086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรป SAY HI BLACK FOREST (180563)
ทัวร์ยุโรป SAY HI BLACK FOREST (180563)
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ AEU107-06
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900 บาท

ทัวร์ยุโรป2563 ทัวร์ยุโรป2020 ทัวร์ยุโรปการบินไทย นำท่านเดินทางสู่เมืองวูซ์บวร์ก เมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณฟรังโคเนียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี แหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองที่สุดแสนโรแมนติก เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
10 - 18 มี.ค. 63
58,900
58,900
58,900
8,500
06 - 14 เม.ย. 63
79,900
79,900
79,900
7,900
10 - 18 เม.ย. 63
75,900
75,900
75,900
7,900
12 - 20 เม.ย. 63
75,900
75,900
75,900
7,900
13 - 21 เม.ย. 63
75,900
75,900
75,900
7,900
18 - 26 พ.ค. 63
62,900
62,900
62,900
7,900
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Croatia (020663)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์ยุโรป หัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงTG (130463)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 58,900
ทัวร์ยุโรป Grand Swiss (041262)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 69,900
ทัวร์แนะนำ
ยุโรปROMANTIC KEUKENHOF(180463)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 75,900
ทัวร์ยุโรป SAY HI BLACK FOREST (180563)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 55,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออก(030463)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 35,900
ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส(220663)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 55,900
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ(120563)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 40,900
ทัวร์ยุโรป วันเดอร์ฟูล ฝรั่งเศส (110463)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 59,900

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X