086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แพคเกจพัทยา

( 10 )
แพคเกจทัวร์พัทยา2565/2022
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-08
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
799
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจเกาะล้าน2022/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Red Hot Pattaya 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหารเช้า)
- เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-11
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
799
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจตกหมึก2022/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Red Hot Pattaya 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหารเช้า)
- เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-09
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
999
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจดำน้ำ2022/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Red Hot Pattaya 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหารเช้า)
- เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-03
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,299
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจพัทยาตกหมึก2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา หาดแสมสาร
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-01
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,499
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์พัทยา

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจล่องเรือยอร์ชพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-07
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,499

แพคเกจล่องเรือยอร์ชพัทยา แพทเกจเที่ยวพัทยา เที่ยวพัทยา2วัน1คืน 

รายละเอียดแพคเกจ : 
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2ท่าน ขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-10
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,599
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจเรือยอร์ช2022/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Red Hot Pattaya 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหารเช้า)
- เดินทางแบบหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-04
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,999
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์พัทยา

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ตั้งแต่ 8-10 ท่านขึ้นไป
- กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเดินทางได้ทุกวัน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจหัวหิน
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-17
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,190
แพคเกจในประเทศ เที่ยวหัวหิน แพคเกจหัวหิน2565/2022

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Maven Huahin หรือ Wora Bura Hua Hin  2วัน1คืน
- ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจหัวหิน
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-18
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,190
แพคเกจในประเทศ เที่ยวหัวหิน แพคเกจหัวหิน2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Maven Huahin หรือ Wora Bura Hua Hin  3วัน2คืน
- เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
- ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
เที่ยวทะเลอย่างไรให้ปลอดภัย
การท่องเที่ยวโดยเรือ การเดินทางโดยเรือ การท่องเที่ยวทางน้ำ เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย?

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X