086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี TURKIYE SPRING FLOWER 8 วัน 5 คืน (260466)
ทัวร์ตุรกี TURKIYE SPRING FLOWER 8 วัน 5 คืน (260466)
เส้นทาง / ตะวันออกกลาง ตุรกี
รหัสทัวร์ ATK281-05
จำนวนวันเดินทาง 8วัน 5คืน
ราคาโปร
29,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
30,888 บาท

ทัวร์ตุรเคีย2023/2566 ทัวร์ตุรกี2023/2566 เที่ยวตุรกีทิวลิป2566/2023  ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 สร้างในสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียน / สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ  เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรเคีย เมืองอังการา (ANKARA)  เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล  เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เมืองมหัศจรรย์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก นำท่านชม นครใต้ดินชาดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1985 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่แสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวคัปปาโดเชียน
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
14 - 21 เม.ย. 66
29,999
37,888
 
 
9,900
05 - 12 พ.ค. 66
29,888
30,888
 
 
9,900
10 - 17 พ.ค. 66
29,888
30,888
 
 
9,900
17 - 24 พ.ค. 66
29,888
30,888
 
 
9,900
24 - 31 พ.ค. 66
29,888
30,888
 
 
9,900
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์ตุรกี TURKIYE SPRING FLOWER 8 วัน 5 คืน (260466)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,888
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ตุรกี TURKIYE SPRING FLOWER 8 วัน 5 คืน (260466)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,888

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X