086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง (101264)
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง (101264)
เส้นทาง ภาคเหนือ / ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน
รหัสทัวร์ AD15-01
จำนวนวันเดินทาง 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
13,990 บาท

ทัวร์ภาคเหนือ ทัวร์แม่ฮ่องสอน เที่ยวแม่ฮ่องสอน2564/2021 เที่ยวอุทยานแห่งชาติออบหลวง แวะเดินเล่น สวนสนบ่อแก้ว ชมแนวป่าสนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตย์บางๆ เที่ยวทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ ที่บานสะพรั่งเต็มดอย ถือเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในไทย เที่ยวปางอุ๋ง ชมทิวทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตย์อ่อนๆ แวะ สักการะ พระธาตุดอยกองมู ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมวัดจองคำและวัดจองกลาง สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน แวะขอพร วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เที่ยวบ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย 
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
04 - 07 พ.ย. 64
13,990
 
 
5,000
11 - 14 พ.ย. 64
14,990
 
 
5,000
18 - 21 พ.ย. 64
14,990
 
 
5,000
25 - 28 พ.ย. 64
14,990
 
 
5,000
02 - 05 ธ.ค. 64
16,990
 
 
5,000
03 - 06 ธ.ค. 64
16,990
 
 
5,000
04 - 07 ธ.ค. 64
16,990
 
 
5,000
05 - 08 ธ.ค. 64
16,990
 
 
5,000
09 - 12 ธ.ค. 64
16,990
 
 
5,000
10 - 13 ธ.ค. 64
16,990
 
 
5,000
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง (101264)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,990
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง (101264)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,990
ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ตะลุย 4ดอยสวย (240365)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,990
ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ตะลุย 4ดอยสวย (240365)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,990
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย (101264)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,900
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย (101264)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,900
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ เชียงราย ดอยสุเทพ (240365)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 13,990
ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ตะลุย 4ดอยสวย (240365)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,990
ทัวร์ในประเทศ ลำปาง แพร่ น่าน (230365)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,990
ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน(311264)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,599
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย (101264)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,900
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองไทย ไปเชียงใหม่ (240365)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,990

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X