086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย INDIA HERE WE GO (310363)
ทัวร์อินเดีย INDIA HERE WE GO (310363)
เส้นทาง เอเชีย อินเดีย
รหัสทัวร์ AIN191-05
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,990 บาท

ทัวร์อินเดีย2019/2020 ทัวร์อินเดีย2562/2563 ทัวร์อินเดียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู เป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน เดินทางสู่ พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท  ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบเมาตา (Maota)ชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม นำท่านเดินทางเข้าสู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ท่านเข้าชมอักราฟอร์ด (Agra Fort) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
16,990
16,990
16,990
4,900
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
16,990
16,990
16,990
4,900
04 - 08 ก.พ. 63
17,990
17,990
17,990
4,900
06 - 10 ก.พ. 63
17,990
17,990
17,990
4,900
11 - 15 ก.พ. 63
17,990
17,990
17,990
4,900
13 - 17 ก.พ. 63
17,990
17,990
17,990
4,900
18 - 22 ก.พ. 63
17,990
17,990
17,990
4,900
20 - 24 ก.พ. 63
17,990
17,990
17,990
4,900
25 - 29 ก.พ. 63
17,990
17,990
17,990
4,900
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
17,990
17,990
17,990
4,900
03 - 07 มี.ค. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
05 - 09 มี.ค. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
10 - 14 มี.ค. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
12 - 16 มี.ค. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
17 - 21 มี.ค. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
19 - 23 มี.ค. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
24 - 28 มี.ค. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
26 - 30 มี.ค. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
18,990
18,990
18,990
4,900
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA(300463)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 15,999
ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK(040363)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย พักซาปา2คืน ฟานซีปัน (281262)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER IN KOREA(040363)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 15,900
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ9วัด พักหรู5ดาว (280363)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลส์ เลสโก สาวน้อยตากลม (280363)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,878
ทัวร์เวียดนาม เลสโส ลั๊นลา บานาฮิลส์ (190363)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี (311262)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,900

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X