ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์โปรนางฟ้า / ทัวร์ไฟไหม้

ทัวร์ฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี2024/2567
รหัสทัวร์ : AJP72-08
จำนวนวัน : 6วัน4คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
29,888
ต.ค.
05-10 / 12-17 / 19-24 / 23-28 / 26-31 / 30 ต.ค.-04 พ.ย. /
ทัวร์ซานย่า2567
รหัสทัวร์ : ACH49-16
จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
AQ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
9,888
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะเดือนตุลาคม
รหัสทัวร์ : AJP72-02
จำนวนวัน : 5วัน 3คืน
FD
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888

ทัวร์ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น ที่รู้จักในกันอดีต "อุมาชิคุนิ" (ประเทศที่งดงาม) เป็นประเทศที่มีเกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย ประกอบด้วยเกาะหลัก 4 เกาะ คือ ฮอนชู , ชิดคะคุ , คิวชูและฮอคไกโดและยังมีเกาะขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมาก มีพื้นที่ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากญี่ปุ่นมีความยาวจากเหนือจรดใต้เท่ากับ 3,000 กิโลเมตร ดังนั้น มันจึงมีความแตกต่างกันทำให้ญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่งดงามมากมาย ประเพณีต่างๆ ซึ่งประกอบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวของญี่ปุ่น ดังเช่น ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์อันยาวนานก็มีคุณค่าที่จะชม นอกจากนี้เทศกาลที่จัดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นและลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นตามความแตกต่างของภูมิอากาศก็น่าหลงใหลและช่วยทำให้เข้าใจญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชวนให้หลงใหลซึ่งมีการผสมผสานของการพัฒนา เช่น เมืองโตเกียว ฮอกไกโด โทโฮะคุ คันโต โตเกียว จูบุ/โฮะคุริคุ เกียวโต คันไช จูโกะคุ / ชิโคะคุ คิวชู/โอกินาว่า และเมืองอื่นๆ ความสวยงามทางธรรมชาติ ในฐานะที่เป็นประเทศที่เป็นเกาะและมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สมบูรณ์และท้องถิ่นอันหลากหลายพร้อมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว


angel

ทัวร์ญี่ปุ่น

167 ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู2024/2567
รหัสทัวร์ :AJP75-16
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
VZ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,900

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์คิวชู2024/2567 เที่ยวญี่ปุ่นคิวชู2567/2024 เที่ยวจังหวัดซากะ  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่ของ จังหวัดซากะ ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ  ศาลเจ้าโออุโอะ  แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ร้านดิวตี้ฟรี  กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ ตามอัธยาศัย ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะ  ย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องร้านสาเกและโรงงานทำสาเกอันโด่งดัง 
ก.ค.
10-14 / 26-30 /
ส.ค.
08-12 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. /
ทัวร์คิวชู2024/2567
รหัสทัวร์ :AJP75-05
จำนวนวัน : 5วัน3คืน - VZ001
VZ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,900

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู เที่ยวญี่ปุ่น2024/2567 ทัวร์คิวชูฟุกุโอกะ2024 ชมด้านนนอกของ ปราสาทคุมาโมโตะ  ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน เดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองในจังหวัดโออิตะ ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล เที่ยวทะเลสาบคิริน เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน้ำร้อนเบปปุป  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ร้านดิวตี้ฟรี ชมกันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ ตามอัธยาศัย
ก.ค.
03-07 / 25-29 / 31 ก.ค.-04 ส.ค. /
ส.ค.
14-18 /
ก.ย.
04-08 / 18-22 /
ต.ค.
10-14 / 16-20 /
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ เที่ยวญี่ปุ่น2024/2567 ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567  ถ่ายรูปดานนอก ปราสาทคุมาโมโตะ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่และงดงามมาก เดินทางสู่ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน ชมบ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ  แวะชม สระบัวก่อนได้ ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อน สีฟ้าเหมือนน้ำทะเล เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น  ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เที่ยววัดนันโซอิน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
ก.ค.
18-22 / 20-24 / 25-29 /
ส.ค.
22-26 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. / 29 ส.ค.-02 ก.ย. /
ก.ย.
05-09 / 19-23 / 26-30 /
ต.ค.
03-07 / 08-12 / 12-16 / 17-21 / 18-22 /
ทัวร์ฟุกุโอกะ2024

