086 316 7436 , 027560334-5
3,510 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว

( 16 )
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-04
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,790
แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจเกาหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Bundhaya Resort 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่  
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-25
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) (มีหรือ ไม่มี อาหารเช้า ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก*ข้อมูลระบุในโบว์ชัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- แถมกระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-07
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก 2 คืน (พักบนเกาะที่พักติดทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ(เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- แถมกระเป๋ากันน้ำ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-08
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Good Mood Lipe 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-27
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,900
แพ็คเกจในประเทศ แพคเกจในประเทศ2564/2021 แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพ็คเกจ :
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก Charming Lipe Villa 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) ช่วง 16 พ.ค. -15 ต.ค. ไม่มีอาหารเช้า
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-15
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,190
แพคเกจในประเทศ แพคเกจเที่ยวในประเทศ แพคเกจหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก  Varin Beach Resort 3 วัน 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 1 มื้อ (กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป่ากันน้ำ2ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพ็คเกจเที่ยวน่าน2564/2021
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD12-01
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
3,399

แพคเกจทัวร์ในประเทศ เที่ยวน่าน แพคเกจทัวร์น่าน 

รายละเอียดแพคเกจ :
- รถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- รวมอาหารตามโปรแกรม 3 มื้อ 
- เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-16
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,400
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก Wapi Resort Koh Lipe 3 วัน 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-06
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,510
แพคเกจในประเทศ แพคเกจหลีเป๊ะ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ2564/2021

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก  Castaway Resort 2 คืน
**ไม่มีอาหารเช้า ไม่มีทีวี ไม่มีแอร์**
Check in 15.00 น.
Check out 10.30 น.
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 1 มื้อ (กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป่ากันน้ำ2ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
เส้นทาง แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ APD07-13
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,580
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพ็คเกจหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Sita Beach Resort&Spa 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ
- เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X