086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง



แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ 2563/2020 เริ่มต้นที่ 2990.-

แพ็คเกจทัวร์กระบี่่ เรื่มต้นที่ 2990 3วัน 2คืน


ชมหาดถ้ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ หาดปอดะ ทะเลแหวก Unseen in Thailand ดำน้ำดูปะการังแบบใกล้ชิด

ทัวร์แพคเกจทัวร์ในประเทศ

( 8 )
แพคเกจแลคอนไหว้ไอ้ไข่
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ
รหัสทัวร์ APD12-03
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
1,299

เที่ยวภาคใต้1วัน  แพคเกจทัวร์ภาคใต้ ไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ ไหว้รับ”โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจคำชะโนด2563/2020
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ
รหัสทัวร์ APD12-01
จำนวนวันเดินทาง 1วัน
ราคาเริ่มต้น
1,499

แพ็คเกจในประเทศ แพ็คเกจเที่ยวอุดร แพ็คเกจคำชะโนด1วัน เยือนคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาล กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชคขอลาภ แวะวัดมัชฌิมาวาส เป็นวัดที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรฯ  กราบไหว้ คือเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) เจดีย์คร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ พระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงชั้นตรี 
----------------------------
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่2563/2020
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ
รหัสทัวร์ APD12-02
จำนวนวันเดินทาง 1วัน
ราคาเริ่มต้น
1,499

เที่ยวเชียงใหม่ แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่1วัน วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิตและปลอดภัยจากการเดินทาง เที่ยววัดพระธาตุดอยคำ วัดหลวงพ่อทันใจ ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  วัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร สร้างขึ้นในสมัยของปฐมกษัตริย์ของล้านนาคือพระเจ้ามังรายทรงขนานนามว่า วัดเวฬุกัฏฐาราม 
----------------------
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจเที่ยวเชียงราย Wat Huay Pla Kung
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ
รหัสทัวร์ APD04-204
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
2,199

แพคเกจทัวร์ในประเทศ เที่ยวเชียงราย แพคเกจเที่ยวเชียงราย ชมไร่บุญรอด ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามควาเหมาะสม ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง  ชมวัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ ชมวัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็น เอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา กราบสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย  เที่ยวชม เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ชม ชิม ช้อป อาหารและสินค้ามากมาย หรือเดิน ถนนคนเดินเชียงราย  
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
เที่ยวเชียงใหม่2563/2020 พระธาตุดอยสุเทพ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ
รหัสทัวร์ APD04-202
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
2,599

แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ในประเทศ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไหว้พระของพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ ชมวัดพระธาตุดอยสุเทพทว่าดอยสูงแห่งนี้ยังสมบูรณ์ด้วยสภาพ ธรรมชาติทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า โดยเฉพาะนก ประกอบกับการเดินทางเข้าถึงสะดวก เพราะเชิงดอยอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร เลือกซื้อของฝากกันที่ ร้านวนัสนันท์ 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจเที่ยวเชียงราย วัดร่องขุ่น
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ
รหัสทัวร์ APD04-203
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
2,699

แพคเกจเที่ยวในประเทศ เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวเชียงราย เข้าชมไร่บุญรอด ไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามควาเหมาะสมกับสภาพดิน ชมวัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตาและความงดงามของภาพวาดฝาผนัง ชมวัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ภาคเหนือ เที่ยวเชียงใหม่
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ
รหัสทัวร์ APD04-201
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
3,299

ทัวร์ในประเทศ2563/2020 ทัวร์ภาคเหนือ เที่ยวเชียงใหม่ สามารถเลือก option เพิ่มเที่ยวชิลๆในเชียงใหม่ได้ด้วยตัวเอง ชมวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพตเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เลือกซื้อของฝากกันที่ ร้านวนัสนันท์ ร้านขายของฝากจากเชียงใหม่เจ้าเก่าเขามีทุกสิ่งตั้งแต่ของกินทั้งหนักเบา อาทิ ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น้ำพริกต่างๆ ผลไม้แปรรูป กาละแม แหนม ของใช้ของที่ระลึกผ้าพื้นเมือง ทั้งจากผู้ผลิตเจ้าดังทั่วเชียงใหม่และเขาทำเอง 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
เที่ยวเชียงราย วัดล่องเสื้อเต้น
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ
รหัสทัวร์ APD04-205
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
4,399

แพคเกจทัวร์ในประเทศ เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวเชียงราย ชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ  ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ เข้าชม ไร่บุญรอด  ชมวัดร่องขุ่นลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตาและความงดงามของภาพวาดฝาผนัง ชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ ชม วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน  ชม สระมรกตถ้ำหลวงบ่อน้ำสีฟ้า 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X