ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเลเซีย AML102-02 MUNZ MALAYSIA (311267)

ทัวร์มาเลเซีย AML102-02 MUNZ MALAYSIA (311267)

รหัสทัวร์ AML102-02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
MH
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
7,999

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2567/2024-2568/2025 ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ผ่านชมมัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ชมตึกปิโตรนัส สัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้างซูเรียเคแอลซีซี นั่งกระเช้าขึ้นสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND ชมวัดชินสวี ถ่ายรูปและนมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู เที่ยวชมเมืองปุตราจายา ชมมัสยิดสีชมพู ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
มิ.ย.
22-24 8,999฿
29-01ก.ค. 9,999฿
ก.ค.
13-15 9,999฿
20-22 10,999฿
27-29 10,999฿
ส.ค.
03-05 7,999฿
10-12 10,999฿
17-19 8,999฿
31-02ก.ย. 9,999฿
ก.ย.
07-09 8,999฿
14-16 8,999฿
21-23 9,999฿
28-30 9,999฿
ต.ค.
05-07 9,999฿
12-14 10,999฿
19-21 9,999฿
26-28 9,999฿
พ.ย.
03-05 7,999฿
09-11 8,999฿
16-18 8,999฿
23-25 9,999฿
30-02ธ.ค. 9,999฿
ธ.ค.
05-07 9,999฿
06-08 9,999฿
07-09 9,999฿
08-10 9,999฿
14-16 8,999฿
21-23 9,999฿
28-30 10,999฿
29-31 10,999฿
30-01ม.ค. 11,999฿
โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง
รหัสทัวร์ ALAO139-02
รหัสทัวร์ AKR03-01
ทัวร์เกาหลี AKR03-01 INSPRIE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก (310867)
รหัสทัวร์ : AKR03-01
จำนวนวัน : 5วัน 3คืน
BX
ก.ค.
03-07 / 11-15 / 18-22 / 25-29 / 27-31 / 31 ก.ค.-04 ส.ค. /
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
12,888
รหัสทัวร์ AHK30-03
รหัสทัวร์ AHK30-02