086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก(291063)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก(291063)
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU84-06
จำนวนวันเดินทาง 9วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป2563 ทัวร์ยุโรปตะวันออก2563 เยือนเมืองโอเบอรามาเกาเมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาทั่วทั้งเมือง ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองซาลส์บวร์ก ชมอุทยานมิราเบลล์ ถ่ายภาพที่ระลึกหน้าบ้านพักโมสาร์ท เยี่ยมชมเมืองฮัลล์สตัทท์ ชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน เยือนเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ เยือนกรุงปร๊าก ชมสะพานชาร์ลส์สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทปร๊าก เยือนกรุงบราติสลาวา เก็บภาพความสวยงามของปราสาทบราติสลาวา เยือนกรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ ชมอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป ชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Scandinavia(060863)
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 129,000
ทัวร์ยุโรปPROMOTIONยุโรปตะวันออก(251063)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส เซอร์แมท(241063)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออก(171063)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 43,900
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส เซอร์แมท(241063)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์ยุโรป Big Snow Scan New year (271263)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 69,900
ทัวร์ยุโรป บิวตี้ฟูลอิตาลี เกาะคาปรี (251263)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 73,900
ทัวร์ยุโรป Europe Winter Benelux (261263)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 69,900

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X