086 316 7436 , 027560334-5

ซูริค (Zurich)

by : Rattanaporn   update : 18 ส.ค. 65

ซูริค (Zurich)           ซูริคเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซูริคตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) กับทะเลซูริค และมีฐานะเป็นเมืองหลวงของมณฑลซูริค ซึ่งมีประชากรทั้งมณฑลประมาณ 3 ล้านคน เฉพาะเมืองซูริคมีประชากรประมาณ 4 แสนคน อาคารบ้านเรือนในซูริคเป็นบ้านเมืองในยุคกลาง จุดเด่นคือ โบสถ์เก่าแก่และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ สายหลักที่เป็นถนนสายหลักที่เป็นถนนเศรษฐกิจและย่านการค้าคือ ถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse)


            สถานที่ท่องเที่ยวในซูริคนอกจากโบสถ์วิหารแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะบูรพา (Rietberg Museum’s Oreintal  Art) และพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตช็อกโกแลตลินด์และสปรุ๊งลี่ (Lindt & Sprungli Chocolate Museum) เป็นต้น  ประวัติเมืองซูริคมีอยู่ว่า เดิมชาวโรมันใช้ซูริคเป็นที่ตั้งด่านสำหรับเก็บภาษีศุลกากร และเป็นป้อมค่ายป้องกันการรุกรานของศัตรูมาตั้งแต่ 15 ปี ก่อนคริสตกาล (ชาวโรมันเรียกซูริคว่า Turicum) ซูริคเริ่มมีฐานะเป็นเมืองในศตวรรษที่ 10 ชุมชนแรกของเมืองอยู่บริเวณริมแม่น้ำลิมมัต  เมืองเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ขยายตัวไปทางทิศเหนือของทะเลสาบ ในสมัยยุคกลาง (Middle Age) ซูริคเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและพาณิชย์ที่เป็นรัฐอิสระอยู่นาน กว่าจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1351

           ซูริคมีความสำคัญมากขึ้นในศตวรรษที่ 16 เมื่อกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของการปฏิรูปศาสนาและสังคมซึ่งนำโดย Ulrich (Huldrych) Zwingli (ค.ศ.1484-1531) ความเป็นศูนย์กลางทางการพาณิชย์และเศรษฐกิจของซูริคเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในยุคสมัยของ Alfred Escher และเมื่อถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของธนาคารของประเทศ  ปัจจุบันซูริคเป็นเมืองสำคัญในการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด ตลาดหลักทรัพย์ซูริคซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1877 ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก ธนาคารสวิสมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนธนาคารทั้งหมดที่มีอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มีสำนักงานอยู่ที่ซูริค

         สนามบินนานาชาติของซูริคชื่อ โคลเท่น (Kloten) เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ซูริคตั้งอยู่ตรงกลางภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดของประเทศ ห่างไกลจากเทือกเขาสูงและแหล่งเล่นสกีอันเป็นจุดขายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ซูริคจึงไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอย่างที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเคยเห็นภาพทิวทัศน์สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ในปฏิทินและภาพโฆษณา ความจริงแล้วซูริคเป็นเพียงประตูทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งภูเขา และเป็นศูนย์กลางคมนาคมระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเมืองอื่นๆ ทั่วโลกเท่านั้น


สถานที่ท่องเที่ยวในซูริค


             การท่องเที่ยวซูริคมีจุดเด่นอยู่ที่ย่านเมืองเก่า (Old Town) โรงอุปรากร (Opera House) มหาวิหารโรสมุนสเตอร์ (Grossmunster Kirche หรือ Grossmunster Church) และโบสถ์เรามุนสเตอร์กับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St.Peterskirche หรือ St.Peter’s Church) นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อีก 40 แห่งที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Kunsthaus Zurich กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์  ถนนสายที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าคือ ถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ เช่น ชุมชนดั้งเดิม นีเดอร์ดอร์ฟ กับ ลินเดนฮอฟ ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงของซูริค ยามค่ำถนนสองสายนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวบันเทิงของซูริค ยามค่ำถนนสองสายนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องราตรีที่เดินเบียดกับนักท่องเที่ยว ริมถนนมีสันของร้านอาหารและบาร์เบียร์ นักดนตรีข้างถนนบรรเลงดนตรีแข่งกับเสียงเพลงสมัยใหม่ เสียงดังแสบแก้วหู ที่ดังมาจากคลับและบาร์ที่อยู่ใกล้ๆ 
            วิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคือการเดิน เพราะซูริคเป็นเมืองขนาดล็ก แม้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ แต่เมื่อเทียบกับมหานครของประเทศต่างๆ แล้ว ซูริคเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียงเมืองเล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียง 92 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เมืองซูริคมีแม่น้ำลิมมัตไหลผ่าน แม่น้ำนี้ไหลลงทะเลสาบซูริค ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 409 เมตร แม่น้ำลิมมัตแยกซูริคออกเป็นสองฝั่ง โดยมีสะพานน้อยใหญ่เชื่อมเมืองทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน สะพานข้ามแม่น้ำที่มีอยู่หลายสะพานเหล่านี้เป็นจุดชมวิวเมืองที่ดี  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่รักในธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม

