086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
11,999 บาท
19,888 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE (230366)


เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
14,888 บาท


ทัวร์เอเชีย ทัวร์เอเชียราคาถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊าราคาถูก ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ทัวร์บรูไน ทัวร์บรูไนราคาถูก ทัวร์เขมร ทัวร์เขมรราคาถูก ทัวร์ฟิลิปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์ราคาถูก ทัวร์อินโด-บาหลี ทัวร์อินโด-บาหลีราคาถูก ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก  ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคาถูก ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ธิเบต ทัวร์ธิเบตราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 

ทัวร์เอเชีย ทัวร์เอเชียราคาถูก2565-2566/2022-2023

เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊า พม่า เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์เอเชีย แพ็คเกจทัวร์เอเชียซึ่งประกอบไปด้วย ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์บรูไน ทัวร์เขมร ทัวร์ฟิลิปินส์ ทัวร์อินโด-บาหลี ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ธิเบต ทัวร์ไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสทัวร์หลากหลาย รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เอเชีย

( 185 )
เทพทันใจ ทัวร์ไหว้พระพม่า2565
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-03
จำนวนวันเดินทาง 1วัน
ราคาเริ่มต้น
3,999

ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์ไหว้พระพม่า1วัน เที่ยวพม่า1วัน2565/2022 นมัสการเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
มกราคม 2566
29-29 /
กุมภาพันธ์ 2566
05-05 / 12-12 / 17-17 / 26-26 /
มีนาคม 2566
05-05 / 12-12 / 17-17 / 19-19 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์มาเลเซีย2565/2022
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML102-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2565/2022 นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ชมวัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ เยือนนครกัวลาลัมเปอร์ นมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู ถ่ายรูปกับปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้างซูเรียเคแอลซีซี แวะถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า เที่ยวชมเมืองปุตราจายา ชมมัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
มกราคม 2566
27-29 /
กุมภาพันธ์ 2566
03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 /
มีนาคม 2566
03-05 / 04-06 / 10-12 / 17-19 / 24-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์เขมร2565/2022
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB151-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999

ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร2565/2022 เที่ยวนครวัดนครธม2565 สักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชมปราสาทเขาพนมบาแค็ง เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย ชม ปราสาทบันทายสรี  เมืองพระนครธม เข้าชม ปราสาทบายน สัมผัสรอยยิ้มบาย ชมปราสาทตาพรหม  สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา เที่ยวชมมหาปราสาทนครวัดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์มาเลเซีย2565/2022
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML102-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2565/2022-2566/2023 ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ผ่านชมมัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ชมตึกปิโตรนัส สัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้างซูเรียเคแอลซีซี นั่งกระเช้าขึ้นสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND ชมวัดชินสวี ถ่ายรูปและนมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู เที่ยวชมเมืองปุตราจายา ชมมัสยิดสีชมพู ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
กุมภาพันธ์ 2566
11-13 / 18-20 / 25-27 /
มีนาคม 2566
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 /
เมษายน 2566
01-03 / 06-08 / 12-14 / 13-15 วันสงกรานต์ / 14-16 วันสงกรานต์ / 15-17 วันสงกรานต์ / 22-24 / 29 เม.ย.-01 พ.ค. /
พฤษภาคม 2566
05-07 / 13-15 / 22-22 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN133-09
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ดาลัด ทัวร์เวียดนาม2566/2023 เที่ยวเมืองดาลัด เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนาม เยี่ยมชมพระราชวังเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด เที่ยวชมโบสถ์โดเมนเดมารี เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ถ่ายรูปเช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินอยู่ริมกับทะเลสาบ Xuan Huong Lake เดินชมถนนคนเดินเมืองดาลัด ตะลุยสวนไฮเดรนเยียเมืองดาลัด ถ่ายรูปคู่กับทุ่งดอกไฮเดรนเยียที่เบ่งบานสะพรั่งอยู่เต็มพื้นที่ตลอดทั้งปี ถ่ายรูปที่จุดเช็คอินยอดนิยม Café Green Hill นั่งกระเช้าเพื่อเข้าไปเที่ยวชมวัดตั๊กลัม สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการนั่งรถราง Roller Coaster ชมและสัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ชมเจดีย์มังกร เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม
กุมภาพันธ์ 2566
06-08 / 10-12 / 17-19 / 20-22 /
มีนาคม 2566
03-05 / 17-19 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์มาเลเซีย2565/2022
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML101-02
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2565/2022 ข้ามสะพานปีนัง ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากัน เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมย่าน PENANG STREET ART ชื่นชมผลงานศิลปะ เยือนปีนังฮิลล์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตา ชมวัดไชยมังคลาราม ขึ้นสู่ยอดเขา GENTING HIGHLAND มหานครแห่งความบันเทิงกลางม่านหมอก ชมความอลังการของพระราชวังอิสตาน่าเนอการ่า เที่ยวชมจัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย ชมอาคารสุลต่านอับดุลซามัด ถ่ายภาพตึก TWIN TOWER PETRONAS ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เที่ยวเมืองใหม่ปุตราจาย่า ชมความสวยงามตระการตาของสีกุหลาบ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทัวร์พม่า2565/2566
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-02
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์พม่า2วัน1คืน ทัวร์พม่า2565/2566 ทัวร์ไหว้พระพม่า เที่ยวเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะ เจดีย์ไจ๊กะส่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น
กุมภาพันธ์ 2566
02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 /
มีนาคม 2566
02-03 / 09-10 / 23-24 / 26-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ทัวร์ดาลัด2023
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN122-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ดาลัด2566/2023 เที่ยวดาลัดราคาถูก เข้าชม Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่2ของเวียดนาม ชมความสวยงามของสวนแห่งแสงที่ดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูง ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน ชมน้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม สนุกสนานกับการนั่ง ROLLER COASTER ชมเจดีย์มังกร ชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ เที่ยวชมโบสถ์โดเมนเดมารี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ถ่ายรูปเช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน ชมวิวทะเลสาบซวนฮวาง
กุมภาพันธ์ 2566
06-08 / 08-10 / 13-15 / 20-22 / 22-24 / 24-26 /
มีนาคม 2566
08-10 / 10-12 / 13-15 / 15-17 / 17-19 / 22-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์เวียดนามใต้2023 ทะเลทรายมุยเน่
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN133-08
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนาม เที่ยวเวียดนาม2023/2566 เที่ยวเมืองมุยเน่ เยี่ยมชมลำธารนางฟ้า หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม ซึ่งจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะของน้ำมานานวัน จนเป็นร่องกว้างกว่า 20 เมตร ชมทะเลทรายแดง เกิดเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง มองเห็นเป็นสีแดง ชมทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ได้รับสมญานามว่าเป็นซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เยือนเมืองดาลัด ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนาม ถ่ายรูปเช็คอินจัตุรัสลามเวียน สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการนั่งรถราง ชมและสัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ถ่ายรูปที่จุดเช็คอินยอดนิยม Café Green Hill เที่ยวชมวัดตั๊กลัม เดินเล่นถนนคนเดินเมืองดาลัด เยี่ยมชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
กุมภาพันธ์ 2566
03-05 / 13-15 / 24-26 / 27 ก.พ.-01 มี.ค. /
มีนาคม 2566
06-08 / 10-12 / 13-15 / 20-22 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
สวนไฮเดรนเยีย ทัวร์เวียดนาม2566
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN130-04
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,990

เที่ยวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนาม2566/2023 เที่ยวเมืองดาลัด เป็นเมืองในจังหวัดเลิมด่ง ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม แวะเช็คอินกรีน ฮิลส์ คาเฟ่ คาเฟ่สุดขอเมืองดาลัด มีมุมถ่ายภาพให้ สัมผัสอากาศหนาวเย็น สนุกสนานกับการถ่ายภาพ เที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด เดินเล่นดาลัดไนท์มาร์เก็ต เยือนทุ่งไฮเดรนเยีย อีกหนึ่งทุ่งดอกไม้ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกัน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเห็นวิวของเมืองดาลัดแบบ 360 องศา เยี่ยมชมวัดตั๊กลัม วัดพุทธนิกายเซนแห่งดาลัด นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา เยี่ยมชมสวนดอกไม้เฟรชการ์เดน ชมโบสถ์สีชมพู ถ่ายรูปกับทะเลสาบซวนเฮือง กล่าวว่าดาลัดคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด
มกราคม 2566
30 ม.ค.-01 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2566
03-05 / 08-10 / 22-24 /
ธันวาคม 2566
30 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง
ดินแดนแห่งเทพนิยาย ที่เด็กๆ ทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะมา
พระธาตุอินทร์แขวน
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน
วัดหวังต้าเซียน
เยือนฮ่องกง ขอพระเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
โซลทาวเวอร์ Seoul Tower
หอคอยนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งกรุงโซล
บาน่าฮิลล์
บาน่าฮิลล์ สถานตากอากาศแห่งเมืองดานัง
วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว
เที่ยววังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ กุ้ยหลินเมืองลาว
เกาะสวรรค์บาหลี
อีกหนึ่งในสถานที่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่าที่ใด
Universal Studio Singapore
พบกับเครื่องเล่น Tranformers, Shrek 4D Adventure และอื่นๆอีกมากมาย

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X