086-3167436 | 086-3621960
090-9464072 | 02-7560334-5

สถานที่ตากอากาศแห่งชาติ

by : Manasya   update : 15 ก.พ. 63

ของประเทศจีน


หากท่านมาทัวร์จีน หรือ เที่ยวจีน หากกำลังมองหาที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานที่ตากอากาศ ที่นี่ก็สวยไม่แพ้ที่ใดเลย
ปัจจุบันประเทศจีนได้จัดตั้งสถานทีท่องเที่ยวและตากอากาศแห่งชาติขึ้น ได้แก่
  1. ชายหาดหินทองเมืองต้าเหลียน สถานตากอากาศสือเหล่าเหริน เมืองชิงเต่า 
  2. แม่น้ำจือเจียง เมืองหังโจว ทะเลสาบไท่หูเมืองซูโจว 
  3. ทะเลสาบไท่หูเมืองซูโจว 
  4. ทะเลสาบหนันหูในกว่างโจว (กวางเจา)หากทรายเงิน มลฑลกว่างซี (กวางสี) 
  5. ทะเลสาบเตียนฉือ เป็นคุนหมิง อ่ายย่าหลงเมืองซันย่า

หาดหินทอง เมืองต้าเหลียน


               หาดหินทองตั้งอยู่ริมทะเลเหลืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองต้าเหลียน ห่างจากใจกลางเมือง 50 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและตากอากาศระดับชาติเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ทางบกและทางน้ำ 62 กิโลเมตร และ 58 ตารางกิโลเมตร  ตามแนวชายฝั่ง 30 กม.ประกอบด้วยทะเล ชายหาดโขดหินปะการัง และเกาะเนื่องจากมีภูมิทัศน์ทางธรณีที่งดงามแปลกตาจึงได้รับการขนานนามว่า “พิพิธณฑ์ธรณีวิทยา” ในสถานที่ตากอากาศแห่งนี้ยังมีสนามกอล์ฟชั้นเลิศ ศูนย์การประชุมนานาชาติ สโมสรเรือยอชต์ นานาชาติสนามล่าสัตว์ สถานที่จัดพิธีแต่งงาน ศูนย์ศิลปะโทรทัศน์และภาพยนตร์ สถานตากอากาศและน้ำพุร้อน สถาบันศิลปะการต่อสู้ อุทธยานดอกไม้ พิพิธภัณฑ์นุ่น ขี้ผึ้ง หาดทรายสีทองเป็นต้น

อ่าวย่าหลงเมืองซันย่า


             ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซันย่า มณฑลไห่หนัน (ไหหลำ) มีภูมิภาคและทิวทัศน์แบบชายทะเลเขตร้อน มีชายหาราบเรียบที่ยาวต่อเนื่อง 7 กิโลเมตร กว้าง 50-100 เมตร  ทรายขาวละเอียด น้ำทะลสีฟ้าใส ระดับความใสลึกถึง 9 เมตร ที่นี่ยังมีอากาศที่เย็นสบาย ฤดูร้อนยาวนาน  อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลตลอดปีอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียสขึ้นไปอันเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

หาดทรายเงินเป๋ยไห่


           ตั้งอยู่ที่เมืองเป๋ยไห๋ เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี (กวางสี) เป๋ยไห่เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลถึงสามด้าน และหันหน้าเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นท่าเรือออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดในภาคตะวันตกแยงใต้ของจีน เป๋ยไห่เป็นหนึ่งในท่าเรือเริ่มต้นของ เส้นทางสายแพรไหม” ทางทะเลในสมัยโบราณ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 22.6 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยมากกว่า 2,100 ชั่วโมง จึงทำให้มีฤดูท่องเที่ยวที่ยาวนาน อากาศสดชื่น หาดทรายที่ยาวกว่า 20 กิโลเมตร มีความโดดเด่นในด้าน “หาดยาว ทรายขาว น้ำใส คลื่นละไม้ล ไร้ฉลามปลอดมลพิษ”

ไตรโตรกแม่น้ำแยงซีเกียง


          ไตรโตรกแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รู้จักกันในนามของ “แกลลอรี่ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ” ไตรโตรกประกอบไปด้วย โตรกฉุวีถัง โตรกอูเสีย โตรกซีหลิง ทิศตะวันตกเริ่มจากเมืองไป๋ตี้ ตำบลเพิ่งเจี๋ย นครฉงชิ่ง ทิศตะวันออกสิ้นสุดที่หนานจินกวาน เมืองอี๋ซัง มณฑลหูเป่ย ทิศทัศน์ระหว่างทางเต็มไปด้วยภูเขาและสายน้ำที่มีรูปร่างแปลกตา เส้นทางท่องเที่ยวสายนี้เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญสองเมืองคือ เมืองฉงชิ่งและเมืองอู๋ฮั่น ด้วยความคืบหน้าในกรสร้างเชื่อนไตรก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีเกียงสูงขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสภูมิทัศน์ที่แปลกตาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของแม่น้ำแยงซีเกียง ทิวทัศน์ใหม่ เหล่านี้ เช่น หุบเขา เกาะแก่ง สายน้ำ ถ้ำน้อยใหญ่ เป็นต้น เมื่อประกอบกับทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งขึ้น

