกัมพูชา เข้าชมภายใน ปราสาทบายน ถ่ายรูปที่สะพานนาคราช เที่ยวชมสนามหลวงสมัยโบราณ ลานช้าง ปราสาทนางสิบสอง พลับพลาพระมหากษัตริย์ ลานพระเจ้าขี้เลื้อน เที่ยวชมปราสาทตาพรหมและปราสาทบันทายสรี เยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด  เที่ยวตลาดซาจ๊ะห์ ตลาดซาจ๊ะห์ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ เที่ยวชมวัดทไมหรือ วัดใหม่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเสียมเรียบ ได้รวบรวมภาพเรื่องราวของสงครามเขมรแดง และยังรวบรวมกระดูกและกะโหลกของผู้ที่เสียชีวิตชาวเขมร
มกราคม 2563
24-26 /
กุมภาพันธ์ 2563
14-16 / 28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
13-15 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เขมรราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB163-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร ทัวร์เขมร2562/2019 ล่องเรือโตนเลสาบ ขอพรศาลองค์เจ๊กองค์จอม เที่ยวชมนครธม นครธมมีความหมายว่าเมืองใหญ่ นครธมเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ เยี่ยมชมปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ ชมปราสาทบายน อยู่ในบริเวณใจกลางของนครธม เที่ยวชมปราสาทตาพรหม จัดได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนาและเป็นวิหารหลวงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตื่นตากับนครวัด หรือปราสาทนครวัด เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมและศูนย์ฝึกวิชาชีพ เยี่ยมชมวัดพระพรหมรัตน์ ภายในพระวิหารของวัด มีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดัง ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นตลาดเก่าแก่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เขมรราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB163-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900

เที่ยวเขมร ทัวร์เขมร2019/2562 ทัวร์เขมรราคาถูก ท่องแดนอารยธรรมโบราณ มนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหล เที่ยวชมพระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังมีชีวิตแห่งพนมเปญ เยือนคุกตวลสเลงทุ่งสังหารโลกไม่มีวันลืม สิ่งเตือนใจชาวกัมพูชา เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก อลังการเที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ เที่ยวชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ  เยือนวัดพนมเป็นหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เขมรราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB160-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมรราคาถูก ทัวร์เขมร2020/2563 เที่ยวชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ หรือวิมานเอกราช แวะไหว้ที่วัดพนม เยี่ยมชมคุกตวลสเลง เดินชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล สักการะพระเจดีย์เงิน หรือวัดพระแก้ว เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดชาทะไม เลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบ เที่ยวชมเมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวกัมพูชา ล่องเรือชมโตนเลสาบ หรือทะเลสาบเขมร กราบสักการะศาลองค์เจ๊กองค์จอม อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจ๊ะ เที่ยวเมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช และเข้าชมปราสาทบายน เยี่ยมชมชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด
มกราคม 2563
24-26 /
กุมภาพันธ์ 2563
07-09 / 14-16 / 28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
13-15 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เขมรราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB153-01
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร ทัวร์เขมร2562/2019 เยือนกรุงพนมเปญ เยี่ยมชมพระราชวังหลวงวังเขมรินทร์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ชมวัดคู่วังคือวัดพระแก้ว สักการะพระเจดีย์เงิน ชมวัดพนม เป็นวัดทางศาสนาพุทธในพนมเปญ ชมบรรยากาศของห้องขังยุคเขมรแดงเรืองอำนาจที่คุกโตนแสลง เที่ยวชมเมืองเสียมเรียบ สักการะศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชมวัดเพรียพรหมรัตน์ เป็นวัดสร้างใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือ ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ เที่ยวชมปราสาทบันทายสรี เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก เยือนเมืองนครธม เข้าชมปราสาทบายน เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม ชมปราสาทตาพรหม ที่มีต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ตื่นตาตื่นใจกับมหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนาม 2019
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB160-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมรราคาถูก ทัวร์เเขมร2020/2563 เที่ยวชมวัดพนม พร้อมชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เยี่ยมชมเมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวกัมพูชา สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เที่ยวชมเมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม เข้าชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุด เที่ยวชม ปราสาทตาพรหม 1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม เดินชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด  เที่ยวชม ปราสาทบันทายศรี เดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
มกราคม 2563
24-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เขมรราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB164-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร ทัวร์เขมร2562/2019 สักการะศาลองค์เจกองค์จอม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ล่องเรือ ณ โตนเลสาบ ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา เข้าชมปราสาทนครวัด ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าชมปราสาทบายน ปราสาทแห่งนี้ตั้งใจกลางนครธม ซึ่งห่างจากปราสาทนครวัดเพียงเล็กน้อย เยี่ยมชมปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “บอนเตียสเรย” แปลว่าปราสาทของสตรีหรือป้อมสตรีนั่นเอง เที่ยวชมปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทยุคท้ายๆของอาณาจักรเขมร เดินเล่นตลาดซาจ๊ะ เที่ยวชมกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ อีกชื่อหนึ่งคือ นครโฉกครรคยาร์ หมายถึง เกาะแห่งความรุ่งโรจน์ และปัจจุบันถูกจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เยี่ยมชมพนมกุเลน ชมศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกว่าลำธารสหัสลึงค์ ชมวิวที่หน้าผาลานหินพนมกุเลน
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
ปราสาทนครวัดนครธม
ปราสาทหลังนี้ ใช้หินปริมาตรหลายล้านลูกบาศก์เมตร โดยใช้หินทราย
ราชอาณาจักรกัมพูชา
มีประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองในยุคอาณาจักรขอมโบราณ

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X