ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ACH49-16 ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.2 (180967)

ทัวร์จีน ACH49-16 ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.2 (180967)

รหัสทัวร์ ACH49-16
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
AQ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
11,888

ทัวร์ซานย่า เที่ยวไหหลำ ทัวร์จีน2024/2567 เยือนเมืองไหโข่ว เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของมณฑลไหหลำ เยือนวัดหยงฉิ่ง เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ เพื่อสักการะขอพร โชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมเจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง เที่ยวเมืองซานย่า เป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของจีนและเป็นเมืองริมทะเลแห่งเดียว ชมอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนอี้เหิง เยี่ยมชมวนอุทยานสุดขอบฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ชมสวนกุหลาบ ชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เดินเล่นถนนโบราณฉีโหลว ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู
ส.ค.
07-11 11,888฿
28-01ก.ย. 11,888฿
ก.ย.
04-08 11,888฿
11-15 11,888฿
18-22 11,888฿
โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง
รหัสทัวร์ ACH50-33
รหัสทัวร์ ACH58-01
ทัวร์จีน ACH58-01 BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร PEK06 (241067)
รหัสทัวร์ : ACH58-01
จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
MU
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
30,999
รหัสทัวร์ ACH50-32
ทัวร์จีน ACH50-32 หนาวไหมที่ จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู อุทยานเทพเทวดา CVZ118 (260267)
รหัสทัวร์ : ACH50-32
จำนวนวัน : 6วัน5คืน
VZ
ธ.ค.
04-09 / 06-11 / 13-18 / 18-23 / 26-31 / 29 ธ.ค.-03 ม.ค. /
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
19,888
ข้อมูลเที่ยวที่เกี่ยวข้อง