086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
12,989 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา: ทัวร์เวียดนามเหนือพฤษภาคม2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือมิถุนายน2563/2020 ทัวร์เวียดนามเหนือกรกฏาคม2563/2020 ทัวร์เวียดนามเหนือสิงหาคม2563/2020 ทัวร์เวียดนามเหนือกันยายน2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือตุลาคม2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือพฤศจิกายน2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือธันวาคม2563/2020  ทัวร์เวียดนามเหนือปีใหม่2563/2020

ทัวร์เวียดนามเหนือราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานสิปัน นิงห์บิงห์2562-2563/2019-2020


บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการผู้นำด้านการท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือเยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ในจังหวัดลาวไก ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อและใหญ่ที่สุดในซาปา เดินตลาดพื้นเมืองซาปา เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้งดำ นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการขนานนามว่าหลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานที่เชื่อมริมฝั่งกับเกาะเนินหยก ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหง็อกเซิน ช็อปปิ้งย่านถนน36สาย ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะกรรมประจำชาติของประเทศเวียดนามและอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เวียดนามเหนือ

( 12 )
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN141-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888

ทัวร์เวียดนาม2563 เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามราคาถูก เยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ในจังหวัดลาวไก ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อและใหญ่ที่สุดในซาปา เดินตลาดพื้นเมืองซาปา เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้งดำ นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการขนานนามว่าหลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานที่เชื่อมริมฝั่งกับเกาะเนินหยก ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหง็อกเซิน ช็อปปิ้งย่านถนน36สาย ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะกรรมประจำชาติของประเทศเวียดนาม
มิถุนายน 2563
03-05 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN141-05
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,888

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามราคาถูก เยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่ เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อและใหญ่ที่สุดในซาปา นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองฮานอย ช็อปปิ้งย่านถนน36สาย เยี่ยมชมเมืองนิงบิงห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฮานอยใกล้กับชายแดนจีน ล่องเรือนิงบิงห์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนและถ้ำหินปูนที่สวยงาม เที่ยวเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ล่องเรือชมความงดงามดั่งภาพวาดของธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยมากมาย เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง ที่จะสร้างแพเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN130-58
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เยือนเมืองซาปา ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ถ่ายรูปกับโบสถ์ซาปา เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา นั่งรถไฟเมืองซาปา ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันโดยกระเช้าไฟฟ้า ชมหมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได เยือนเมืองฮานอย ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง เดินชืลๆที่ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ชมสุสานโฮจิมินห์ เยี่ยมชมเมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ล่องเรือนิงห์บิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง สักการะวัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN127-08
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 ล่องเรือฮาลองบก ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น เที่ยวเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหล ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปกรรมประจำชาติ ล่องเรือชมความงดงามของฮาลองเบย์ เข้าชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม เที่ยวเมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมวัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ช้อบปิ้งถนน36สาย ชมด้านนอกสุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารสุสานของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์
มิถุนายน 2563
04-07 / 18-21 / 25-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN122-07
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เยี่ยมชมกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา ชมน้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน ลงเรือพายล่องฮาลองบก ชมทัศนีย์ภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก อิสระช้อปปิ้งถนน36สาย
กรกฎาคม 2563
04-07 / 26-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN130-09
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เที่ยวเมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้น ชมภูเขาฮามรอง หรือภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต เที่ยวชมยอดเขาฟานซิปัน ชมหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ชมเมืองฮานอย ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน36สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท เที่ยวเมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์
มิถุนายน 2563
06-10 / 11-15 / 19-23 / 24-28 /
กรกฎาคม 2563
01-05 / 03-07 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29 / 30 ก.ค.-03 ส.ค. /
สิงหาคม 2563
01-05 / 06-10 / 08-12 / 13-17 / 20-24 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. /
กันยายน 2563
03-07 / 05-09 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 26-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN130-08
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เที่ยวเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ช้อปปิ้งฮาลองไนท์มาร์เก็ต ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ สัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ภายในถ้ำงดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ เยือนเมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง เยี่ยมชมเมืองฮานอย ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง เที่ยวชมเมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้น ชมหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา เยี่ยมชมภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา ชมความงามของยอดเขาฟานซิปัน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมสะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ถ่ายรูปด้านหน้าที่ สุสานโฮจิมินห์
มิถุนายน 2563
03-07 / 10-14 / 17-21 /
กรกฎาคม 2563
03-07 / 08-12 / 22-26 / 24-28 /
สิงหาคม 2563
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 /
กันยายน 2563
09-13 / 16-20 / 23-27 / 30 ก.ย.-04 ต.ค. /
ตุลาคม 2563
07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN127-09
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 สัมผัสการ ล่องเรือฮาลองบก ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ชมถ้ำตำก๊อก เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ เยือนเมืองซาปา เคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ชมโบสถ์หินซาปา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน มองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมสะพานแก้วมังกรเมฆ เที่ยวเมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ชมด้านนอกสุสานโฮจิมินห์ ชมวัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมวัดหง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่
มิถุนายน 2563
06-10 / 20-24 / 27 มิ.ย.-01 ก.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN130-06
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามราคาถูก เที่ยวเมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ล่องเรือนิงห์บิงห์หรือฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นสถานที่บรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว เยือนเมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้น ชมหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมสะพานแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของซาปา เป็นสะพานแก้วที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ณ ตอนนี้ ชมน้ำตกสีเงิน นั่งรถไฟเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมสะพานแสงอาทิตย์ เลือกซื้อสินค้าบนถนน36สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
มิถุนายน 2563
03-06 / 04-07 / 05-08 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-29 /
กรกฎาคม 2563
04-07 / 05-08 / 17-20 / 25-28 /
สิงหาคม 2563
06-09 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-31 /
กันยายน 2563
04-07 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN133-05
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,888

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เที่ยวเมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน ชมวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้360องศา พิชิตยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเลส3เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน ชมสะพานแก้วมังกรเมฆ ชมน้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในซาปา ชมโบสถ์ซาปา เดินเที่ยวชมตลาดของเมืองซาปา เยือนเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล นั่งกระเช้า2ชั้นข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY เที่ยวชมสวนดอกไม้ญี่ปุ่น นั่งรถรางหรือขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ ชมวัดไบ่ดิงห์ วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ล่องฮาลองบก หนึ่งในภูมิทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดนิงห์บิงห์ ล่องเรือ ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหง่านรายล้อมอยู่มากมาย ตื่นตากับการพายเรือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะพิเศษคือการพายโดยใช้เท้าถีบ
มิถุนายน 2563
04-08 / 12 มิ.ย.-16 ก.พ. / 20-24 / 27 มิ.ย.-01 ก.ค. /
กรกฎาคม 2563
08-12 / 15-19 / 24-28 /
สิงหาคม 2563
07-11 / 14-18 / 21-25 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. /
กันยายน 2563
04-08 / 16-20 / 23-27 / 30 ก.ย.-04 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X