086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี (310163)
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี (310163)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN192-02
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดีย เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ นำท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต ชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
24 - 27 ม.ค. 63
18,900
18,900
17,900
4,000
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
18,900
18,900
17,900
4,000
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 15,999
ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK(040363)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย พักซาปา2คืน ฟานซีปัน (281262)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER IN KOREA(040363)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 15,900
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ภูฏาน HAPPINESS
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,900
ทัวร์เวียดนาม HOCHIMINH DALAT MUINE (311062)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ Beautiful Day
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,900

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X