086-3167436 | 086-3621960
090-9464072 | 02-7560334-5
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
7,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์เนปาล2566-2567/2023-2024 แพคเกจทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก เที่ยวเนปาลราคาถูก2566/2023  ทัวร์เนปาล3วัน2คืน ทัวร์เนปาลสงกรานต์2566/2023

เทือกเขาสูงแห่งหิมาลัย ประเทศเนปาล สัมผัสกับทัศนียภาพแสงสีทองส่องประกายบนเทือกเขาสูง ชมเมืองปาทันและวัดสำคัญ 3 แห่ง คือ วัดคราบาฮ์ วัดเจดีย์มหาพุทธ วัดกุมบาซอร์ ชื่นชมกับเมืองกาฐมัณฑุบนเทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot Mountain) นมัสการพระเจดีย์สวยมภูรนารถ ชมพระราชวังแห่งเมืองกาฐมัณฑุ บ้านเทพธิดาเตเลจู ชมกาฐมณฑป อาคารวิหารไม้หลังใหญ่ที่มีวิหารน้อยเรียงรายอยู่รอบเขต ชมพระราชวังหนุมานโดก้า เดินทางสุ่เมืองปักตาปูร์เป็นเมืองมรดกโลกที่มีความงามด้านไม้แกะสลัก ชมพระราชวังแห่งเมืองปักตาปูร์หรือพระราชวัง 55 พระแกที่มีการฉลุลวดลายโป่งแบบอินเดียที่งดงาม ชมวิหารนาตโปลา วิหารที่สูงที่สุดในเนปาล ชมวัดปศุปฏินารถ วัดสำคัญทางศาสนาฮินดู และนำท่านชมวัดพุทธนารถ วัดที่มีเจดีย์ในเนปาล เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดคาเมล

ทัวร์เนปาล 2566-2567 ทัวร์คุณภาพ ราคาโปรโมชั่น


ทัวร์เนปาลหิมาลัย ทัวร์เนปาลโปรโมชั่น2566/2023


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ พร้อมที่จะนำท่านสู่ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก เที่ยวเนปาลราคาถูก ให้ท่านได้เที่ยวเนปาลสัมผัสประเทศเนปาล ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว เช่น เช่น กาฐมาณฑุ ยอดเขาเอเวอร์เรส โปขระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวาสถูปสวะยัมภูนาถ วัดดาบาซินี ยอดเขามัจฉาปูชเร เจดีย์โพธินาถ ยอดเขาซารางก็อต พระราชวังหนุมานโธกา ปักตะปุร์ วัดกุมเภสวอร์ วัดปศุปฏินาถ เมืองปะฏัน ธุลิเขล ระบำเนปาล และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เนปาล

( 3 )
สวยัมภูวนาถ วัดลิง ทัวร์เนปาล2566/2023
เส้นทาง เอเชีย เนปาล
รหัสทัวร์ ANP250-01
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
25,990

ทัวร์เนปาล2566/2023 เที่ยวเนปาล2023 ทัวร์เนปาล4วัน3คืน จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ สวยัมภูวนาถ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดลิง เมืองภักตะปุร์ หรือรู้จักกันในนาม เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา ตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เมืองนากาก๊อต หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้า ทุกท่านสามารถเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัย เมืองปาทัน หรือเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลก ชมปศุปฏินารถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี ชมมหาเจดีย์โพธิ์นาถ เจดีย์ที่ใหญํที่สุดในเนปาล
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ทัวร์เนปาล2566/2023
เส้นทาง เอเชีย เนปาล
รหัสทัวร์ ANP250-02
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
26,990

ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลปีใหม่2023/2024 ทัวร์เนปาล2566/2567 จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ สวยัมภูวนาถ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดลิง  เมืองภักตะปุร์ หรือรู้จักกันในนาม เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา  เยี่ยมชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์  เมืองนากาก๊อต หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล เป็นเมืองที่สามารถชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้า ทุกท่านสามารถเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัย  เมืองปาทัน หรือเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลก จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง ย่านถนนทาเมล อิสระช้อปปิ้นเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมือง
ธันวาคม 2566
29 ธ.ค.-01 เม.ย. วันปีใหม่ / 30 ธ.ค.-02 ม.ค. วันปีใหม่ / 31 ธ.ค.-03 ม.ค. วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
มหาเจดีย์โพธานาถ ทัวร์เนปาล2023
เส้นทาง เอเชีย เนปาล
รหัสทัวร์ ANP241-01
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
28,999

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ทัวร์เนปาล2023/2566 ชมวัดปศุปฏินาถ หรือวัดหลังคาทองคำ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดู ช้อปปิ้งย่านตลาดทาเมล ชมวัดสวยมภูนารถ นมัสการเจดีย์สวยมภูนารถซึ่งถือว่าเจดีย์นี้ เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนปาล นมัสการมหาเจดีย์โพธานาถ วัดนี้มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ชมจัตุรัสภักตะปู ร์ดูร์บาร์ มีประตูทองคำ เป็นทางเข้าไปสู่ลานพระราชวังนาม พระราชวัง 55 พระแกล ชมวัดนายาตะโปลา เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล เยือนเมืองนากาก็อต ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมเทือกเขาหิมาลัย เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในหุบเขากาฐมาณฑุ จากหมู่บ้านนากาก็อต ชมหนุมานโดกา เข้าชมพระไภรวะหรือไภราพดำ ชมวัดกุมารี นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจันดราคีรี ชมวัดภูเลชาวารา ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์หรือวัดบุดทะนิลกัณฑะ
ธันวาคม 2566
29 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2024 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X