086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ก ออสเตรียม ฮังการี (260366)
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ก ออสเตรียม ฮังการี (260366)
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก / วันพ่อ
รหัสทัวร์ AEU84-11
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
44,900 บาท

ทัวร์ยุโรปราคาถูก2565/2566 ทัวร์ยุโรปตะวันออก2565/2566 ทัวร์ออสเตรีย2565/2566  เดินเล่นถ่ายภาพสวยๆ บริเวณ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (ไม่รวมค่าเข้า) ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์  เที่ยวหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ เที่ยวเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ  ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ เที่ยวชมกรุงปร๊าก เข้าชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทปร๊าก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัส  ชมสะพานชาร์ลส์ สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ชมภายนอกของพระราชวังเชินบรุนน์
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 65
45,900
 
 
10,000
12 - 18 มิ.ย. 65
45,900
 
 
10,000
19 - 25 มิ.ย. 65
45,900
 
 
10,000
10 - 16 ก.ค. 65
48,900
 
 
10,000
24 - 30 ก.ค. 65
48,900
 
 
10,000
07 - 13 ส.ค. 65
48,900
 
 
10,000
21 - 27 ส.ค. 65
48,900
 
 
10,000
04 - 10 ก.ย. 65
45,900
 
 
10,000
18 - 24 ก.ย. 65
45,900
 
 
10,000
02 - 08 ต.ค. 65
45,900
 
 
10,000
09 - 15 ต.ค. 65
48,900
 
 
10,000
23 - 29 ต.ค. 65
48,900
 
 
10,000
06 - 12 พ.ย. 65
44,900
 
 
10,000
13 - 19 พ.ย. 65
44,900
 
 
10,000
20 - 26 พ.ย. 65
44,900
 
 
10,000
27 พ.ย. - 03 ธ.ค. 65
45,900
 
 
10,000
04 - 10 ธ.ค. 65
48,900
 
 
10,000
วันพ่อ
15 - 21 ม.ค. 66
45,900
 
 
10,000
22 - 28 ม.ค. 66
45,900
 
 
10,000
05 - 11 ก.พ. 66
45,900
 
 
10,000
12 - 18 ก.พ. 66
45,900
 
 
10,000
19 - 25 ก.พ. 66
45,900
 
 
10,000
05 - 11 มี.ค. 66
45,900
 
 
10,000
12 - 18 มี.ค. 66
45,900
 
 
10,000
19 - 25 มี.ค. 66
45,900
 
 
10,000
26 มี.ค. - 01 เม.ย. 66
45,900
 
 
10,000
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์ยุโรป FRANCE SWISS ITALY (200965)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 69,999
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ (221065)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 89,900
ทัวร์ยุโรป FRANCE 12 DAY (201065)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 159,900
ทัวร์ยุโรป แกรนด์สเปน (230365)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 119,900
ทัวร์ยุโรป สวิส Glacier Express พักเซอร์แมท (130166)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 89,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ยุโรป FRANCE 12 DAY (201065)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 159,900
ทัวร์ยุโรป อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางใหม่ (201065)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 119,900
ทัวร์ยุโรป FRANCE MONT SAINT MICHEL (200965)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 59,999
ทัวร์ยุโรป อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโกรูท (201065)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 89,900
ทัวร์อังกฤษ พรีเมี่ยม อังกฤษ สก๊อดแลนด์ เวล (211065)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 149,900

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X