086-3167436 | 086-3621960
090-9464072 | 02-7560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สิงคโปร์ ASG102-08 SINGAPORE CITYSCAPE 3D2N(281066)
ทัวร์สิงคโปร์ ASG102-08 SINGAPORE CITYSCAPE 3D2N(281066)
เส้นทาง เอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ ASG102-08
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์2023/2566 ทัวร์ราคาถูก เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์  นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple  ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์   ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ   สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์    ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light   ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ   FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก   ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
07 - 09 มิ.ย. 66
11,999
 
 
4,900
08 - 10 มิ.ย. 66
12,999
 
 
4,900
09 - 11 มิ.ย. 66
14,555
 
 
4,900
10 - 12 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
11 - 13 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
13 - 15 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
14 - 16 มิ.ย. 66
12,999
 
 
4,900
15 - 17 มิ.ย. 66
12,999
 
 
4,900
16 - 18 มิ.ย. 66
14,555
 
 
4,900
17 - 19 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
18 - 20 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
20 - 22 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
21 - 23 มิ.ย. 66
12,999
 
 
4,900
22 - 24 มิ.ย. 66
12,999
 
 
4,900
23 - 25 มิ.ย. 66
14,555
 
 
4,900
24 - 26 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
25 - 27 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
27 - 29 มิ.ย. 66
13,999
 
 
4,900
28 - 30 มิ.ย. 66
11,999
 
 
4,900
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 66
12,999
 
 
4,900
30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 66
14,555
 
 
4,900
01 - 03 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
02 - 04 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
04 - 06 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
05 - 07 ก.ค. 66
11,999
 
 
4,900
06 - 08 ก.ค. 66
12,999
 
 
4,900
07 - 09 ก.ค. 66
14,555
 
 
4,900
08 - 10 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
09 - 11 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
11 - 13 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
12 - 14 ก.ค. 66
12,999
 
 
4,900
13 - 15 ก.ค. 66
12,999
 
 
4,900
14 - 16 ก.ค. 66
14,555
 
 
4,900
15 - 17 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
16 - 18 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
18 - 20 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
19 - 21 ก.ค. 66
11,999
 
 
4,900
20 - 22 ก.ค. 66
12,999
 
 
4,900
21 - 23 ก.ค. 66
14,555
 
 
4,900
22 - 24 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
23 - 25 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
25 - 27 ก.ค. 66
13,999
 
 
4,900
26 - 28 ก.ค. 66
12,999
 
 
4,900
27 - 29 ก.ค. 66
14,999
 
 
4,900
28 - 30 ก.ค. 66
15,999
 
 
4,900
29 - 31 ก.ค. 66
15,999
 
 
4,900
30 ก.ค. - 01 ส.ค. 66
15,999
 
 
4,900
03 - 05 ส.ค. 66
12,999
 
 
4,900
04 - 06 ส.ค. 66
14,555
 
 
4,900
05 - 07 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
06 - 08 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
08 - 10 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
09 - 11 ส.ค. 66
11,999
 
 
4,900
10 - 12 ส.ค. 66
12,999
 
 
4,900
11 - 13 ส.ค. 66
14,999
 
 
4,900
12 - 14 ส.ค. 66
15,999
 
 
4,900
15 - 17 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
16 - 18 ส.ค. 66
12,999
 
 
4,900
17 - 19 ส.ค. 66
12,999
 
 
4,900
18 - 20 ส.ค. 66
14,555
 
 
4,900
19 - 21 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
20 - 22 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
22 - 24 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
23 - 25 ส.ค. 66
11,999
 
 
4,900
24 - 26 ส.ค. 66
12,999
 
 
4,900
25 - 27 ส.ค. 66
14,555
 
 
4,900
26 - 28 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
27 - 29 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
29 - 31 ส.ค. 66
13,999
 
 
4,900
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 66
12,999
 
 
4,900
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 66
12,999
 
 
4,900
01 - 03 ก.ย. 66
14,555
 
 
4,900
02 - 04 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
03 - 05 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
05 - 07 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
06 - 08 ก.ย. 66
11,999
 
 
4,900
07 - 09 ก.ย. 66
12,999
 
 
4,900
08 - 10 ก.ย. 66
14,555
 
 
4,900
09 - 11 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
10 - 12 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
12 - 14 ก.ย. 66
12,999
 
 
4,900
13 - 15 ก.ย. 66
12,999
 
 
4,900
19 - 21 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
20 - 22 ก.ย. 66
11,999
 
 
4,900
21 - 23 ก.ย. 66
12,999
 
 
4,900
22 - 24 ก.ย. 66
14,555
 
 
4,900
23 - 25 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
24 - 26 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
26 - 28 ก.ย. 66
13,999
 
 
4,900
27 - 29 ก.ย. 66
12,999
 
 
4,900
28 - 30 ก.ย. 66
12,999
 
 
4,900
29 ก.ย. - 01 ต.ค. 66
14,555
 
 
4,900
30 ก.ย. - 02 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
01 - 03 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
03 - 05 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
04 - 06 ต.ค. 66
12,999
 
 
4,900
05 - 07 ต.ค. 66
12,999
 
 
4,900
06 - 08 ต.ค. 66
14,555
 
 
4,900
07 - 09 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
08 - 10 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
10 - 12 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
11 - 13 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
12 - 14 ต.ค. 66
14,999
 
 
4,900
13 - 15 ต.ค. 66
15,999
 
 
4,900
14 - 16 ต.ค. 66
15,999
 
 
4,900
15 - 17 ต.ค. 66
14,999
 
 
4,900
17 - 19 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
18 - 20 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
19 - 21 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
20 - 22 ต.ค. 66
14,999
 
 
4,900
21 - 23 ต.ค. 66
15,999
 
 
4,900
22 - 24 ต.ค. 66
14,999
 
 
4,900
25 - 27 ต.ค. 66
12,999
 
 
4,900
26 - 28 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
27 - 29 ต.ค. 66
14,555
 
 
4,900
28 - 30 ต.ค. 66
13,999
 
 
4,900
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์  ASG102-04 Refreshing SINGAPORE(211066)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์สิงคโปร์  Well Known SINGAPORE (221066)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ (241066)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,899
ทัวร์เวียดนาม ดานัง พักบาน่าฮิลล์ ฮอยอัน (191066)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์พม่า AMM119-02 WONDER MYANMAR ย่างกุ้งหงสาวดี ชเวดากอง (300866)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เวียดนาม AVN122-24 HOCHIMINH DALAT MUINE (211066)
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ญี่ปุ่น AHK23-02 Hongkong ไหว้พระ ช้อปกระจาย(300666)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 15,999
ทัวร์สิงคโปร์ ASG102-10 JACKSON WANG PRACTICE(150966)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 26,999

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X