086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
11,999 บาท
10,999 บาท
12,999 บาท

ทัวร์เกาหลี WONDER SAKURA IN KOREA (280466)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
23,900 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์เนปาล2565-2566/2022-2023 แพคเกจทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก เที่ยวเนปาลราคาถูก2565/2022  ทัวร์เนปาล3วัน2คืน ทัวร์เนปาลสงกรานต์2565/2022

เทือกเขาสูงแห่งหิมาลัย ประเทศเนปาล สัมผัสกับทัศนียภาพแสงสีทองส่องประกายบนเทือกเขาสูง ชมเมืองปาทันและวัดสำคัญ 3 แห่ง คือ วัดคราบาฮ์ วัดเจดีย์มหาพุทธ วัดกุมบาซอร์ ชื่นชมกับเมืองกาฐมัณฑุบนเทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot Mountain) นมัสการพระเจดีย์สวยมภูรนารถ ชมพระราชวังแห่งเมืองกาฐมัณฑุ บ้านเทพธิดาเตเลจู ชมกาฐมณฑป อาคารวิหารไม้หลังใหญ่ที่มีวิหารน้อยเรียงรายอยู่รอบเขต ชมพระราชวังหนุมานโดก้า เดินทางสุ่เมืองปักตาปูร์เป็นเมืองมรดกโลกที่มีความงามด้านไม้แกะสลัก ชมพระราชวังแห่งเมืองปักตาปูร์หรือพระราชวัง 55 พระแกที่มีการฉลุลวดลายโป่งแบบอินเดียที่งดงาม ชมวิหารนาตโปลา วิหารที่สูงที่สุดในเนปาล ชมวัดปศุปฏินารถ วัดสำคัญทางศาสนาฮินดู และนำท่านชมวัดพุทธนารถ วัดที่มีเจดีย์ในเนปาล เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดคาเมล

ทัวร์เนปาลโปรโมชั่นราคาถูก 2565-2566/2022-2023

ทัวร์เนปาลหิมาลัย ทัวร์เนปาลโปรโมชั่น2565/2022


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ พร้อมที่จะนำท่านสู่ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก เที่ยวเนปาลราคาถูก ให้ท่านได้เที่ยวเนปาลสัมผัสประเทศเนปาล ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว เช่น เช่น กาฐมาณฑุ ยอดเขาเอเวอร์เรส โปขระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวาสถูปสวะยัมภูนาถ วัดดาบาซินี ยอดเขามัจฉาปูชเร เจดีย์โพธินาถ ยอดเขาซารางก็อต พระราชวังหนุมานโธกา ปักตะปุร์ วัดกุมเภสวอร์ วัดปศุปฏินาถ เมืองปะฏัน ธุลิเขล ระบำเนปาล และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เนปาล

( 1 )
สวยัมภูวนาถ วัดลิง ทัวร์เนปาล2565/2022
เส้นทาง เอเชีย เนปาล
รหัสทัวร์ ANP250-01
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
25,990

ทัวร์เนปาล2565 เที่ยวเนปาล ทัวร์เนปาล4วัน3คืน เที่ยวชมจัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ชม สวยัมภูวนาถ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ เที่ยวเมืองภักตะปุร์ หรือรู้จักกันในนาม เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เยี่ยมชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เที่ยวเมืองนากาก๊อต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้า  ชมจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองปาทัน ตรงใจกลางเมือง เที่ยวย่านถนนทาเมล อิสระช้อปปิ้นเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมือง ชม ปศุปฏินารถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี  เยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิ์นาถ เจดีย์ที่ใหญํที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X