086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา TAIWAN ถูกเวอร์ๆ (120366)
ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา TAIWAN ถูกเวอร์ๆ (120366)
เส้นทาง เอเชีย ไต้หวัน
รหัสทัวร์ ATW243-02
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน2566/2023 เยี่ยมชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือซันมูนเลค ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง เยือนวัดเหวินอู่ ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะชิมชาอู่หลงที่ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน เดินเล่นตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทจง เที่ยวกรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เกฌบภาพตึกไทเป101 หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป แวะชิมขนมพายสัปปะรด เยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน
รายละเอียดกำหนดการ
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
12 - 15 ก.พ. 66
13,999
14,555
 
 
3,500
19 - 22 ก.พ. 66
14,555
 
 
3,500
22 - 25 ก.พ. 66
14,555
 
 
3,500
05 - 08 มี.ค. 66
18,888
 
 
3,500
12 - 15 มี.ค. 66
14,555
 
 
3,500
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ Enjoy on Banahill (210366)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 12,888
ทัวร์เวียดนาม ดานัง พักบาน่าฮิลล์ ฮอยอัน (191066)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา (290366)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,990
ทัวร์มาเลเซีย COZY MALAYSIA.(281065)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์เกาหลี WONDER SONGKRAN IN EVERLAND (130466)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน (170366)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,999
ทัวร์เวียดนาม DANANG BANAHILLS จึ้งมากแม่ (310366)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 12,999

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X