086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
12,989 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา: ทัวร์เวียดนามกลางวันแม่2563/2020 ทัวร์เวียดนามกลางพฤษภาคม2563 ทัวร์เวียดนามกลาง มิถุนายน2563 ทัวร์เวียดนามกลางกรกฏาคม2563 ทัวร์เวียดนามกลางสิงหาคม2563 ทัวร์เวียดนามกลางกันยายน2563 ทัวร์เวียดนามกลางตุลาคม2563 ทัวร์เวียดนามกลางพฤศจิกายน2563 ทัวร์เวียดนามกลางปีใหม่2563

ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์ เมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์2563-2564/2020-2021


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการผู้นำด้านการท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามกลางเยือนวัดเทียนมู่ นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน เดินชมตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เที่ยวชมพระราชวังไดโนย สร้างตามความเชื่อแบบจีน เยือนเมืองฮอยอัน ชมบ้านเลขที่101 เป็นบ้านเก่าหลังแรกของฮอยอัน ชมสะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว สนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร ชมสะพานสีทอง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ชมสะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆและอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เวียดนามกลาง

( 36 )
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN130-12
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามราคาถูก เยือนเมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม ชมสะพานแห่งความรัก ชมสะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ที่แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลส์ สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก ชมสะพานสีทอง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เดินเล่นตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง เที่ยวเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ชมสะพานญี่ปุ่น ขอพรศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน เยี่ยมชมบ้านเลขที่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน
เมษายน 2563
04-06 / 10-12 / 11-13 / 17-19 /
พฤษภาคม 2563
01-03 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 พ.ค.-01 มิ.ย. /
มิถุนายน 2563
05-07 / 06-08 / 12-14 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 /
กรกฎาคม 2563
03-05 / 04-06 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 / 27-29 / 31 ก.ค.-02 ส.ค. /
สิงหาคม 2563
01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31 /
กันยายน 2563
04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN123-05
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามราคาถูก เที่ยวชมเมืองเว้ เป็นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม ชมวัดเจดีย์เทียนหมู่เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ชมพระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ เพลิดเพลินกับการซื้อของที่ตลาดดองบา ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของแม่น้ำหอม ชมเมืองโบราณฮอยอัน เมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น ชมจั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูล นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน ชมสะพานมังกร นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง แวะชมสวนดอกไม้ เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส เยี่ยมชมสะพานทอง ตะลุยสวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ เที่ยวชมเมืองดานัง เยี่ยมชมวัดหลินอึ๋ง เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-01 มี.ค. / 29 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 / 28-30 /
เมษายน 2563
04-06 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN138-19
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนาม2563/2020 เยี่ยมชมเมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เที่ยวชมวัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม7ชั้น ช้อปปิ้งตลาดดองบา ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เยี่ยมชมพระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ล่องเรือกระด้ง ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น เยือนเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ชมสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น ขอพรศาลเจ้าโบราณ ชมสะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ชมสะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง ชมสะพานสีทอง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ชมหาดหมีเค เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง
มีนาคม 2563
04-07 / 08-11 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนาม 2020
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN133-24
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
10,888

ทัวร์เวียดนามราคาถูก ทัวร์เวียดนาม2020/2563 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวชมเมืองดานัง เที่ยวชมสะพานมังกร เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ เที่ยวชมเมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอันทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น เดินชมเมืองโบราณฮอยอันเที่ยวชมวัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเที่ยวชมสะพานญี่ปุ่น อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ สัมผัสเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม เดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-02 มี.ค. / 29 ก.พ.-03 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-09 / 07-10 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN133-21
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,888

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามราคาถูก ทัวร์เวียดนาม2020/2563 เที่ยวชมวัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองเว้ ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ เที่ยวชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้งสักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร ล่องเรือมังกร หรือเรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
01-04 / 03-06 / 04-07 / 06-09 / 07-10 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN127-03
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามราคาถูก เที่ยวเมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ ชมวัดเทียนมู่ โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง8เหลี่ยมแบบจีน เดินเล่นตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมพระราชวังไดโน้ย เยือนเมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตะลุยบานาฮิลล์ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park เที่ยวชมโซนสวนดอกไม้ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม เดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ เยี่ยมชมวัดหลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เยี่ยมชมเมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน เยี่ยมชมสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น ชมสะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ ช้อปปิ้งในตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย
มีนาคม 2563
13-16 / 14-17 / 23-26 / 26-29 /
เมษายน 2563
09-12 / 18-21 / 25-28 /
พฤษภาคม 2563
21-24 / 29 พ.ค.-01 มิ.ย. /
มิถุนายน 2563
06-09 / 11-14 / 20-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN130-14
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามราคาถูก เยี่ยมชมเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ชมสะพานญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ขอพรศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน ชมบ้านเลขที่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ เที่ยวเมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ที่แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ชมสะพานมังกร ซึ่งสะพานแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำคล้ายๆสิงคโปร์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลส์ ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ชมสะพานสีทอง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ
เมษายน 2563
13-15 / 18-20 / 24-26 /
พฤษภาคม 2563
04-06 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 30 พ.ค.-01 มิ.ย. /
มิถุนายน 2563
06-08 / 20-22 / 27-29 /
กรกฎาคม 2563
05-07 / 11-13 / 18-20 / 26-28 /
สิงหาคม 2563
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 /
กันยายน 2563
05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 /
ตุลาคม 2563
02-04 / 03-05 / 11-13 / 16-18 / 21-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN130-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม2563/2020 ชมสะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ ชมสะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าเที่ยวบาน่าฮิลส์ เที่ยวชมสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ชมสะพานสีทอง เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ2ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด เดินเที่ยวตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง เยี่ยมชมเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ชมสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ถ่ายรูปหาดมีเค เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง
มีนาคม 2563
13-15 / 21-23 /
เมษายน 2563
04-06 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 สงกรานต์2020 / 13-15 สงกรานต์2020 / 14-16 สงกรานต์2020 / 15-17 สงกรานต์2020 / 30 เม.ย.-02 พ.ค. วันแรงงาน /
พฤษภาคม 2563
02-04 / 03-05 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN123-01
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,555

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เยือนเมืองเว้ เป็นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม เพลิดเพลินกับการซื้อของที่ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของแม่น้ำหอม ชมวัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ชมพระราชวังโบราณ เที่ยวเมืองฮอยอัน สนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง ชมเมืองโบราณฮอยอัน เมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมจั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูล เยี่ยมชมเมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม เที่ยวชมบานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง แวะชมสวนดอกไม้ เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ชมวิวแห่งใหม่สะพานทอง ตะลุยสวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ เดินเที่ยวและช้อปปิ้งในตลาดฮาน ชมสะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ เยี่ยมชมวัดหลินอึ๋ง เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29 /
เมษายน 2563
03-06 / 04-07 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN122-09
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนาม2563/2020 เที่ยวชมเมืองเว้ เป็นมรดกโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตโบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน เดินเล่นตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง เที่ยวชมเจดีย์เทียนมู่ เยี่ยมชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop ชมสะพานสีทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮิลล์ สักการะวัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
11-14 / 20-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X