086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แพคเกจพัทยา

( 18 )
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-03
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,199
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจพัทยาตกหมึก2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา หาดแสมสาร
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-01
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,299
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์พัทยา

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2ท่าน ขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-02
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,399
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์พัทยา

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจล่องเรือยอร์ชพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-07
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
1,456

แพคเกจล่องเรือยอร์ชพัทยา แพทเกจเที่ยวพัทยา เที่ยวพัทยา2วัน1คืน 

รายละเอียดแพคเกจ : 
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2ท่าน ขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา เกาะไผ่
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-05
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,599
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจพัทยาเกาะไผ่2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจหัวหิน
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-15
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,790
แพคเกจในประเทศ เที่ยวหัวหิน แพคเกจหัวหิน2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Maven Huahin 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวันศุกร์/เสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 23 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-04
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,888
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์พัทยา

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทาง 2 ท่าน รับเฉพาะวันเสาร์
- กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเดินทางได้ทุกวัน 
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-06
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,899
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจพัทยาเกาะไผ่2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya Hotel ,A-One New Wing (พักห้องละ 2ท่าน)
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจหัวหิน
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-17
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,090
แพคเกจในประเทศ เที่ยวหัวหิน แพคเกจหัวหิน2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Maven Huahin หรือ Wora Bura Hua Hin  2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวันศุกร์/เสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 23 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจพัทยา
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ APD01-12
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,890
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจพัทยาตกหมึก2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก A-One New Wing 3วัน2คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X