086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ (240364)
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ (240364)
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN125-02
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
10,899 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง2563/2564 เที่ยวดานัง2021 ทัวร์เวียดนามกลาง2020/2021 นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ พร้อมชมวิวบนสะพานมือสีทอง ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิดและเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดดองบาและตลาดฮาน ตื่นตาไปกับสะพานมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ชมสะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ชมรูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
15 - 18 ก.ค. 63
11,899
 
 
4,900
16 - 19 ก.ค. 63
12,899
 
 
4,900
17 - 20 ก.ค. 63
12,899
 
 
4,900
18 - 21 ก.ค. 63
12,899
 
 
4,900
19 - 22 ก.ค. 63
10,899
 
 
4,900
22 - 25 ก.ค. 63
11,899
 
 
4,900
23 - 26 ก.ค. 63
12,899
 
 
4,900
24 - 27 ก.ค. 63
12,899
 
 
4,900
25 - 28 ก.ค. 63
12,899
 
 
4,900
26 - 29 ก.ค. 63
12,899
 
 
4,900
28 - 31 ก.ค. 63
12,899
 
 
4,900
29 ก.ค. - 01 ส.ค. 63
11,899
 
 
4,900
01 - 04 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
02 - 05 ส.ค. 63
11,899
 
 
4,900
05 - 08 ส.ค. 63
11,899
 
 
4,900
06 - 09 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
07 - 10 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
08 - 11 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
09 - 12 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
10 - 13 ส.ค. 63
11,899
 
 
4,900
11 - 14 ส.ค. 63
11,899
 
 
4,900
12 - 15 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
13 - 16 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
14 - 17 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
15 - 18 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
16 - 19 ส.ค. 63
11,899
 
 
4,900
19 - 22 ส.ค. 63
11,899
 
 
4,900
21 - 24 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
22 - 25 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
23 - 26 ส.ค. 63
10,899
 
 
4,900
26 - 29 ส.ค. 63
11,899
 
 
4,900
27 - 30 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
28 - 31 ส.ค. 63
12,899
 
 
4,900
29 ส.ค. - 01 ต.ค. 63
12,899
 
 
4,900
02 - 05 ก.ย. 63
11,899
 
 
4,900
03 - 06 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
04 - 07 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
05 - 08 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
06 - 09 ก.ย. 63
11,899
 
 
4,900
09 - 12 ก.ย. 63
11,899
 
 
4,900
10 - 13 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
11 - 14 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
12 - 15 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
13 - 16 ก.ย. 63
11,899
 
 
4,900
16 - 19 ก.ย. 63
11,899
 
 
4,900
17 - 20 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
18 - 21 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
19 - 22 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
20 - 23 ก.ย. 63
11,899
 
 
4,900
23 - 26 ก.ย. 63
10,899
 
 
4,900
24 - 27 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
25 - 28 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
26 - 29 ก.ย. 63
12,899
 
 
4,900
27 - 30 ก.ย. 63
11,899
 
 
4,900
01 - 04 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
02 - 05 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
03 - 06 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
04 - 07 ต.ค. 63
12,899
 
 
4,900
05 - 08 ต.ค. 63
12,899
 
 
4,900
06 - 09 ต.ค. 63
12,899
 
 
4,900
07 - 10 ต.ค. 63
12,899
 
 
4,900
08 - 11 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
11 - 14 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
12 - 15 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
13 - 16 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
14 - 17 ต.ค. 63
12,899
 
 
4,900
16 - 19 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
17 - 20 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
18 - 21 ต.ค. 63
12,899
 
 
4,900
19 - 22 ต.ค. 63
10,899
 
 
4,900
20 - 23 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
21 - 24 ต.ค. 63
13,899
 
 
4,900
04 - 07 ธ.ค. 63
14,899
 
 
4,900
09 - 12 ธ.ค. 63
13,899
 
 
4,900
10 - 13 ธ.ค. 63
13,899
 
 
4,900
11 - 14 ธ.ค. 63
13,899
 
 
4,900
17 - 20 ธ.ค. 63
13,899
 
 
4,900
18 - 21 ธ.ค. 63
13,899
 
 
4,900
24 - 27 ธ.ค. 63
13,899
 
 
4,900
25 - 28 ธ.ค. 63
13,899
 
 
4,900
10 - 13 ม.ค. 64
12,899
 
 
4,900
11 - 14 ม.ค. 64
12,899
 
 
4,900
14 - 17 ม.ค. 64
13,899
 
 
4,900
17 - 20 ม.ค. 64
12,899
 
 
4,900
18 - 21 ม.ค. 64
12,899
 
 
4,900
20 - 23 ม.ค. 64
12,899
 
 
4,900
21 - 24 ม.ค. 64
13,899
 
 
4,900
22 - 25 ม.ค. 64
13,899
 
 
4,900
24 - 27 ม.ค. 64
12,899
 
 
4,900
27 - 30 ม.ค. 64
12,899
 
 
4,900
26 ก.พ. - 01 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
01 - 04 มี.ค. 64
12,899
 
 
4,900
03 - 06 มี.ค. 64
12,899
 
 
4,900
04 - 07 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
05 - 08 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
06 - 09 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
07 - 10 มี.ค. 64
12,899
 
 
4,900
10 - 13 มี.ค. 64
12,899
 
 
4,900
12 - 15 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
13 - 16 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
14 - 17 มี.ค. 64
12,899
 
 
4,900
17 - 20 มี.ค. 64
12,899
 
 
4,900
18 - 21 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
19 - 22 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
20 - 23 มี.ค. 64
13,899
 
 
4,900
21 - 24 มี.ค. 64
12,899
 
 
4,900
24 - 27 มี.ค. 64
12,899
 
 
4,900
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,989
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ (180663)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน เลสโก จุใจตัวพ่อ (060563)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,878
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH  MALAYSIA 2020 (260663)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์เกาหลี  โซล ชุนชอน เลทส์โก โซลสวีท (141063)
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,999
ทัวร์เกาหลี Incheon GANGWHA Paradise (261163)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL GOOD (210563)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,500

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X