086 316 7436 , 027560334-5
3,510 บาท
3,790 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต

( 14 )
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD03-02
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
1,350
แพคเกจในประเทศ แพคเกจดำน้ำเกาะพีพี แพคเกจดำน้ำOneDayTrip

รายละเอียดแพคเกจ :
- บริการฟรี! รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ Asia Marina 
(โรงแรมที่ให้บริการ: ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกะตะ ) 
- อาหารกลางวันปิคนิค พร้อม ผลไม้ และเครื่องดื่ม 
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน 
- บริการยืมฟรี! เสื้อชูชีพ และ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น 
- ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจเดย๋ทริป เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะไผ่
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD15-04
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
1,700
แพคเกจในประเทศ แพคเกจดำน้ำเดย์ทริป แพคเกจเกาะพีพี-เกาะไข่

รายละเอียดแพคเกจ :
– เดินทางได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564
– รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป-กลับ ท่าเรือ
– เรือ ไป-กลับ
– อาหารกลางวัน 1 มื้อ, ผลไม้ และเครื่องดื่ม
– อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ชูชีพ)
– ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
– ไกด์มีประสบการณ์
– ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์
– ไม่เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจเดย๋ทริป เกาะราชา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD15-03
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
1,800
แพคเกจในประเทศ แพคเกจดำน้ำเดย์ทริป แพคเกจเกาะราชา

รายละเอียดแพคเกจ :
– เดินทางได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564
– รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป-กลับ ท่าเรือ
– เรือ ไป-กลับ
– อาหารกลางวัน 1 มื้อ, ผลไม้ และเครื่องดื่ม
– อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ชูชีพ)
– ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
– ไกด์มีประสบการณ์
– ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์
– ไม่เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD03-05
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
1,990
แพคเกจทัวร์สิมิลัน แพคเกจดำน้ำสิมิลัน แพคเกจสิมิลัน2564/2021

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่ารถส่งไป-กลับ จากโรงแรมเขาหลัก-ท่าเรือทับละมุ (หากรับที่โรงแรมในภูเก็ตเพิ่มท่านละ 300)
- ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ (ท่าเรือทับละมุ-หมู่เกาะสิมิลัน)
- อาหารกลางวันปิคนิค พร้อมเครื่องดื่ม 
- มัคคุเทศน์นำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน
- ประกันอุบัติเหตุฯ นักท่องเที่ยว 
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน 
- บริการยืมฟรี! เสื้อชูชีพ และ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น 
- ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์กระบี่ราคาถูก
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD09-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
1,999

เที่ยวกระบี่ แพคเกจทัวร์กระบี่ แพคเกจกระบี่2564/2021 

รายละเอียดแพคเกจ :
- บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ เข้าสู่โรงแรมที่พัก 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์  (กรณี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน/จุด)
- พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
- เจ้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดย์ทัวร์
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
- เดินทาง ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564 *** เว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64 ***
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจเดย๋ทริป ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD15-02
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
2,300
แพคเกจในประเทศ แพคเกจดำน้ำเดย์ทริป แพคเกจหมู่เกาะสิมิลัน

รายละเอียดแพคเกจ :
– เดินทางได้ทุกวัน ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564
– รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป-กลับ ท่าเรือ
– เรือ ไป-กลับ
– อาหารกลางวัน 1 มื้อ (ข้าวกล่องแบบส่วนตัว)
– อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ชูชีพ)
– ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
– ไกด์มีประสบการณ์
– ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์
– ไม่เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจเดย๋ทริป ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD15-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
2,500
แพคเกจในประเทศ แพคเกจดำน้ำเดย์ทริป แพคเกจหมู่เกาะสุรินทร์

รายละเอียดแพคเกจ :
– เดินทางได้ทุกวัน ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564
– รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป-กลับ ท่าเรือ
– เรือ ไป-กลับ
– อาหารกลางวัน 1 มื้อ, ผลไม้ และเครื่องดื่ม
– อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ชูชีพ)
– ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
– ไกด์มีประสบการณ์
– ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์
– ไม่เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจเที่ยวกระบี้
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD05-07
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
2,666

แพคเกจทัวร์กระบี่ แพคเกจเที่ยวกระบี่ เที่ยวกระบี่3วัน2คืน

รายละเอียดแพคเกจ :
- ทัวร์ 7 เกาะ ชมความงามปะการัง และปลาทะเล
- ชมความงดงามและความอัศจรรย์ของทะเลแหวก  
- ชมความงามหาดถ้ำพระนาง และจุดชมวิววัดถ้ำเสือ 
- โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
- พิเศษ อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์บนชายหาด
- รถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม พร้อมคนขับ
- เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ถึง เม.ย.64
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจกระบี่ เกาะพีพี ปิเละลากูน
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD05-11
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
3,299

แพคเกจกระบี่ แพคเกจทัวร์กระบี่3วัน2คืน เที่ยวกระบี่เกาะพีพี

รายละเอียดแพคเกจ :
- ดำน้ำโดยเรือสปีดโบ๊ท + อุปกรณ์ดำน้ำ
- (เกาะพีพี-เกาะไผ่-ปิเละลากูน-อ่าวมาหยา-อ่าวลิง-ชมถ้ำไวกิ้ง)
- พิเศษ!! อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
- แวะชมวิวชิลๆ ที่เขาขนาบน้ำ 
- เซลฟี่กับพระเอกของเมืองกระบี่ "อนุสาวรีย์ปูดำ"  
- แวะซื้อของฝากร้านดัง “ร้านจี้ออ” 
- พิเศษ!! พักกระบี่ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
- คนขับพร้อมรถตู้ รับส่งสนามบิน - โรงแรม
- 2 ท่านสามารถเดินทางได้เลย
- แถมฟรี ประกันคุ้มครองโควิด-19
- วันเดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 64
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ ภูเก็ต
รหัสทัวร์ APD05-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,390
แพ็คเกจในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจกระบี่

รายละเอียดแพคเกจ : 
1.เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
2.เดินทางได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63 - เดือน มี.ค. 64
3.โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
4.แพ็คเกจดำน้า 4 เกาะ
5.รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X