086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Kyushu (271262)
62,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn Hokkaido Hakodate (111063)
38,900 บาท
47,999 บาท
19,999 บาท
ทัวร์เซนได

( 12 )
ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 Zao Kitsune mura
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP65-72
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
24,888

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟูกุชิมะ2020 ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด , มิตซุย เอ้าเลท และอิออน มอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่นเชนได2020/2563
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP65-67
จำนวนวันเดินทาง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
25,888

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์เชนได2020 ทัวร์ญี่ปุ่นเชนไดซากุระ2563  ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุและเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีนาคม 2563
29 มี.ค.-02 เม.ย. /
เมษายน 2563
05-09 / 12-16 *วันสงกรานต์ / 19-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวเชนได202/2563
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP65-69
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
25,888

ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 ทัวร์ญี่ปุ่นเซนได2020 ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวราคาถูก ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียนล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาซาโอะ ชม ปิศาจหิมะ จูเฮียว ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มกราคม 2563
18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 /
มีนาคม 2563
03-08 / 08-12 / 09-14 / 11-16 / 15-20 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 หมู่บ้านโออูจิ จุคุ
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP65-73
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
26,888

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นฟูกุชิมะ ทัวร์ฟูกุชิมะราคาถูก ชมไฮไลท์ น้ำตกเคกอน น้ำตกที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ณ เมืองเซนได อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีนาคม 2563
04-09 / 11-16 / 18-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่น 2019
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP78-14
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
29,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น2019/2562 เที่ยวชมทิวทัศน์สุดอลังการ บนจุดชมวิวสะพานไดอิจิ เคียวเรียว หรือ Tadami River First Bridge Viewpoint สะพานแห่งนี้อยู่ในเมืองมิชิมะ เดินเล่นAEON MALL เมืองโคกิยามะ เที่ยวชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุเป็นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ ถ่ายรูปปราสาทซึรุกะ หรือปราสาทนกกระเรียนขา สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค์ แห่งเมืองฟุกคุชิมะ ทะเลสาบอินาวะชิโระ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามน้ำใสและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ศาลเจ้าฮานิทสึ  เที่ยวชมเกาะมัตสึชิมะ เสน่ห์ความงามแห่งเซ็นได เป็น1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวชมโรงงานผลิตปลาอัดหรือลูกชิ้นปลา ที่สุดในญี่ปุ่น เดินช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนม
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 เซนได อากิตะ ยามากาตะ
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP84-28
จำนวนวันเดินทาง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
34,800

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อากิตะ ยามากาตะ (210363) เที่ยวหมู่บ้านกินซันออนเซ็น แห่งนี้เป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดั้งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ชมภูเขาฮะกุโระ เชื่อกันว่าเป็นภูเขาที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่และเป็นที่เคารพบูชากันมาแต่โบราณ บนยอดเขามี ศาลเจ้าเดะวะซันซัง แวะชมหมู่บ้านซามูไร คาคุโนดาเตะ สร้างขึ้นโดยโยชิคัทสึ อะชินะ เที่ยวชมเจ้าปีศาจหิมะ ที่ภูเขาโมริโยชิ  หรือ ภาษาญีปุ่นเรียกว่า จูเฮียว ก็จะแปลว่าต้นไม้น้ำแข็ง ชมทะเลสาบทาซาว่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมังไท เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย เที่ยววัดชูซนจิมรดกโลกน่าสนใจในอิวาเตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ชมวิหารใหญ่ฮอนโดะ วิหารทองคำคอนจิคิโดะ ชมวิว อ่าวมัตสึชิมะ มีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 260 เกาะตั้งอยู่ในและนอกอ่าว 
มกราคม 2563
18-22 / 25-29 /
กุมภาพันธ์ 2563
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ก.พ.-04 มี.ค. /
มีนาคม 2563
07-11 / 14-18 / 21-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่น 2019
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP78-16
จำนวนวันเดินทาง 6วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
34,999