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567 เที่ยววัดนันโซอิน เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักของเมืองซาซะกูริ จังหวัดฟูกุโอกะ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ ทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง ชม บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ เมืองดาไซฟุ ชมศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท เป็นเอ้าท์เล็ท ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ ช้อปปิ้งร้านค้าDUTY FREE ศูนย์การค้า ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง 
ก.ค.
04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 /
ส.ค.
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. /
ก.ย.
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 /
ทัวร์โอกินาว่า2024/2567
รหัสทัวร์ :AJP65-06
จำนวนวัน : 4วัน3คืน
FD
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
25,888

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า เที่ยวโอกินาว่า2024/2567 ทัวร์โอกินาว่าสงกรานต์  ชม ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ชม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงาม ยาวกว่า 700 เมตร ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาลาดเอียงบนเกาะเซะนะกะจิมะ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ ชาวญี่ปุ่นมักจะมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย อเมริกัน วิลเลจ สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มิ.ย.
27-30 /
ก.ค.
11-14 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-30 /
ส.ค.
03-06 / 24-27 /
ก.ย.
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29 /
ทัวร์ญี่ปุ่น2024/2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า เที่ยวโอซาก้า ทัวร์โอซาก้าคามิโคจิ2024 เที่ยวคามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด  เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ศาลเจ้ารูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปาก จุดเช็คอินล่าสุดขอพรของโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ณ แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท ของเมืองนาโกย่า พร้อมเช็คอิน ย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
มิ.ย.
26-30 /
ก.ค.
04-08 / 05-09 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 20-23 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 27 ก.ค.-01 ส.ค. / 29 ก.ค.-02 ส.ค. /
ส.ค.
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30 ส.ค.-03 ก.ย. /
ก.ย.
05-09 / 06-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27 ก.ย.-01 ต.ค. /
ทัวร์โอซาก้าราคาถูก2024

ทัวร์ญี่ปุ่น2024/2567 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์โอซาก้าราคาถูก โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ เที่ยวเกียวโต (Kyoto) มีความสำคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี เสริมสิริมงคลไหว้พระ วัดคิโยมิสุเดระ (Kiyomizu temple)  สัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย Kyoto Shikido Duty free ชมวิวสุดโรแมนติกริมแม่น้ำแถวสะพานโทเก็ตสึเคียว ตะลุยเดินเล่นชิลๆ สวนป่าไผ่ เที่ยวโอซาก้า อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม เช็คอินจุดไอไลท์ของเมืองโอซาก้าถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า
ก.ค.
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 /
ส.ค.
02-06 / 16-20 / 23-27 / 30 ส.ค.-03 ก.ย. /
ก.ย.
06-10 / 13-17 / 20-24 / 27 ก.ย.-01 ต.ค. /
ต.ค.
03-07 / 09-13 / 11-15 / 17-21 / 22-26 / 24-28 /
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวราคาถูก2024

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE  แมวกวักน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายน่ารักไปหมด วัดแมวกวัก วัดโกโทคุจิ  อิสระช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น ชมความสวยงามและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village  แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม
ก.ค.
10-14 / 17-21 / 26-30 / 29 ก.ค.-02 ส.ค. /
ส.ค.
01-05 / 07-11 / 14-18 / 21-25 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. /
ก.ย.
04-08 /
ทัวร์โอซาก้า2024/2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โอซาก้าฟรีเดย์2024 เที่ยวโอซาก้า ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ  ชม “ซุ้มประตูสีแดง” ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น เปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น  ชม วัดคิโยมิสึ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า  ช้อปปิ้ง ณ อิออน มอลล์  เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น  ชม วัดโทไดจิ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดในเมืองนารา อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย ชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า  ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดยอดฮิตและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโอซาก้า 
ก.ค.
18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 /
ส.ค.
23-27 /
ก.ย.
06-10 / 26-30 / 27 ก.ย.-01 ต.ค. /
ต.ค.
09-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 22-26 /
ทัวร์โอซาก้า2024/2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โอซาก้า2024/2567 เที่ยวโอซาก้า2567 ชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้า  เดินทางสู่เมืองนารา เพื่อนำท่านชม วัดโทไดจิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  ไม่รวมค่ารถบริการรับ ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ   ชมศาลเจ้าเฮอัน  เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ชมกิจกรรมชงชาญี่ปุ่น ชมวัดคินคะคุจิ  หรือ ทีเรียกกันว่าวัดทอง  จุดเด่นของวัดนี้คือตัวอาคารหลักมีสีทองเหลืองอร่าม ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้ำ 
มิ.ย.
21-24 / 28 มิ.ย.-01 ก.ค. /
ก.ค.
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-26 /
ส.ค.
02-05 / 09-12 / 11-14 / 16-19 / 23-26 / 30 ส.ค.-02 ก.ย. /
ก.ย.
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 /
ทัวร์โอซาก้า เดือนตุลาคม2024

ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์โอซาก้าชิราคาวาโกะ2024 เที่ยวโอซาก้าเดือนตุลาคม67  ชมความงามของหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ปราสาทโอซาก้า เมืองเก่าทาคายาม่า วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านชินไซบาชิ โอซาก้า ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้ง Mitsui outlet Park Shiga Ryuo เดินกิฟุ ตลาดเช้ามิยากาวะ เที่ยวย่านเมืองเก่าทาคายาม่า  ช้อปปิ้ง Aeon Mall    เที่ยวเมืองเกียวโต ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free วัดคิโยมิสุเดระ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านชินไซบาชิ   
ก.ค.
04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 /
ส.ค.
01-05 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. /
ก.ย.
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 /
ต.ค.
02-06 / 04-08 / 10-14 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29 /
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะเดือนตุลาคม

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567 เที่ยวฟุกุโอกะเดือนตุลาคม เมืองซาซากุริ  ชมพระนอน วัดนันโซอิน  ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ  Tosu Premium Outlet พักออนเซ็น คุมาโมโต้  ปราสาทคุมาโมโต้ โจไซเอ็น จุดชมวิวไดคันโบ เยือน ยูฟูอิน หมู่บ้านยูฟูอิน ชมความสวยของทะเลสาบคินริน  เมืองฟุกุโอกะ  ช้อปปิ้งDuty Free Shop อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม 
ก.ค.
11-15 / 19-23 / 26-30 /
ก.ย.
12-16 / 26-30 /
ต.ค.
03-07 / 10-14 / 11-15 วันหยุด / 17-21 / 18-22 /
ทัวร์โอซาก้าฟรีเดย์2024/2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า2024/2567 เที่ยวโอซาก้าฟรีเดย์2024  ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค (ขึ้นกับภูมิอากาศ) เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต ชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น และเยือน วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน แห่งเมืองเกียวโต ช้อปปิ้ง LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA ย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้าแห่งใหม่ที่เปิดตัวเมื่อเดือนเมษาปีที่ผ่านมา ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่ง โดทงโบริ อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า 1 วันเต็ม หรือ ซื้อบัตรสวนสนุก USJ
ต.ค.
02-06 / 03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 11 ต.ค.-15 พ.ย. / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 31 ต.ค.-04 พ.ย. /
พ.ย.
01-05 / 02-06 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 15-18 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 26-30 /
ทัวร์โตเกียว2024/2567
รหัสทัวร์ :AJP72-01
จำนวนวัน : 5วัน 3คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,888

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียวฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น2024/2567 สัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5 ชมไร่ชา Obuchi Sasaba ขอพรวัดชื่อดัง วัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) เป็นทะเลสาบที่สวยงาม ไปชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ อิสระช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท Gotemba Premium Outlets สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ชมความงามของไร่ชาโอบุจิซะซะบะ  เพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
มิ.ย.
22-26 / 27 มิ.ย.-01 ก.ค. / 28 มิ.ย.-02 ก.ค. /
ทัวร์ฟุกุโอกะ2024/2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก2024/2567  สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ชม บ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ เที่ยว หมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป วัดนันโซอิน วัดพระนอน เป็นวัดพุทธที่โด่งดังอยู่ในเมืองซาซากุริ จังหวัดฟุกุโอกะ พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