086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน Changsha Zhangjiajie Feng Huang (100663)
ทัวร์จีน Changsha Zhangjiajie Feng Huang (100663)
เส้นทาง จีน จางเจียเจี้ย
รหัสทัวร์ ACH54-12
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน2563/2020 เที่ยวฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเซียง เยือนเมืองฉางเต๋อ เที่ยวชมสวนฟงหลินฮวาไห่ เป็นสวนดอกไม้ที่มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ ปลูกดอกไม้หลากหลายชนิด เยี่ยมชมเมืองโบราณฟ่งหวง เป็นเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศความสวยงามของบ้านเรือนสองฝั่ง ชมสะพานหงเฉียว หรือสะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เที่ยวชมจางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เดินเล่นถนนคนเดินซีปู้เจีย แหล่งสินค้าพื้นเมือง ตะลุยสะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน ชมพิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย ขึ้นชมภูเขาเทียนเหมินซาน วัดใจกับความหวาดเสียวของระเบียงกระจก ชมความงามของถ้ำเทียนเหมินซาน หรือถ้ำประตูสวรรค์ เป็น1ใน4ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงหลู่ หรือถนนคนเดินฉางซา เป็นถนนหลักของเมืองฉางซา และแหล่งศูนย์การค้าช้อปปิ้ง
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
เงือนไขการจอง
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์จีน แชงกรีล่า ซุปตาร์ ซู่ซู่ ซ่าซ่า (290463)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,888
ทัวร์จีน Changsha Zhangjiajie Ice World (280663)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,888

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X