086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค (020165)
ทัวร์ในประเทศ  เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค (020165)
เส้นทาง ภาคใต้ / ภาคใต้ ยะลา
รหัสทัวร์ AD10-01
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท

ทัวร์ภาคใต้ ทัวร์เบตง เที่ยวเบตง3วัน2คืน ชมศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้น ชม บ้านขุนพิทักษ์รายา แวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง ถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง เที่ยวสตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี ถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ชม สวนหมื่นบุปผา ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติ ชม อุโมงค์ปิยะมิตร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
31 ต.ค. - 02 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
02 - 04 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
03 - 05 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
04 - 06 พ.ย. 64
7,490
 
 
1,500
05 - 07 พ.ย. 64
7,990
 
 
1,500
06 - 08 พ.ย. 64
7,990
 
 
1,500
07 - 09 พ.ย. 64
7,490
 
 
1,500
09 - 11 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
10 - 12 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
11 - 13 พ.ย. 64
7,490
 
 
1,500
12 - 14 พ.ย. 64
7,990
 
 
1,500
13 - 15 พ.ย. 64
7,990
 
 
1,500
14 - 16 พ.ย. 64
7,490
 
 
1,500
16 - 18 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
17 - 19 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
18 - 20 พ.ย. 64
7,490
 
 
1,500
19 - 21 พ.ย. 64
8,490
 
 
1,500
20 - 22 พ.ย. 64
7,990
 
 
1,500
21 - 23 พ.ย. 64
7,490
 
 
1,500
23 - 25 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
24 - 26 พ.ย. 64
6,990
 
 
1,500
25 - 27 พ.ย. 64
7,490
 
 
1,500
26 - 28 พ.ย. 64
7,990
 
 
1,500
27 - 29 พ.ย. 64
7,990
 
 
1,500
28 - 30 พ.ย. 64
7,490
 
 
1,500
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
01 - 03 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
02 - 04 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
03 - 05 ธ.ค. 64
8,490
 
 
1,500
04 - 06 ธ.ค. 64
8,490
 
 
1,500
05 - 07 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
07 - 09 ธ.ค. 64
7,490
 
 
1,500
08 - 10 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
09 - 11 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
10 - 12 ธ.ค. 64
8,490
 
 
1,500
11 - 13 ธ.ค. 64
8,490
 
 
1,500
12 - 14 ธ.ค. 64
7,490
 
 
1,500
14 - 16 ธ.ค. 64
6,990
 
 
1,500
15 - 17 ธ.ค. 64
6,990
 
 
1,500
16 - 18 ธ.ค. 64
7,490
 
 
1,500
17 - 19 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
18 - 20 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
19 - 21 ธ.ค. 64
7,490
 
 
1,500
21 - 23 ธ.ค. 64
7,490
 
 
1,500
22 - 24 ธ.ค. 64
7,490
 
 
1,500
23 - 25 ธ.ค. 64
7,490
 
 
1,500
24 - 26 ธ.ค. 64
8,490
 
 
1,500
25 - 27 ธ.ค. 64
8,490
 
 
1,500
26 - 28 ธ.ค. 64
7,990
 
 
1,500
28 - 30 ธ.ค. 64
8,490
 
 
1,500
29 - 31 ธ.ค. 64
8,990
 
 
1,800
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 65 วันปีใหม่
10,990
 
 
1,800
วันปีใหม่
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 65 วันปีใหม่
10,990
 
 
1,800
วันปีใหม่
01 - 03 ม.ค. 65
10,990
 
 
1,800
วันปีใหม่
02 - 04 ม.ค. 65
8,990
 
 
1,800
วันปีใหม่
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์ในประเทศ  เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค (020165)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,990
ทัวร์ในประเทศ  เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค (020165)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,990
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์เที่ยวไทย เกาหลีเป๊ะ (280165)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
ทัวร์ในประเทศ  เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค (020165)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,990
ทัวร์ในประเทศ ถูกแรงนิ เบตง (150365)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 5,999
ทัวร์ในประเทศ สตูล หลีเป๊ะ ปากบารา (161264)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 15,999

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X