086-3167436 | 086-3621960
090-9464072 | 02-7560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน ACH51-01 Wonder Kunming in China (230566)
ทัวร์จีน ACH51-01 Wonder Kunming in China (230566)
เส้นทาง จีน คุนหมิง
รหัสทัวร์ ACH51-01
จำนวนวันเดินทาง 6วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท

ทัวร์จีน2566/2023 ทัวร์จีนคุนหมิง ทัวร์คุนหมิงแชงกรีล่า2023 เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้ำหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ  ชมวัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์  หมู่บ้านซีโจว เป็นหมู่บ้านของชาวไป๋ ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงชา 3 ถ้วย 3 รส เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ดินแดนแห่งความฝัน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ ชม เมืองโบราณลี่เจียง ลี่เจียงกู่เฉิง ชาบูแซลมอนพร้อมผักสด อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา  เที่ยวชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ(ไม่รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองคุนหมิง วัดหยวนทงเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน 
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์จีน ACH52-04 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 5 ดาว Deluxe Class (121066)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 82,900
ทัวร์จีน ACH49-05 ซุปตาร์...หนีห่าว คุนหมิง (211066)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,888
ทัวร์จีน ACH52-05 ทัวร์ย่าติง ตันปา สี่ดรุณี  (121066)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 58,900

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X