086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้องแพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์2565 แพคเกจทัวร์นกแอร์ บินหรู อยู่สบาย เที่ยวในประเทศกับนกแอร์ แพคเกจทัวร์นกแอร์2565 

ทัวร์แพคเกจนกแอร์

( 11 )
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจเชียงใหม่

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน เบลวิลล่า รีสอร์ท
- ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-07
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวภูเก็ต แพคเกจภูเก็ต

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน Diamond Cliff Resort & Spa
- ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าทัวร์ล่องเรือยอร์ช คาตามารัน
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-09
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวระนอง แพคเกจระนอง

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน สุขโฮเทล
- ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-08
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวตรัง แพคเกจตรัง

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน เรือรัษฎา
- ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-11
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวอุดรธานี แพคเกจอุดรธานี

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน เจริญ โฮเทล
- ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวเชียงราย แพคเกจเชียงราย

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
- ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-04
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ แพคเกจเกาะหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ชารีน่า บีชไซด์ รีสอร์ท
- ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจเชียงใหม่

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน โนโวเทลนิมมาน
- ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-05
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวเบตง แพคเกจเบตง

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน แกรนด์แมนดาริน
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่+รถรับขึนลง+ค่าถุงเท้า
- ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจนกแอร์
รหัสทัวร์ APD18-06
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,399
แพคเกจทัวร์นกแอร์ เที่ยวแม่ฮ่องสอน แพคเกจแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดแพคเกจ :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ)
- ค่ารถรับ – ส่ง (สนามบิน – ที่พัก – สนามบิน)
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน สิบล้านบุรี รีสอร์ท
- ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
- เริ่มเดินทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X