086 316 7436 , 027560334-5

กรุ๊ปพม่าประชุมสัมมนา นายแพทย์สอาด และคณะ

ขอขอบคุณ นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณาและคณะ ที่มอบความไว้วางใจ้ให้บริษัท แองจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด เป็นผู้ดูแลการสัมมนาศึกษาดูงานที่ประเทศพม่า โดยเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 25 ท่าน


บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X