086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA 2020 (260663)
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH  MALAYSIA 2020 (260663)
เส้นทาง เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ AML109-08
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซียราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย2563/2020 เยือนเมืองปุตราจายา นครแห่งอนาคต เที่ยวชมมัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา เที่ยวชมคาเมร่อนไฮแลนด์ หรือสวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย เข้าชมน้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำ แวะชมฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ เยือนวัดชินสวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชินสวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ แวะถ่ายรูปและนมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับตึกปิโตรนัส สัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ชมพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
ที่นั่งว่าง
03 - 05 ม.ค. 63
7,999
 
 
 
17 - 19 ม.ค. 63
7,999
 
 
 
24 - 26 ม.ค. 63
8,999
 
 
 
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
7,999
 
 
 
07 - 09 ก.พ. 63
7,999
 
 
 
08 - 10 ก.พ. 63
9,555
 
 
 
14 - 16 ก.พ. 63
7,999
 
 
 
15 - 17 ก.พ. 63
6,999
 
 
 
21 - 23 ก.พ. 63
7,999
 
 
 
28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
7,999
 
 
 
06 - 08 มี.ค. 63
7,999
 
 
 
13 - 15 มี.ค. 63
7,999
 
 
 
14 - 16 มี.ค. 63
7,999
 
 
 
20 - 22 มี.ค. 63
7,999
 
 
 
21 - 23 มี.ค. 63
7,999
 
 
 
27 - 29 มี.ค. 63
7,999
 
 
 
28 - 30 มี.ค. 63
7,999
 
 
 
03 - 05 เม.ย. 63
7,999
 
 
 
04 - 06 เม.ย. 63
9,999
 
 
 
10 - 12 เม.ย. 63
8,999
 
 
 
11 - 13 เม.ย. 63
9,999
 
 
 
12 - 14 เม.ย. 63
9,999
 
 
 
13 - 15 เม.ย. 63
9,555
 
 
 
17 - 19 เม.ย. 63
7,999
 
 
 
24 - 26 เม.ย. 63
7,999
 
 
 
25 - 27 เม.ย. 63
6,999
 
 
 
01 - 03 พ.ค. 63
8,999
 
 
 
08 - 10 พ.ค. 63
7,999
 
 
 
09 - 11 พ.ค. 63
7,999
 
 
 
15 - 17 พ.ค. 63
6,999
 
 
 
22 - 24 พ.ค. 63
7,999
 
 
 
29 - 31 พ.ค. 63
7,999
 
 
 
05 - 07 มิ.ย. 63
7,999
 
 
 
12 - 14 มิ.ย. 63
7,999
 
 
 
19 - 21 มิ.ย. 63
6,999
 
 
 
26 - 28 มิ.ย. 63
7,999
 
 
 
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK(040363)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER IN KOREA(040363)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 15,900
ทัวร์เวียดนาม DANANG HUE HOIAN (080363)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า (170163)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์เขมร กัมพูชา นครวัด นครธม
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์อินเดีย WINDYSNOWY IN KASHMIR (281262)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 25,999
ทัวร์ลาวสะบายดี หลวงพระบาง FullBoard (270363)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เวียดนาม DANANG HUE HOIAN (080363)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei (271162)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,999

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X