086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์ในประเทศ คิดถึงน่าน (240964)
16,990 บาท
ทัวร์ในประเทศ คิดถึงน่าน (240964)
16,990 บาท
16,990 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์ไทย, ทัวร์ภาคเหนือ2564-2565/2021-2022 ,ทัวร์ลำปาง,ทัวร์ลำปาง 3วัน 2คืน,แพ็คเกจทัวร์ลำปาง เครื่องบิน, ทัวร์ลำปาง 2วัน 1คืน, ทัวร์ไทย 2วัน 1คืน, ทัวร์ไหว้พระ, ทัวร์ลำปาง 4วัน 3คืน,ทัวร์เมืองไทย,ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ,ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด2564-2565/2021-2022, แพ็คเกจทัวร์ลำปาง 2วัน 1คืน, โปรแกรมทัวร์ลำปาง, ทัวร์ในประเทศ2564-2565/2021-2022

ทัวร์ลำปางโปรโมชั่น ราคาถูก 2564-2565/2021-2022


ทัวร์ลำปาง ไหว้พระธาตุบำปางหลวง อุทยานแจ้ซ้อน วัดศรีชุม 


Angel star travel พาเที่ยวลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่ให้ได้เดินทางไปเที่ยวชม อย่างเช่น วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เที่ยวอุทยานแจ้ซ้อน เป็นอุทยานที่มีธารน้ำแร่ และโขดหินที่สวยงาม ช่วงเช้าหระอาทิตย์ขึ้นเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดในการมาเที่ยวชม และยังมีวัดคู่บ้านคู่เมืองของลำปาง นั่นคือวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วเต้า (พระแก้วมรกต) มีความงดงามด้วยศิลปะเก่าแก่มากมาย วัดศรีชุม วัดเก่าของลำปาง สร้างด้วยไม้จากป่า มีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีพระธาตุสีทองศิลปะแบบพม่าและมอญ และเมื่อถึงเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง ยังสามารถชมความสวยงามได้ที่ ทุ่งดอกบัวตองแม่เมาะ ดอกบัวตองสีเหลืองอร่ามแทรกตัวท่ามกลางธรรมชาติ เป็นภาพท่สวยงามมากๆค่ะ 

ทัวร์ลำปาง

( 3 )
ทัวร์ในประเทศราคาถูก
เส้นทาง ภาคเหนือ ลำปาง
รหัสทัวร์ AD04-22
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวภาคเหนือ ทัวร์ลำพูน-ลำปาง-เชียงใหม่ นมัสการพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เที่ยวชมวัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด1ใน5วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชม Unseen Thailand พระธาตุหัวกลับที่วัดพระธาตุลำปางหลวง นั่งรถม้าชมเมืองเก่าอันงดงาม เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ณ กาดกองต้าตามอัธยาศัย เยือนบ้านป่าเหมี้ยง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซุกตัวอยู่หลังทิวเขาในอ้อมกอดของผืนป่า เที่ยวชมกิ่วฝิ่น ยอดดอยที่สวยที่สุดในลำปาง เที่ยวชมบรรยากาศหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา เดินเล่นถนนคนเดินท่าแพ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าหัตกรรม สินค้าที่ระลึก สินค้าทำมือจากความคิดของคนรุ่นใหม่ เที่ยวชมวัดพระธาตุดอยคำ สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย
มิถุนายน 2564
03-06 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ในประเทศราคาถูก
เส้นทาง ภาคเหนือ ลำปาง
รหัสทัวร์ AD18-14
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,599

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ2564/2021 ชมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวชมวัดอุโมงค์ โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี วัดอุโมงค์เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เยือนบ้านข้างวัด เดินเล่นและช้อปปิ้งในบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ แวะร้าน No.39 Cafe’ ร้านกาแฟเก๋ๆ บรรยากาศดี แวะชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเก๋ๆ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช็คอิน ณ ประตูท่าแพ อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปเก๋ๆที่เชียงใหม่ ณ ถนนช้างม่อยเก่า ชมอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ณ วัดศรีสุพรรณ อิสระเดินช้อปปิ้งถนนวัวลาย สักการะวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูน นมัสการวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ
พฤษภาคม 2564
14-17 / 21-24 / 28-31 /
มิถุนายน 2564
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 /
กรกฎาคม 2564
02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 /
สิงหาคม 2564
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 /
กันยายน 2564
03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์ในประเทศราคาถูก
เส้นทาง ภาคเหนือ ลำปาง
รหัสทัวร์ AD15-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,990

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ2564/2021 ตะลุยอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เดินเล่นชมน้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ชมวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆ สีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง เยือนวัดพระธาตุสันดอน สักการะวัดพระธาตุช่อแฮ่ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ชมวนอุทยานแพะเมืองผี เยี่ยมชมวัดนาคูหา ซึ่งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนชั้นดี ติดอันดับ1ใน7ของประเทศไทย เที่ยวชมอุทยานห่งชาติศรีน่าน ขึ้นจุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ และจุดชมวิวดอยเสมอดาว เยี่ยมชมวัดพระธาตุเขาน้อย สักการะพระธาตุแช่แห้ง ที่เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน ชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี เยี่ยมชมวัดมิ่งเมือง
พฤษภาคม 2564
19-23 / 22-26 / 26-30 /
มิถุนายน 2564
01-05 / 02-06 / 09-13 / 12-16 / 19-23 / 22-26 / 26-30 /
กรกฎาคม 2564
07-11 / 14-18 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 27-31 /
สิงหาคม 2564
04-08 / 11-15 / 18-21 / 25-29 /
กันยายน 2564
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X