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น2019/2562 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เที่ยวชมเกาะมัตสึชิมะ  เสน่ห์ความงามแห่งเซ็นได เป็น1ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวชมโกไดโดะ  สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ  เดินเล่นใจกลางเซ็นได  ย่านอิจิบันโจ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าฮานิทสึ  ศาลเจ้าแห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกสัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค์  แห่งเมืองฟุกคุชิมะ  ทะเลสาบอินาวะชิโระเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม น้ำใส เที่ยวชมปราสาทซึรุกะ  เป็นเสน่ห์ของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานกับตำนานความกล้าหาญของเหล่าซามูไรนักรบ  เดินชมหมู่บ้านโบราณย้อนยุค เปรียบเสมือนแหล่งที่พักแรมของคนในสมัยโบราณ
มกราคม 2563
18-23 / 21-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่น 2019
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP78-15
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,999

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น2019/2562 เที่ยวชมวิหารทองคำวัดชูชอนจิ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาภายใต้ร่มเงาของภูเขาคันซาน เป็นวัดพุทธนิกายเทนไดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ล่องเรือชมความงาม หุบเขา สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอิวาเตะสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของปีศาจหิมะ เดินเที่ยวมิตซุยเอ้าท์เลต พาร์คเป็นอีกหนึ่งสถานที่ช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่น ที่ปกติจะลดราคาสินค้าอยู่ระหว่าง 30% - 80% เที่ยวชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ หมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมา เที่ยวชมมัตสึชิมะเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว้ เดินเล่นอิออน มอลล์ อิออนมอลล์ เที่ยวชมอิออน มอลล์ อิออนมอลล์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดไดคันนอน พบกับรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ เดินช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 เซนได ยามากาตะ
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP84-39
จำนวนวันเดินทาง 6วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
36,800

ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 ทัวร์เซนไดโตเกียว2020 ทัวร์เซนไดยามากาตะ2563 ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว ปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบไกล้ชิด ย้อนเวลาชมหมู่บ้านกินซันออนเซ็น เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ภายในกินซันออนเซ็น ชมอ่าวสวยงามอันดับสองของโลก มัตสึชิมะ  ชมหมู่บ้านซามูไร คาคุโนดาเตะ เข้าเยี่ยมชม เพื่อสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตแบบย้อนยุ อิสระให้ท่านได้ถ่ายแบบจุใจ ณ หมู่บ้านซามูไร ฉบับฤดูหนาว ชมทะเลสาบทาซาว่า เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ชม รูปปั้นผู้หญิงสีทอง ที่มีชื่อเสียง มีชื่อว่า ทาสุโกะเชื่อกันตามตำนานว่านางเป็นสาวสวยที่อธิษฐานขอให้ความงามของนางคงอยู่ตลอดไป ถนนอิชิบันชู แอนด์ คริส ถนนสายช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ 
มกราคม 2563
23-28 / 30 ม.ค.-04 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
06-11 / 13-18 / 20-25 / 27 ก.พ.-03 มี.ค. /
มีนาคม 2563
05-10 / 12-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ญี่ปุ่น2020/2563 เชนได
เส้นทาง ญี่ปุ่น เซนได
รหัสทัวร์ AJP84-30
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
38,800

ทัวร์ญี่ปุ่นเซนได อากิตะ ฮิโรซากิ อิวาเตะ ยามากาตะ (100363) ชมหมู่บ้านกินซันออนเซ็น แห่งนี้เป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดั้งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน แวะภูเขาฮะกุโระ เชื่อกันว่าเป็นภูเขาที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่และเป็นที่เคารพบูชากันมาแต่โบราณ บนยอดเขามี “ศาลเจ้าเดะวะซันซัง” ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวทิวทัศน์ ชมทะเลสาบทาซาว่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมังไท แวะชมศาลเจ้าคันซากุ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ลอยไปตามน้ำจากจุดนี้ ชมเจ้าปีศาจหิมะ ที่ภูเขาโมริโยชิหรือภาษาญีปุ่นเรียกว่า จูเฮียว ก็จะแปลว่าต้นไม้น้ำแข็ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ค่อนข้างยาก เที่ยววัดชูซนจิมรดกโลกน่าสนใจในอิวาเตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ชมวิว อ่าวมัตสึชิมะ มีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 260 เกาะตั้งอยู่ในและนอกอ่าว
มกราคม 2563
21-26 / 28 ม.ค.-02 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
04-09 / 11-16 / 18-23 / 25-01 /
มีนาคม 2563
03-08 / 10-15 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X