086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย (260763)
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย (260763)
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN122-07
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม2563/2020 เยี่ยมชมกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เยือนเมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา ชมน้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา นั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน ลงเรือพายล่องฮาลองบก ชมทัศนีย์ภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก อิสระช้อปปิ้งถนน36สาย
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 12,989
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL GOOD (210563)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,500
ทัวร์เวียดนามกลาง เลทส์โก สาวน้อยร้อยชั่ง (270663)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (020663)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 22,999
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ (180663)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Eva 3 อุทยาน (240663)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,555
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค2 (240963)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,888
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาลีซาน EVA ดี๊ดี (180663)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์เวียดนาม เลทส์โก สาวน้อยพามันส์ (240963)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี Premium DAEGU GYEONGJU BUSAN (251163)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 23,900
ทัวร์เวียดนาม เปิดตัวซุปตาร์ฟ้าโอบทราย (240963)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X