             นอกจากนี้ซูริคยังมีถนนเลียบแม่น้ำลิมมัต เป็นถนนนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับในเขตเมืองเก่าที่ประกอบด้วยบ้านเรือนสถาปัตยกรรมในยุคกลางตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนปูหิน ตั้งแต่ถนน Rindermrkt จัตุรัส Nafplatz และตรอก Kirchgsse สำหรับนักช้อปปิ้งต้องไปที่ถนนบาห์นฮอฟ ซึ่งมีความยาวตั้งแต่สถานีรถไฟไปจนจรดทะเลสาบ ถนนสายนี้คือแหล่งช้อปปิ้งที่หรูหราที่สึดของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่รวมอาคารบ้านเรือนสวยๆ สถาปัตยกรรมเด่นของยุคสมัยส่วนจุดศูนย์กลางของเมืองนั้นอยู่ที่พาเหรดพลาตซ์ (Pradeplatz)

            พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ เปิดวันอังคาร-อาทิตย์  เวลา 10.00-17.00 น. พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารที่ก่อสร้างเป็นปราสาทโบราณ สถาปัตยกรรมนีโอ-โกธิก  ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุของสวิตเซอร์แลนด์ในยุคต่างๆ ตั้งแต่ยุคหินจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีเครื่องเรือนโบราณกับงานศิลปะผ้าปัก ที่ปักเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อข้ามสะพาน Walchebruke แล้วเดินเลี้ยวซ้ายเดินมาตามถนนเลียบแม่น้ำ จะไปถึง ศาลาว่าการเมืองของซูริคซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 17


            มหาวิหารโกรสมุนเตอร์ มหาวิหารนี้ก่อสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นสถานที่ซึ่งนักปฏิรูปคนสำคัญชื่อ อูลริช สวิงลี(Ulrich Zwingli) เริ่มต้นการปฏิรูปศาสนาเมื่อศตวรรษที่ 16 จุดเด่นของมหาวิหารนี้คือ หอคอยแฝด (Twin Towers) ศิลปกรรมยุคนี้โอโกธิกที่สร้างต่อเติมในปี ค.ศ.1786 ปัจจุบันโบสถ์หอคอยคู่นี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูริค นอกจากนี้มหาวิหารยังมีหน้าต่างประดับกระจกสีสเตนกลาสฝีมือของศิลปินออกัสโต กีเอโคเมตติ (Augusto Giacometti) ที่สร้างไว้เมื่อปี ค.ศ. 1932
ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำลิมมัตคือ โบสถ์เฟรามุนสตอร์  โบสถ์สวยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 9 แห่งนี้มีชื่อเสียงเพราะหน้าต่างในโบสถ์ประดับด้วยกระจกสีฝีมือศิลปินที่มีชื่อเสียงมากของยุโรป ลูกครึ่งรัสเซียน-ฝรั่งเศส ชื่อ มาร์ก ชากาลล์ รังสรรค์งานศิลปะชิ้นเยี่ยมของโลกไว้ที่โบสถ์นี้เมื่อ ปี ค.ศ. 1970 ในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นหอคอยของโบสถ์เป็นภาพที่สวยงามมุมหนึ่งของซูริค


           โบสถ์สำคัญอีกโบสถ์หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันคือ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ จุดเด่นของโบสถ์นี้คือนาฬิกาบนยอดโดม ได้ชื่อว่าเป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในยุโรป และที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ของซูริคคือ ลินเดนฮอฟ ซึ่งเป็นบริเวณที่โรมันตั้งด่านเก็บภาษี แลต่อมาได้พัฒนามาเป็นเมืองซูริคในปัจจุบัน
           Kunsthaus เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่แสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่ของศตวรรษที่ 15-20 เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 10.00-21.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 น. 

           ซูริคเป็นเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนมากกว่า 30 แห่ง นอกจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์แล้ว ซูริคยังมีพิพิธภัณฑ์กาแฟโจฮันน์ จาคอปส์ และพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตลินด์และสปรุ๊งลี่  โดยพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตเปิดให้ชมในวันพุธ-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. หยุดพักเที่ยง 1 ชั่วโมง


          พิพิธภัณฑ์ศิลปะบูรพา เป็นวิลล่าสวยริมทะเลสาบซูริค สถานที่แสดงศิลปวัตถุของประเทศต่างๆ ในซีกโลกตะวันออก เช่น ประติมากรรมศิลปะเขมร อินเดีย ชวา และจีน กับภาพพิมพ์ศิลปะญี่ปุ่น เป็นต้น จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Canopies of Emerald  พิพิธภัณฑ์อายุ 50 ปีนี้มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก  เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. นอกจากแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยังมีอะไรให้น่าค้นหาอีกมากมาย

ดูเพิ่มเติม
คุณชอบบทความนี้ใช่มั้ย?
กดแชร์ต่อ ให้เพื่อนของคุณ และ 
คลิก Like เพื่อติดตามเราได้ที่ www.facebook.com/angelstartravels/
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
รีวิวทริป

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X