086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
12,989 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา: ทัวร์เวียดนามเหนือพฤษภาคม2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือมิถุนายน2563/2020 ทัวร์เวียดนามเหนือกรกฏาคม2563/2020 ทัวร์เวียดนามเหนือสิงหาคม2563/2020 ทัวร์เวียดนามเหนือกันยายน2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือตุลาคม2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือพฤศจิกายน2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือธันวาคม2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือปีใหม่2563/2020

ทัวร์เวียดนามเหนือราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานสิปัน นิงห์บิงห์2562-2563/2019-2020


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการผู้นำด้านการท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือเยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ในจังหวัดลาวไก ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อและใหญ่ที่สุดในซาปา เดินตลาดพื้นเมืองซาปา เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้งดำ นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการขนานนามว่าหลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานที่เชื่อมริมฝั่งกับเกาะเนินหยก ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหง็อกเซิน ช็อปปิ้งย่านถนน36สาย ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะกรรมประจำชาติของประเทศเวียดนามและอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เวียดนามเหนือ

( 26 )
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN141-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามราคาถูก เยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ในจังหวัดลาวไก ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อและใหญ่ที่สุดในซาปา เดินตลาดพื้นเมืองซาปา เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้งดำ นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการขนานนามว่าหลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานที่เชื่อมริมฝั่งกับเกาะเนินหยก ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหง็อกเซิน ช็อปปิ้งย่านถนน36สาย ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะกรรมประจำชาติของประเทศเวียดนาม
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 /
เมษายน 2563
03-05 / 10-12 / 13-15 สงกรานต์2020 / 17-19 / 20-22 / 24-26 /
พฤษภาคม 2563
01-03 / 04-06 /
มิถุนายน 2563
03-05 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN123-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามราคาถูก เที่ยวเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า หรือถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน36สายเก่า ชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เยือนจัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนาม คาราวะสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ เข้าชมบ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโต ชมวัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย
มีนาคม 2563
20-22 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN138-10
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,989

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เยือนเมืองฮานอย เที่ยวชมทะเลสาบตะวันตก เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ชมวันเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต เยี่ยมชมอ่าวฮาลอง ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองเบย์ ชมHALONG PARK นั่งกระเช้าเพื่อข้ามอ่าวฮาลอง เพลิดเพลินกับการนั่งรถรางหรือขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel เพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลอง ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงาม เที่ยวชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและข้างๆศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ อิสระช้อบปิ้งถนน36สาย เที่ยวชมเมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
มีนาคม 2563
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 /
เมษายน 2563
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 เม.ย.-01 พ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN141-04
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามเหนือ เยี่ยมชมเมืองนิงบิงห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฮานอยใกล้กับชายแดนจีน ล่องเรือนิงบิงห์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนและถ้ำหินปูนที่สวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาและแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกัน เยือนเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ล่องเรือชมความงดงามดั่งภาพวาดของธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยมากมาย ชมหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง นั่งกระเช้าสองชั้น Sun Wheel เป็นกระเช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ SUN WORLD HALONG COMPLEX ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะกรรมประจำชาติของประเทศเวียดนาม ชมวัดเฉินกว๊อก เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบไฮโต เที่ยวชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ช็อปปิ้งย่านถนน 36 สาย ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย
มีนาคม 2563
18-20 / 25-27 /
เมษายน 2563
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 เม.ย.-01 พ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN138-13
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,555

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามราคาถูก เยือนเมืองซาปา เมืองเล็กๆที่อากาศดีและเงียบสงบ ชมน้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา เยี่ยมชมตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่าหลังคาแห่งอินโดจีน เที่ยวเมืองลาวไก เดินเล่นตลาดก๊กเลี๊ยว เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน เยี่ยมชมเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ชมวัดหงอกเซิน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 /
เมษายน 2563
03-05 / 10-12 สงกรานต์2020 / 17-19 / 24-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN138-11
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,989

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เที่ยวเมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ อากาศดีและเงียบสงบ ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา ชมตลาดซาปา นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน เที่ยวเมืองฮานอย อิสระช้อปปิ้งย่านถนน 36 สาย เยี่ยมชมเมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง เยือนเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ล่องเรือชมฮาลองเบย์ ชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก
มีนาคม 2563
01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29 มี.ค.-01 เม.ย. /
เมษายน 2563
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN141-05
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,888

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามราคาถูก เยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่ เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อและใหญ่ที่สุดในซาปา นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองฮานอย ช็อปปิ้งย่านถนน36สาย เยี่ยมชมเมืองนิงบิงห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฮานอยใกล้กับชายแดนจีน ล่องเรือนิงบิงห์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนและถ้ำหินปูนที่สวยงาม เที่ยวเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ล่องเรือชมความงดงามดั่งภาพวาดของธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยมากมาย เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง ที่จะสร้างแพเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล
มีนาคม 2563
22-25 / 29 มี.ค.-01 เม.ย. /
เมษายน 2563
05-08 / 12-15 /
พฤษภาคม 2563
31 พ.ค.-03 มิ.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนาม 2020
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN133-23
จำนวนวันเดินทาง 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
11,888

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามราคาถูก ทัวร์เวียดนาม2020/2563 ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ สัมผัสธรรมชาติกับยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์นั่งกระเช้า 2 ชั้นเพื่อข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY ชมวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง เที่ยวชมสวนดอกไม้ญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการนั่งรถราง  หรือขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel เพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบค่ำ หรือชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปกรรมประจำชาติ เที่ยวชมวัดไบ่ดิงห์ วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน พื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน
กุมภาพันธ์ 2563
29 ก.พ.-04 มี.ค. /
มีนาคม 2563
01-05 / 02-06 / 03-07 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 28 มี.ค.-01 เม.ย. / 29 มี.ค.-02 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN122-17
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามราคาถูก เที่ยวชมกรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่สำคัญต่างๆ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เดินช้อปปิ้งย่านตลาดซาปา เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา เที่ยวชมน้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา ชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เที่ยวชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย เดินข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัดหง๊อกเซิน
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
06-09 / 13-16 /
เมษายน 2563
03-06 / 10-13 / 12-15 สงกรานต์2020 / 17-20 / 24-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN122-36
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เยี่ยมชมกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ แวะถ่ายรูปด้านหน้าวัดหง๊อกเซิน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ อิสระช้อปปิ้งถนน36สาย เยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา ชมน้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน ชมสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ.-02 มี.ค. /
มีนาคม 2563
07-10 / 14-17 / 21-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X