086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335

ทัวร์ยุโรป MONO ITALY


เดินทาง ธ.ค.
39,900 บาท
51,900 บาท
93,900 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก เที่ยวโครเอเชีย แพ็คเกจทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย ราคา ทัวร์โครเอเชีย ราคาถูก ทัวร์โครเอเชีย 2562 ทัวร์โครเอเชียพฤษภาคม2562 ทัวร์โครเอเชียมิถุนายน2562 ทัวร์โครเอเชียกรกฏาคม 2562 ทัวร์โครเอเชียสิงหาคม2562 ทัวร์โครเอเชียกันยายน2562 ทัวร์โครเอเชีย ตุลาคม 2562 ทัวร์โครเอเชียพฤศจิกายน2562, ทัวร์โครเอเชียธันวาคม2562,ทัวร์โครเอเชีย ปีใหม่2562 ,ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์2562,ทัวร์โครเอเชียมกราคม2562,ทัวร์โครเอเชียกุมภาพันธ์2562,ทัวร์โครเอเชียมีนาคม2562

นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า ถ้าที่สวยที่สุดในยุโรปและชมความแปลกของปลามนุษย์ (Human fish) ชมทัศนียภาพของทะเลสาบเบรดที่งดงามยิ่ง ชมปราสาทเมืองเก่า สะพานมังกร ศาลาว่าการเมือง มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส ที่เมืองลุบเบลียน่า ถ่ายรูปที่ระลึกกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปชมธรรมชาติอันสวยงาม ท้องทะเลสีน้ำเงินคราม อาหารการกินแบบพื้นเมือง วัฒนธรรมประเพณีแบบท้องถิ่น มีสถาปัตยกรรมโบราณที่มีคุณค่าอายุนับพันปี จนทำให้ประเทศโครเอเชียได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก

โครเอเชีย มีสถานที่เป็นมรดกโลก (World Heritage) ทั้งหมด 7 แห่ง โดยมีทั้งมรดกโลกเชิงวัฒนธรรม และมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนทีใดในโลกมรดกโลกทั้ง 7 แห่งได้แก่


ทัวร์โครเอเชียราคาถูก 2562-2563/2019-2020

ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก เที่ยวโครเอเชีย แพ็คเกจทัวร์โครเอเชีย ให้ท่านได้สัมผัสประเทศโครเอเชีย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ได้แก่ ซาเกรบ พลิตวิเซ่  ซาดาร์  ชีบินิค โทรเกียร์ สปลิต เกาะคอร์ชูล่า เนอุม สตอน ดูบรอฟนิค คาฟถัต

ทัวร์โครเอเชีย

( 4 )
ทัวร์ยุโรปโครเอเซีย2020/2563
เส้นทาง ยุโรป โครเอเชีย
รหัสทัวร์ AEU88-44
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
43,999

ทัวร์ยุโรป2020 ทัวร์โครเอเซีย2020/2563 ทัวร์ยุโรปราคาถูก2020 เที่ยวโอพาเทีย อยู่ในแคว้นอิสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล เที่ยวเมืองซาดาร์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามของเมืองนี้ เดินทางถึงเมืองซาดาร์  ชมเมืองเก่าของซาดาร์ ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าที่แสนโรแมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติก แวะเที่ยวเมืองโทรกีร์ ชมเขตเมืองเก่า ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ ชมเมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร เที่ยวเมืองดูบรอฟนิค ชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษที่ 13  เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู
กุมภาพันธ์ 2563
13-20 / 27 ก.พ.-05 มี.ค. /
มีนาคม 2563
12-19 / 21-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป แกรนด์โครเอเชีย
เส้นทาง ยุโรป โครเอเชีย
รหัสทัวร์ AEU84-57
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน
ราคาเริ่มต้น
52,900

ทัวร์ยุโรป2019/2020 ทัวร์ยุโรป2562/2563 ทัวร์ยุโรปปีใหม่ ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิคเก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก สัญลักษณ์ของเมืองซาเกรบ ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง

ธันวาคม 2562
28 ธ.ค.-04 ม.ค. ปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนีย
เส้นทาง ยุโรป โครเอเชีย
รหัสทัวร์ AEU84-56
จำนวนวันเดินทาง 11 วัน
ราคาเริ่มต้น
85,900

ทัวร์ยุโรป2019/2020 ทัวร์ยุโรป2562/2563 ทัวร์ยุโรปปีใหม่ นำท่านชม กรุงซาเกรบ ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน จัตุรัสที่มีความสำคัญ จัตุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของ  สโลเวเนีย นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO นำท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์”  นำท่านชมน้ำตกบลากายจ์ ที่ไหลออกมาจากถ้ำใต้ภูเขา สายน้ำที่ใสสะอาดผ่านโขดหินเป็นชั้นๆ สวยงาม
มกราคม 2563
22 ม.ค.-01 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563
12-22 /
มีนาคม 2563
18-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย
เส้นทาง ยุโรป โครเอเชีย
รหัสทัวร์ AEU84-55
จำนวนวันเดินทาง 10 วัน
ราคาเริ่มต้น
86,900

ทัวร์ยุโรป2019/2020 ทัวร์ยุโรป2562/2563 ทัวร์ยุโรปปีใหม่ นำท่านออกเดินทางสู่สาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนที่มีความงดงามทางลักษณะภูมิประเทศ นำท่าน เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม ท่านขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลุบลิยาน่า เดินทางสู่เมืองโอพาเทีย Opatija ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ระหว่างทางผ่านชมวิวทะเลเอเดรียติคที่สวยงามทุกมุมมอง เดินทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลอะเดรียติค
ธันวาคม 2562
28 ธ.ค.-06 ม.ค. ปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
 ดูบรอฟนิก
มรดกโลกแห่งที่ 1 แห่งโครเอเชีย
พระราชวังไดโอคลีเชียน
มรดกโลกแห่งที่ 2 แห่งโครเอเชีย
เมืองโบราณทรอเกียร์
มรดกโลกแห่งที่ 3 แห่งโครเอเชีย
วิหารแห่งเมืองซิบีนิค
มรดกโลกแห่งที่ 5 แห่งโครเอเชีย

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X