ทัวร์เอเชีย
ทัวร์พม่า AMM111-02 มหัศจรรย์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (121067)

ทัวร์พม่า AMM111-02 มหัศจรรย์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (121067)

รหัสทัวร์ AMM111-02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
8M
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
10,999

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า2567/2024 สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เยือนเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง เข้าชมพระธาตุมุเตา พระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1ใน5มหาบูชาสถาน ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง4ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ขึ้นนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
มิ.ย.
28-30 13,999฿
ก.ค.
05-07 12,999฿
22-22 13,999฿
26-28 12,999฿
27-29 13,999฿
ส.ค.
09-11 13,999฿
10-12 13,999฿
23-25 10,999฿
ก.ย.
06-08 12,999฿
20-22 13,999฿
ต.ค.
04-06 13,999฿
11-13 13,999฿
12-14 14,999฿
โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง
รหัสทัวร์ ALAO139-02
รหัสทัวร์ AKR03-01
ทัวร์เกาหลี AKR03-01 INSPRIE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก (310867)
รหัสทัวร์ : AKR03-01
จำนวนวัน : 5วัน 3คืน
BX
ก.ค.
03-07 / 11-15 / 18-22 / 25-29 / 27-31 / 31 ก.ค.-04 ส.ค. /
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
12,888
รหัสทัวร์ AHK30-03
รหัสทัวร์ AHK30-02