เส้นทางสายแพรไหม


           เส้นทางสายแพรไหมเป็นเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมระว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกในประวัติศาสตร์ เรื่มต้นใช้เมืองสองศตวรรษก่อนคริสตกาล ทิศตะวันตกเรื่มต้นจากเมืองฉางอัน (ปัจจุบันคือ ซีอัน) ผ่านมณฑลส่วนซี กันซู่ แนวด้านตะวันตกของแม่น้ำเหลือง (หวงเหอ) ที่ลุ่มทาริมในมณฑลซินเจียง ข้ามที่ราบสูงปามีร์สู่เอเชียงกลาง ถึงฝั่งตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ความยาวทั้งสิ้น 7,000 กว่ากิโลเมตร บนเส้นทางนี้มีกองทัพทหารและม้าดินเผาแห่งสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ อันจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก วัดผ่าเหมินที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้ำโม่เกาเมืองตุนหวง และถ้ำบนเขาโม่จีซัน อันเลืองนามเป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ด่านเจียอี้กวาน อันเป็นจัดสิ้นสุดของกำแพเมืองจีนในภาคตะวันตก เมืองโบราณเกาซัง ทะเลสาบเทียนแอในซินเจียง เขตอนุรักษ์ธรรมชาติบายันบุลัก กังหันลมคาราเม เมืองปีศาจ เป็นต้น ตามเส้นทางสายแพรไหม ยังเป็นเขตที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยต่างๆ เช่น ทิเบต และอุยกูร บรรยากาศที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชนพื้นเมืองเหล่านี้ เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวยากที่จะลืมเลือน

เมืองริมน้ำในเขตเจียงหนัน (ตอนใต้จองแม่น้ำแยงซีเกียง)


          พื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน โดยมีลักษณะเด่นคือ แม่น้ำหลายสายและทะเลสาบน้อยใหญ่ และมีชื่อเสียงในการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและเป็นเมืองแห่งผ้าไหม "พื้นที่แถบนี้มีเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้า การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ผสานบรรยากาศของเมืองใหญ่และรูปแบบเมืองโบราณเข้าไว้ด้วยกัน  เมืองต่างๆ เช่น เมืองนานกิง ที่ได้ชื่อว่า "เมืองศิลา" เมืองหยังโจว ที่มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เมืองอู๋ซี อันเป็นเมือง "ไข่มุกแห่งทะเลสาบไท่หู" เมือง "สวรรค์บนดิน" ซูโจวและหังโจว รวมทั้งเมืองโบราณ เช่น โจวจวง (Zhouzhung) และซีถัง (Xitang) เหล้านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ของเมืองริมน้ำแห่งเจียงหนัน บริการและการท่องเที่ยวที่พร้อมสรรพ รายการการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีพื้นเมือง รวมทั้งได้รับความเพลิดเพลินที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบโบราณ

แชงกรีล่า


            แชงกรีล่าตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นจุดกลางระหว่างมรฑลหยุนหนัน (ยูนนาน) ทิเบต และชื่อชวน (เสฉวน) แชงกรีล่าเป็นแหล่งรวมของชนชาติต่างๆ ดินแดนแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ สายน้ำ และผืนป่าขนาดใหญ่ จึงมีคำกล่าวว่า "บนเขามีสี่ฤดูและพื้นที่สิบลี้มีอากาศที่แตกต่าง" ระบบนิเวศน์ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง อันประกอบไปด้วยสัตว์ป่า และพันธุ์พืชหายากนานาประเภท เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากทิวทัศน์อันงดงาม ชวนหลงไหลแล้ว ขนบประเพณีพื้นบ้านที่แตกต่าง ยังทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจไม่รู้เลือน นับได้ว่าแชงกรีล่าเป็นแดนสุขาวดีของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

ดูเพิ่มเติม
คุณชอบบทความนี้ใช่มั้ย?
กดแชร์ต่อ ให้เพื่อนของคุณ และ 
คลิก Like เพื่อติดตามเราได้ที่ www.facebook.com/angelstartravels/
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
รีวิวทริป

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X