086-3167436 | 086-3621960
090-9464072 | 02-7560334-5
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
7,999 บาท


ทัวร์เอเชีย ทัวร์เอเชียราคาถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊าราคาถูก ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ทัวร์บรูไน ทัวร์บรูไนราคาถูก ทัวร์เขมร ทัวร์เขมรราคาถูก ทัวร์ฟิลิปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์ราคาถูก ทัวร์อินโด-บาหลี ทัวร์อินโด-บาหลีราคาถูก ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก  ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคาถูก ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ธิเบต ทัวร์ธิเบตราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 

ทัวร์เอเชีย 2566-2567 ทัวร์คุณภาพ ราคาโปรโมชั่น


เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊า พม่า เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์เอเชีย แพ็คเกจทัวร์เอเชียซึ่งประกอบไปด้วย ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์บรูไน ทัวร์เขมร ทัวร์ฟิลิปินส์ ทัวร์อินโด-บาหลี ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ธิเบต ทัวร์ไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสทัวร์หลากหลาย รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เอเชีย

( 317 )
ทัวร์พม่า2วัน1คืน
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM122-01
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
6,990

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2วัน1คืน ทัวร์พม่าราคาถูก2023 ทริปมหามงคล เสริมทรัพย์ไหว้พระจัดเต็ม มูครบ รวยก่อนใคร ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ นมัสการ วัดงาทัตจี  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของพม่า  สักการะพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์  กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ขอพรแม่ยักษ์ ผู้ปกป้องดูแลเจดีย์ ชมพระเจดีย์โบตาทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ขอพรจาก เทพกระซิบ 
ธันวาคม 2566
16-17 / 23-24 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
พระเจดีย์เยเลพญา2023/2024
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM113-02
จำนวนวันเดินทาง 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023 ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์หงสาวดี เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ชมเจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ขอพรแม่ยักษ์ สู่เมืองสิเรียม ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา เมนูพิเศษ BUFFET HOT POT CITY นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
ธันวาคม 2566
10-11 / 16-17 /
มกราคม 2567
01-02 / 06-07 / 13-14 / 20-21 /
กุมภาพันธ์ 2567
25-26 /
มีนาคม 2567
03-10 / 23-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ทัวร์ไหว้พระพม่า2023 วัดหง้าทัตจี
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM122-02
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
7,490

ทัวร์พม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า เที่ยวพม่า2023/2566 ชมเจดีย์เยเลพญา Yele Paya หรือคนพม่าเรียกเจ๊าตันเยเลพญา  เจดีย์ไจ๊เค้า เป็นเจดีย์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ขอเทพทันใจไจ๊เค้า ว่ากันว่าเป็นองค์เทพทันใจ กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ชมพระเจดีย์โบตาทาวน์   ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระ เจดีย์ชเวดากอง สักการะขอพรจาก เทพทันใจ ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี  นมัสการ วัดงาทัตจี  สักการะพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ช็อปปิ้ง (ตลาดโบโจ๊ก) 
ธันวาคม 2566
16-17 / 23-24 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ทัวร์นครวัด นครธม2566/2023
เส้นทาง เอเชีย กัมพูชา
รหัสทัวร์ ACB152-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,888

ทัวร์เขมร ทัวร์นครวัด2566/2023 ทัวร์นครวัดรถตู้2023/2566 เสียมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด พบกับปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ช้อปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ  พิเศษ ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำอัปสรา สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านาน ล่องเรือ ณ โตนเลสาบหรือ ทะเลสาปโตนเล  แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพนมบาแค็ง 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ทัวร์มาเลเซีย2565/2022
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML102-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2565/2022 นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ชมวัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ เยือนนครกัวลาลัมเปอร์ นมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู ถ่ายรูปกับปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้างซูเรียเคแอลซีซี แวะถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า เที่ยวชมเมืองปุตราจายา ชมมัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ธันวาคม 2566
30 ธ.ค.-01 ม.ค. โปร 9999 / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. โปร 9999 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ทัวร์มาเลเซีย2565/2022
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML102-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2565/2022-2566/2023 ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ผ่านชมมัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ชมตึกปิโตรนัส สัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้างซูเรียเคแอลซีซี นั่งกระเช้าขึ้นสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND ชมวัดชินสวี ถ่ายรูปและนมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู เที่ยวชมเมืองปุตราจายา ชมมัสยิดสีชมพู ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ธันวาคม 2566
09-11 / 16-18 / 23-25 / 27-29 / 28-30 / 29-31 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ทัวร์เขมร2566/2023
เส้นทาง เอเชีย กัมพูชา
รหัสทัวร์ ACB151-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คิน
ราคาเริ่มต้น
8,888

ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร2023 ทัวร์นครวัด2566 เที่ยวเขมร2023 ทัวร์เขมรรถตู้2023/2566 สักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) เที่ยวโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ แวะชมปราสาทเขาพนมบาแค็ง แวะชม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก เข้าชม ปราสาทบายน เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมร ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร  ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ทัวร์ลาว2023/2566
เส้นทาง เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ ALAO135-01
จำนวนวันเดินทาง 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว2023/2566 เที่ยวลาวนั่งรถ ทัวร์ลาวราคาถูก เวียงจันทน์  ไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ วังเวียง เช็คสะพานสีฟ้า เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน Option tour ล่องเรือแม่น้ำซองหลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช  พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้งตลาดมืด พิเศษ เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง
ธันวาคม 2566
21-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
เวียดนาม
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN124-03
จำนวนวันเดินทาง 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,666

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม2023 ทัวร์บานาฮิลล์ สู่เมืองฮอยอัน สู่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ เมืองโบราณฮอยอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรม สู่เขาบานาฮิลล์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ อิสระเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวบนบานา ฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส สะพานมือทองคำ สวนดอกไม้ โรงไวน์ ปราสาทจันทรา สวนสนุก Fantasy Park สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลิ๋นอึ๋ง ร้านสามสมบัติ (ไข่มุก) ร้านกาแฟ Palm Beach ร้านคาเฟ่  Son Tra Marina Cafe หาดหมีเคว สวน Apec ร้านเยื่อไผ่ สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก โบสถ์สีชมพู ตลาดฮาน 
ธันวาคม 2566
12-15 / 19-22 / 21-24 / 26-29 / 27-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
pro
เส้นทาง เอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ AHK41-02
จำนวนวันเดินทาง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง2023 ทัวร์วัดเเชกงหมิว ชมสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เมืองฮ่องกง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย นั่งกระเช้านองปิง360องศา  วัดหว่องไทซิน ขอพรเทพเจ้าด้ายแดง เพทเเห่งจันทรา วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ เป็นหนึ่งวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง ช้อปปิ้งร้านเครื่องประดับบารมีและร้านหยกจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
ธันวาคม 2566
09-11 / 11-13 / 13-15 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง
ดินแดนแห่งเทพนิยาย ที่เด็กๆ ทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะมา
พระธาตุอินทร์แขวน
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน
วัดหวังต้าเซียน
เยือนฮ่องกง ขอพระเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
โซลทาวเวอร์ Seoul Tower
หอคอยนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งกรุงโซล
บาน่าฮิลล์
บาน่าฮิลล์ สถานตากอากาศแห่งเมืองดานัง
วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว
เที่ยววังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ กุ้ยหลินเมืองลาว
เกาะสวรรค์บาหลี
อีกหนึ่งในสถานที่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่าที่ใด
Universal Studio Singapore
พบกับเครื่องเล่น Tranformers, Shrek 4D Adventure และอื่นๆอีกมากมาย

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X